tatlidede
dedas
tatlidede
Fuar

2022 PTT İŞ BAŞVURUSU YAP! PTT personel alımı ne zaman? PTT memur alımları olacak mı?

PTT alım ilanları yakından takip ediliyor. PTT 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamasından beri PTT memur alımı konusu sık sık gündem geliyor. PTT 2022 yılında memur alımı yapacak mı? PTT personel alımı duyurusu yayınlandı mı? PTT memur ve personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte 2022 yılı PTT memur ve personel alımı ile ilgili detaylar...
 • 24.10.2022 10:47
2022 PTT İŞ BAŞVURUSU YAP! PTT personel alımı ne zaman? PTT memur alımları olacak mı?

PTT 55 bin personel alımı yapılacağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu.  PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday, alım ilanlarını yakından takip ediyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında PTT memur alımı yapacak mı, sorusuna yanıt arıyor.  İşte PTT memur alımı 2022 hakkında merak edilenler…

2022 yılında PTT memur alımı yapacak mı?

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. 2022'de PTT memur alımı devam edecek, ancak kadro sayısı ve 2022 şartlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Siz hangi il ilçeye korucu alımı bekliyorsunuz? Yorum kısmı aşağıda.

2022 yılında PTT Memur Maaşları Ne Kadar?

PTT Memur maaşları normal memurla hemen hemen aynıdır. Hafta içi sabah saatlerinde 08.30'da başlayan mesai, akşam saat 17.30'de sona ermektedir. Öğle arası da 1 saatlik izin bulunmaktadır.

PTT Memur maaşları, mesai ücreti konusunda oldukça hassastır. Özellikle kargo biriminde çalışanların oldukça yoğun mesaileri olması sebebiyle, yapılan mesainin saati saatine ücreti çalışan memurun hesabına aktarılmaktadır. Bu sebepten dolayı PTT memur maaşları 2022 konusunda yaşanan mağduriyet hiç yok denecek kadar azdır. Meydana gelen mağduriyetler ise kişi sorunlarından oluşmuştur.

PTT Memur maaşları 2022 yılı için hizmet yılı, görev yapılan şehir ve mesai ücretleri 1 numaralı etken olurken, hepsinin eklendiği ortalama olarak bir PTT Memurunun eline geçen maaş net olarak 4.100 TL ila 4.800 TL arasında değişim göstermektedir.

PTT Memur maaşları, diğer kurumların memurlarına göre bir tık farklıdır. Maaş zammı ya da düşürülmesi kişinin iş yerinde sergilediği performansla doğru orantılıdır. Eğer çalışmanızı iyi bir şekilde yapıyor ve herhangi bir şekilde düşük performans sergilemiyorsanız PTT memur maaşları konusunda hesaplara aktarılan para hemen hemen 5-6 ayda bir yükseliş gösterecektir.

PTT memur maaşları harici, PTT kargo maaşları da merak edilmektedir. PTT kargocuları ortalama olarak aylık 2.500 TL ila 3.000 TL arasında bir maaş almaktadırlar. PTT memur alımı yerine dağıtıcı alımıyla dağıtıcı olmaya hak kazandıysanız; bu takdirde alacak olduğunuz maaş tutarı 1.500 TL civarında olacaktır.

2022 PTT Gişe Memuru Maaşı ne kadar?

PTT gişe memuru maaşı, PTT Memur maaşları konusunda en çok merak edilenlerden biridir. Oldukça rahat bir şekilde çalıştığı düşünülen gişe memurları, aslında büyük bir stres altında çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı zihinsel yorgunlukları, bedensel yorgunluğun önüne geçerek; kişi huzurunda oldukça olumsuz etkiler meydana getirmektedir. PTT Gişe memuru maaşına bakıldığında, PTT memur maaşları kapsamında standart olarak belirleen 4.100 TL ila 4.800 TL arasında bir maaş aldığı görülmektedir.

2022 PTT Gişe ve Büro Görevlisi Maaşı 

PTT gişe ve büro görevlisi maaşı da yine aynı şekilde PTT memur maaşları 2022 katagorisi kapsamında oldukça merak edilmektedir. PTT Gişe memuru maaşı yukarıda yer alan başlıkta belirttiğimiz üzere 4.100 TL'den 4.800 TLye uzanmaktadır. Aynı PTT gişe memuru maaşı gibi, PTT Büro görevlisi maaşı da bu oranda belirlenmiş olup, tamamıyla performansa göre maaş verilmektedir.

2022 PTT Personel Maaşları 

PTT Personel maaşları 2022 yılında, PTT çalışanları tarafından oldukça memnuniyetle karşılanmaktadır. Asgari ücretin 2 katına yakın olan PTT Personel maaşları, özellikle gişe memurları için müthiş bir rakamdır. Sabah 8.5'ta açılan PTT, akşam 5.5'da kapanmaktadır. Bu vesileyle, PTT personel maaşları 2022 yılında günlük 9 saat çalışma karşılığında 4.100 TL - 4.800 TL olarak öne çıkmaktadır.

PTT Personel maaşları 2022 yılında Toplu İş Sözleşmesi kapsamında artırılmış ve bu vesileyle son haline getirilmiştir. Bahse konu olan tüm PTT Personel maaşları günü gününe eksiksiz bir şekilde banka hesabına aktarılmaktadır. Yani PTT Personel maaşlarık konusunda herhangi bir problem yaşamazsınız.

2022 PTT Şef Maaşları 

PTT gişe memuru maaşları, PTT büro memuru maaşları ve diğer pozisyonlara kıyasla PTT Şef maaşları daha yüksek tutarda verilmektedir. PTT memur maaşları kapsamında 2022 yılında güncel olarak Şube müdürü 6.584 TL maaş alırken; Teknik şefin aldığı maaş 5.441 TL, teknikerin aldığı maaş tutarı ise 3.044 TL olarak dikkat çekmektedir. PTT Şef maaşları 2022 yılında net olarak 5.441 TL olarak belirlenmiştir.

2022 PTT İhs Maaşları 

PTT İhs maaşları da yine diğer tüm PTT meslek grupları gibi araştırılmaktadır. Tam açılımıyla PTT İdari Hizmet Sözleşmelileri maaşları ne kadardır? İzin günleri nelerdir? Çalışma şartları nasıldır? İşte PTT İhs Maaşları 2022...

PTT Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personelle ilgili olarak belirlenmiş hükümlerine tabi tutulmadan; idari hizmet sözleşmesi ile "sözleşmeli çalışan" olarak PTT'de çalışabilirler. Maaşları kadroyla atanan çalışanlara kıyasla çok daha düşük olan PTT İhs çalışanları; güncel olarak 2022 yılı içerisinde aylık performansına göre 2.500 TL ila 3.500 TL arasında maaş almaktadırlar.

2022 PTT Memur Alımı 

PTT memur alımı en son 2019 yılında yapılmıştı ve 2022 yılı içerisinde de oldukça büyük bir memur alımı gerçekleştirileceği ifade edilmişti. PTT İHS, yani sözleşmeli personel alımına dair başvuru tarihleri net bir şekilde henüz açıklanmış değil. Kısa süre içerisinde PTT Memur alımı 2022 ile ilgili detayların belli olması bekleniyor. Bu konuda yüzbinlerce kişi, başvuru sayfasının açılmasını 4 gözle bekliyor.

PTT Memur maaşlarının diğer sektörlere göre yüksek olması ve bunun yanı sıra kazanılabilirlik oranının fazla olması sebebiyle PTT'ye olan rağbet çok fazla. 100 kişilik bir iş ilanı açıldığında, PTT Memur alımı konusunda toplamda 10.000'e yakın iş başvurusu geliyor. Bu sebepten dolayı PTT Memur alımları ilk yazılı sınavda eleme yapılmak suretiyle sözlü mülakata tabi tutulmakta ve bu şekilde atanmaktadırlar. Atanamayanlar ise PTT İhs, yani sözleşmeli personel sınıfında tutulmaktadır.

PTT memur alımı şartları

 • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
 • Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak
 • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

Güncel PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı. PTT personel-memur alımı ilanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

PTT İŞ BAŞVURU FORMU

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

Yorumlar

Image
seçgül Demirciçavuş
23.06.2022 / 14:10

Trabzon maçka

Image
Sultan
19.09.2022 / 10:55

Ben lise muzuyum 39 yasindayim 4cocugum var çalışmak zorundayım yardımcı olun 35 yaşımızı gettik diye bütün haklarımızı kaymetmismi oluyoruz?

Image
Eren
07.02.2022 / 13:02

Ptt'de bu sene alım falan yok boş boşuna haber yapmayın.Kardeşim ptt de çalışıyor. Müdürleri alımın çok zor olduğunu söylemiş. Herkese duyrulur.

Image
Tuba gursoy
05.02.2022 / 19:14

Dokuz eylül üniversitesi mezunuyum cumhuriyet ticaret meslek lisesi mezunuyum sertifikalarım var bilgisayar tip sekreterligi ingilizce yönetici asistanlığı sertifikalarim var 047 engelliyim.

Image
Yorum
29.01.2022 / 13:47

Kpss'siz ptt gişe memuru alımı sınavı 2022 başvuru tarihi ne zaman? Kaç kişi alacaklar? Kimse bilmiyor mu?

Image
Hakan
27.11.2021 / 21:19

Asgari ücret sistemi çözülür ama asıl mesele lisans mezunlarının atama ve 35 yaş sınırı eksik ve yanlışlarının çözülmesi gerekir bu istihdamın önünde engeldir ne olur duyun sesimizi 2021 kpssli olanlar tercih yapamayacak mı puanımız yanmasın ayrıca 35 yaşına bağlı olarak 1 veya 2 yaş daha ilave edilsin yasalaşsın lisans mezunuyuz istihdam olamıyoruz

Image
Ptt
25.11.2021 / 22:05

Ptt memur alımı sınavı 2022 ne zaman bilen var mı?

Image
Yorumum
22.11.2021 / 20:31

Ptt memur alımı yapmayacak mı? Bu haberler sahte ise, neden insanlarımızı yanıltıp duruyorsunuz?kaç yıldır ptt ye insanlar işe nasıl giriyor? Hiç bir şekilde memur alım ilanı verilmiyor?PTT sınavla memur alımı varsa sınava başvuru tarihi verin yoksa iş arayan halkımızı ne olur umutlandırmayın!

Image
Yasin cirak
21.11.2021 / 12:45

Merhaba kpss şartsız dagitim elemani falan olamaz miyiz kuryeye yardim eden elemanlardan yada postaci falan

Image
Ahsen yağmur Fatinur
28.09.2021 / 01:34

36 yaşını aşmış insanlara devlet maaş bağlayacakmış da iş vermiyor. İşsiz olduğum halde ben bu devlete vergi ödüyorum bu nasıl adalet.<br>Çok ama çok çok kınıyorum bu sınırlamaları koyanlara. <br>Koltuk sevdalılar ayakta kalanlara neden destek olmuyor.

Image
Yorum
02.09.2021 / 18:13

Ptt memur alımı sınavı 2021 2022 yi bekliyoruz!!!!!!!??????? PTT hiç memur almıyor mu? Ölenler, istifa edenler, emekli olanların yerine acaba?

Image
Ptt personel alımı başvuru sınav tarihi
01.07.2021 / 22:41

Ptt personel sınav tarihi ne zaman?

Image
Yorum
28.06.2021 / 17:04

PTT MEMUR ALIMI SINAVI 2021 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN OLACAK? BİLEN VAR MI?

Image
Şehmus
28.06.2021 / 12:05

Sivas Yıldızeli lütfen iş ihtiyacım var

Image
gökhan
03.06.2021 / 10:53

PTT bile 36 yaş sınırı koymuş. sonra da 60-68 yaş aralığıda emekli ol. Nasıl olacak. 36 yaşından sonra iş aramak yasak mı. 36 yaşından sonrakiler çalışamıyor mu.

Image
Abdulkerim
08.04.2021 / 10:31

Özellikle HAKKARI ve VAN .da.PTT HIZMET EKSIKLĞi ÇOK ÇOK AZ yetkililerden rica ediyoruz bu mağduriyet giderilsin

Image
Anonim
01.03.2021 / 21:43

Muğlaya bekliyoruz

Image
Bülent
15.02.2021 / 22:02

2021 Ptt Memur Alımı Başvurusu Ne Zaman Ve Nereden Yapılacak?

Image
memur
03.01.2021 / 18:56

Ne zaman alım yapılacak? https://www.memuralimivar.com/

Image
hakan
03.01.2021 / 17:09

kastamonuya bekliyoruz

Image
Birsen susan
16.06.2021 / 02:29

Yardımcı olur musunuz başvuru nezaman

Yorum Yaz