tatlidede

PERSONEL ALIMI! 2022 Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımı! Başvuru Şartları Ne? Nasıl Başvuru Yapılır?

Her yıl eksik personellerini tamamlamam için bakanlıklar tarafından kontenjanlar açılmakta. 2022 yılında da Adalet Bakanlığı eksik personellerini tamamlamak için Zabıt Katibi alımı yapılacağını duyurulmuştu. Bu duyuruya ek olarak Zabıt Katibi alımı hakkında Uygulamalı Sınav Metinleri ve değerlendirme kriterleri hakkında değişiklik duyurusu yapıldı.
  • 09.05.2022 15:38
PERSONEL ALIMI! 2022 Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımı! Başvuru Şartları Ne? Nasıl Başvuru Yapılır?

Adalet Bakanlığı 2022 yılı Zabıt Katibi alımı için geçtiğimiz aylarda ilan yayımlamıştı.

2022 Yılı alınlarına rekor başvuru yapılmıştı ve rekor sayıda başvuru alınmıştı.

Adayların şimdi sırada sınav aşamalarına geldi.

9 Mayıs 2022 tarihinde ve izleyen günlerinde yapılacak uygulamalı sınav hakkında Bakanlıkta yeni duyuru geldi.

Zabıta katibi Uygulamalı Sınavı Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Duyuru!

Adalet Bakanlığı 2022 yılı için 3618 Zabıta Katibi alacak.

Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilmekte olup Uygulamalı sınav ile değerlendirme yapılacak.

Bakanlık 28 Nisan 2022 tarihinde yaptığı duyuru ile Uygulamalı Sınav Değerlendirme kriterlerini ve metinlerini açıklamıştı.

Ancak 8 Mayıs 2022 tarihi ile gelmiş olan yeni bir duyuru ile Uygulamalı sınavda yapılan değişiklik iptal edilmiş olup eski usul yapılacağı bildirildi.

3.618 Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri Duyurusu (28 Nisan 2022)

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca 09 Mayıs 2022 Pazartesi ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli zabıt kâtibi uygulamalı sınav metinleri ve uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

Zabıt Katibi Uygulamalı Sınavı Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Ek Duyuru (8 Mayıs 2022)

9 Mayıs 2022 ve devam eden günlerde yapılacak zabıt katibi uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri 29 Nisan 2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Her ne kadar bu kriterlerin "Genel Bilgiler" kısmında, zabıt kâtibi uygulamalı sınavlarının Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen Onparmak Klavye Programı ile yapılacağı belirtilmiş ise de görülen luzüm üzerine programın kullanılmasından vazgeçilmiştir.

Her komisyon daha önce kullandığı programları kullanacaktır. Sınav tutanakları değerlendirilirken daha önce ilan edilen uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri de göz önünde bulundurulacaktır.

İlanen duyurulur.

Uygulamalı Sınav:

Yukarıda verilen metinler içerisinden sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak gereklidir.

Metin Yazarken Bunlara Dikkat Edin:

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir.

Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

İSİNOLSA.COM

Yorum Yaz