İskender Türe kimdir? İskender Türe kitapları ve sözleri

Yazar İskender Türe hayatı araştırılıyor. Peki İskender Türe kimdir? İskender Türe aslen nerelidir? İskender Türe ne zaman, nerede doğdu? İskender Türe hayatta mı? İşte İskender Türe hayatı...

BİYOGRAFİ
Yazar İskender Türe edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında İskender Türe hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İskender Türe hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte İskender Türe hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları...

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

İskender Türe kimdir?

İskender Türe Kitapları - Eserleri

 • Zülkarneyn
 • Zülkarneyn

İskender Türe Alıntıları - Sözleri

 • ZÜLKARNEYN; Allah'in kendisine dünyada imkân sağlayarak uzak yerlere gidebilmesi için "sebeb" isimli vasıtayı verdiği şahıstır. O, kendisine verilen "sebeb"le üç ayri seyahate çıkmıştır: "Güneş'in battığı yere" "Güneş'in doğduğu yere" "İki sedd/südd arasına" Gittiği bu üç yerde bazı kavimlerle karşılaşmış, üçüncü seyahatinde vardığı yerdeki kavmin isteği üzerine, onları Ye'cüc-Me'cüc'den korumak için bir sedd inşâ etmiştir. (Zülkarneyn)
 • Kur'an'da ise "apeks" (=günerek) tabiri yerine "mağrib" (=batış yeri) kelimesinin, "antapeks" tabiri yerine ise "matli" kelimesinin kullanıldığı görülür. Bugünkü astronomi bulgularıyla "antapeks" doğrultusu, Colombo Takımyıldızı yakınında (RA. 6 / Dec. -30) yer alır. (Zülkarneyn)
 • Kur'ân, "Güneş 'in batığı yer"de (=Solar Apeks'te) bir karadelik bulunduğunu bize bildiriyor. "Sebeb"e tâbi olarak “Solar Apeks”e varan Zülkarneyn, orada bulduğu Güneş'i bir "karadelik'in içine girerken görmüştür. Evet; âyeti bu şekilde anlamak için ayrıca bir yoruma, ayetteki bazı kelimeleri aslî manâlarının dışında düşünmemize ihtiyaç yoktur. Çünkü âyet, zaten bu hususu açıkça belirtmektedir. "(Orada) onu (Güneş'i), karabalçıkl./sıcak bir gözede/gözde batar buldu." Günümüzdeki ilim sayesinde biliyoruz ki; güneşlerin battıkları içinde yok oldukları yerler karadeliklerdir. Dolayısıyla âyete bu açıdan bakmak çok doğal görünmekte, bir zorlamaya ihtiyaç bulunmamaktadır. - Güneş'in, küçük bir "gözede gözde" battığı bildirilmektedir. Müfessirlerin, Güneş'in büyüklüğüne dikkat çekerek akla aykırı gördükleri bu husus, Güneş'in bir karadelikte batması düşüncesi ile oldukça makul hale gelmektedir. - Güneş'in battığı gözenin, bir okuyuşa göre "karabalçıklı göze/göz" olduğu bildirilmektedir. Karadeliklerin yaklaşan cisimleri yutmaları sebebiyle, "kara bataklık" şeklinde düşünüldükleri ve işımamaları sebebiyle de "karadelik" adını aldıkları bilinmektedir. - Güneş'in battığı gözenin, diğer okuyuşa göre sıcak göze göz" olduğu bildirilmektedir. Bugün, yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulgulara dayanılarak karadeliklerin aslında sıcak oldukları sonucuna varılmaktadır. "Ayn" kelimesinin sık kullanılan bir manasının da "delik" olduğu bilinmektedir. Bu manâdan hareketle âyette geçen ibareyi, “karabalçıklı/ sıcak delik” şeklinde anlamak da mümkündür. Böylelikle; "Açıkça Güneş'in karadelikte battığı bildirilmektedir." de diyebiliriz. Ancak biz, bu şekildeki bir açıklamayı Kur'an'ın üslûbuna uygun görmüyoruz. Zira Kur'ân, “ayn" kelimesine "delik” anlamını değil, "pinar" ve "göz" anlamını yüklemektedir. Çöken yıldızlara verilen isim olan "karadelik” tabirinin, gerçekte karadeliklerin, delik olmadığı, kütleleri yoğun, hacimleri küçük yıldızlar olduğu düşünülecek olursa hakikati yansıtmadığı görülmektedir. Bu sebeple günümüzde karadelik adı verilen çöken yıldızları Kur'ân'ın “ayn" (=göze göz) olarak tanımlamasının, gerçeği daha iyi yansıttığı görülür. (Zülkarneyn)
 • Zülkarneyn; Allah’ın kendisine dünyada imkan sağlayarak uzak yerlere gidebilmesi için ‘ sebeb’ isimli vasıtayı verdiği şahıstır. O, kendisine verilen ‘sebeb’le üç ayrı seyahate çıkmıştır: Güneşin battığı yere Güneşin doğduğu yere İki sedd/südd arasına Gittiği bu üç yerde bazı kavimlerle karşılaşmış, üçüncü seyahatinde vardığı yerdeki kavmin isteği üzerine, onları Ye’cüc-Me’cüc’den korumak için bir sedd inşa etmiştir. Zülkarneyn konusunda, yukarıda özetle belirttiğimiz Kehf Süresi 83-98. ayetlerinde bildirilenlerin dışında, söylenmiş veya söylenecek her söz, sadece ve sadece bir görüştür ve bundan öte bir anlam ifade etmeyecektir. O bir peygamber mi, Veli mi, melek mi, hükümdar mı- hükümdarsa bilinen tarihi bir şahsiyet mi-, yoksa alelade bir insan mı; bu konuda ayetlerde hiçbir sarahat bulunmamaktadır. (Zülkarneyn)
 • Ebû Zerr'den rivayet edilen bir hadise göre "Bir deve üzerinde Resûlullah (s.a.v.)'in terkisinde idim. Derken Hz. Peygamber (s.a.v.) batmak üzere olan Güneş'i gördü ve bana; 'Ey Ebâ Zerr bunun nerede battığını biliyor musun?' dedi. Ben; Allah ve Resulü daha iyi bilir' deyince 0, 'Muhakkak ki o, sıcak ve kaynar bir gözede batmaktadır.' buyurdular. (Zülkarneyn)
 • حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ف۪ي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًاۜ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّٓا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّٓا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنًا Nihayet güneşin battığı yere (okyanus kıyısına) vardığı zaman, güneşi, (sanki) siyah bir çamura batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz şöyle hitap buyurduk: “- Ey Zül'-Karneyn! Ya (iman etmiyenlere) azâb edersin veya haklarında bir güzellik muamelesi yaparsın.” Kehf, 86 | (Zülkarneyn)
 • Allahu Teala Ankebut Suresi 22'de şöyle buyurmaktadır: 'Siz, ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakabilirsiniz. Allah'tan başka bir dost ve yardımcınız da bulunmaz.' Bu ayete benzeyen, göklerde de yerde de hükümranlığın yalnız ve yalnız Allah'ın olduğunu vurgulayan pek çok ayet vardır. (Zülkarneyn)
 • Kehf Suresi, 83. Ayet: Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: "Size onunla ilgili bir parça okuyacağım." Kehf Suresi, 84. Ayet: Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir yol öğrettik. Kehf Suresi, 85. Ayet: O da bir yol tutup gitti. (Zülkarneyn)
 • Astronomi ile ilgili kitaplardan öğrendiğimize göre, gökyüzünde varlığı bugün ispat seviyesine gelmiş olan karadelikler, ölen yıldızlardır. Ancak her ölen yıldız karadelik haline gelmemektedir. “Karadelik olmaya en kuvvetli adaylar, bir süpernova olarak patlayan ve geride 3 Güneş kütlesinden büyük kütleli kor bırakan, büyük kütleli yıldızlardır." Ölen bu yıldızlar büzülmekte, küçük bir hacim içinde çok yoğun bir maddeyi barındırmaktadırlar. Öyleki Güneş'ten 3 kat büyük olan bu yıldızlar, sadece birkaç kilometre çapındadırlar. Böyle olunca çekim güçleri muazzam bir şekilde artmakta, ışığı , sesi hattâ zamanı bile yutmaktadırlar.260 Kendisine yakın olan yıldızları içine çekmekte ve içine çektiği her yıldızla çekim güçleri bir kat daha artmaktadır. ***Madde yok olmaz' inancını, siyah delikler yıkmıştır. Binlerce yıllık bir medeniyetin mahsûlü olan en gelişmiş gözlem cihazları, koca yıldızların gözümüz önünde yok olup gittiklerini kaydetmektedirler." Bir görüşe göre, karadeliklerden ilk bahseden 1783 yılında John Mitchell olmuş ancak itibar edilmemiştir. Fakat “karadelik” ismini 1969 yılında ilk kullanan John Wheeler olmuştur. Bu konuda sonraları pek çok görüşler ortaya atılmıştır. Ancak karadeliklerin bir cismi çekimi altına alması neticesi yaydıkları x ışınlarının, uzaya gönderilen x ışını teleskopları vasıtasıyla tesbit edilebilir hale gelmesi sebebiyle, karadeliklerin varlığına dair olan düşünce güçlenmiştir. Bu maksatla uzaya atılan Uhuru teleskopu, 1971 yılında Kuğu takımyıldızı yakınından yoğun x ışını almıştır.Bu ışını yayanın muhtemel bir karadelik olduğu düşünülmektedir. Zülkarneyn'in, bir kara deliğin çekim gücüne girdiğini gördüğü Güneş, âyetten anlaşıldığına göre Güneş'imizin Samanyolu içinde yöneldiği istikamette bir yerde olması gerekmektedir. Bunu Solar Apeks'te şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu yer Kuğu takımyıldızına ne derece uyar, ne derece uymaz? Herkül takımyıldızı yakınında başka bir karadelik var mıdır? Allahu Alem... (Zülkarneyn)
 • "Astronomi dilinde Güneş'in saniyede (yaklaşık) 20 km."lik hızla yol aldığı bu yörüngeye "Solar Apeks" adı verilir. Bu hiz saatte 72.000 km. 'yi bulur ve ekvator çevresini bir saatte yaklaşık iki defa dolanmaya yeter. Îsterseniz bu hızı bir günde alacağı yolu bulalım: 1.728.000 km. Dünden bugüne uzayda yaklaşık 2 milyon kilometreye yakın bir yol aldık ." Bu ifadelerden anlaşıldığı gibi Güneş, etrafındaki yıldızlarla birlikte, astronomi terimi ile "Solar Apeks" (=Günerek) istikametine yani Herkül Takım yıldızı yakınında bir yere doğru yol almaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, Güneş'in bu hareketi, Samanyolu etrafında normalde seyrettiği yörüngesinden sapma şeklindedir. Yani Güneş, normal yörüngesinde giderken ayrıca bu yöne doğru çekilmektedir. Astronomide, Güneş'in yöneldiği bu doğrultunun aksi istikameti içinse "Antapeks" terimi kullanılmaktadır. Yine kaynaklardan öğrendiğimize göre, bu yer de Colomba (Güvercin) Takım yıldızında yer almaktadır. (Zülkarneyn)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle