İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? .

İŞKUR DSİ işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir? İŞKUR aracılığıyla DSİ'ye yapılacak 2.005 işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Yayımlanan kadrolarda görev almak isteyen adaylardan başvurularını yapanlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. İşçi alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...

İŞ İLANLARI
PAYLAŞ:

DSİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) yapılacak 2.005 işçi alımı için başvurular 23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekiminin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek.

Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...

DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DSİ Bölge Müdürlüklerine İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan daimi işçiler kura çekimi 06 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

4 AY DENEME SÜRESİ

İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.

İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde:

Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.

DSİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) DSİ'ye ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle