İslam İnanç İlmihali - Ümit Şimşek Kitap özeti, konusu ve incelemesi

İslam İnanç İlmihali kimin eseri? İslam İnanç İlmihali kitabının yazarı kimdir? İslam İnanç İlmihali konusu ve anafikri nedir? İslam İnanç İlmihali kitabı ne anlatıyor? İslam İnanç İlmihali PDF indirme linki var mı? İslam İnanç İlmihali kitabının yazarı Ümit Şimşek kimdir? İşte İslam İnanç İlmihali kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Ümit Şimşek

Yayın Evi: Diyanet İşleri Başkanlığı

İSBN: 9789751948502

Sayfa Sayısı: 312

İslam İnanç İlmihali Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

İman denince akla gelen şey, sağlıklı bilginin yanı sıra, yaşanan, solunan, zevk edilen bir hayat olmalıdır. Kur`an`ın ve Hadisin bize öğrettiği iman, aynen böyle bir hayattır. Allah`ın kelamından ve onu getiren Peygamberden dersini alan mü`min, hayatının her aşamasında kendisini Rabbinin huzurunda ve meleklerden dostlarla kuşatılmış bir halde bilir, Peygamberinde candan aziz bir sevgili bulur, kitabında Rabbinin hitabıyla baş başa bir sohbet yaşar, başına gelen her şeyi alemlerin Rabbinden bir armağan olarak karşılar, dünya hayatını huzurla tamamlayıp ahiret alemine müjdeler arasında adımını atar.

İslam İnanç İlmihali Alıntıları - Sözleri

 • Kâinatta her ne varsa, en küçük zerreden dev galaksilere kadar, hepsinin üzerinde bir birlik damgası vardır. Büyük küçük, canlı cansız her şey, zerreleri sayısınca dillerle, kendilerini yaratanın birliğine tanıklık eder ve açıkça gösterir ki, bir zerreyi yapan kim ise, kâinatı yaratan da O'dur.
 • Etrafımız, üzerinde birlik damgaları taşıyan mucizelerle doludur. İnsanın işi böyle mucizelerle dolu dünyayı bir kitap gibi okuyup anlamaktır.
 • Temeline indiğimizde uzayın derinliklerindeki bir gök cismi ile bir sinek kanadının yapı taşları arasında hiçbir fark göremeyiz. Aynı parçacıklarla bir tarafta yıldızlar yaratılır, bir başka tarafta da milyonlarca tür canlı vücudu inşa edilir. Bir kuşun kanadındaki tüyde kullanılan hidrojen atomu ne ise, Hydra galaksi kümesindekk bir galaksinin içinde dönüp duran bir toz bulutundaki hidrojen atomu da tıpatıp onun aynısıdır.Bir başka deyişle: Her bir atom parçacığı onunla bir kainat kurulacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kainatın en küçük zerrelerinde, bütün kâinatın projesi saklıdır.
 • Kainattaki birlik mühürlerinden başlıcaları: 1. Bütün kâinatın hammaddesi birdir, her şey aynı maddeden yapılmıştır ve aynı kanunlara tabidir. 2. Hayatın temelinde aynı basit unsurlar vardır. 3. Birbirinin aynı fiiller bütün varlık alemini kaplamıştır. 4. Bu kâinatta her şeyin her şeyle ilgisi vardır.
 • Kur'an da kainat kitabı da rahmet ayetleriyle başlar. Bizi bu dünyaya gönderen Allah, hem kâinatta, hem de Kur'an'ında da kendisini bize her şeyden önce rahmet sıfatıyla tanıtır.
 • Toprağın altındaki toz kadar bir çekirdek dev gibi bir ağacın programını içinde saklar. Mikroskopların dahi göremeyeceği kadar küçük bir zerrede de hayallere sığmayan kâinatın projesi barınır. Bu da bütün varlık alemini kuşatan, öyle bir bilgiyi gösterir ki, en büyük şeyleri kuşattığı gibi en küçüğe de nüfuz eder.
 • .....Tek bir güneşle, yeryüzündeki hayatın sayısız ihtiyaçlarına cevap veriliyor!
 • Dünyamızda her şey bir terbiye işleminden geçer. Her varlık yaratılış amacına ulaşıncaya kadar terbiye edilir. Bu işlem ise bir "terbiye edici"yi gösterir. Biz "bir şeyin rabbi" dediğimiz zaman işte o terbiye ediciden söz etmiş oluruz. Çünkü "Rab" demek hem "terbiye eden" hem de "sahip" demektir.
 • Rabbinin kelam sıfatında, kendisini mahlukatın en üst mertebesine yükselten bir ilahi ikram müjdesi bulunur.
 • Her şeyini işiten, gören ve dualarına cevap veren bir Rabbinin bulunduğunu bilen bir kulun bundan başka neye ihtiyacı olabilir?
 • O bilir, duasını işitir ve kuluna cevap verir. Kul elini açıp da yakarmaya başladığı zaman, bir damlacık rahmet tecellisiyle bütün annelerin kalbine şefkat dolduran bir Rabbin huzurundadır. Dua O'na edilir, istenecek şey O'ndan istenir. O'ndan isteyen de hiçbir zaman o kapıdan geri çevrilmez. "Sana yaptığım dualarda, Rabbim, ben hiç mahrum kalmadım." diyen Hz. Zekeriyya gibi, daima bir nasiple döner.
 • ...Bizim elimizde, algılayamayacağımız bazı şeyleri anlamamıza yardım eden bazı imkan ve araçlar da bulunuyor ki teşbih ve temsil dediğimiz yöntemler bunlar arasındadır. Bilmediğimiz şeyleri bu tür yöntemler vasıtasıyla, bildiğimiz şeylere kıyas ederek anlamaya çalışırız.
 • Sonra bizi ve hayatımızı her taraftan kuşatan havaya bakıyoruz...... .......Neden yapıldığına bakıyoruz: Hepsi hepsi bir çelimsiz zerreden, bilinçsiz ve cansız moleküllerden ibaret...
 • Tarla sahibi için değer taşıyan şey, filiz veren tohumlardır, çürüyüp gidenler değil.
 • İçinde yaşadığımız dünyayı olduğu gibi görebilmek için, onu ilk defa görüyormuş gibi bakmak gerekir. Çünkü alışkanlıklarımız, etrafımızdaki olağanüstülükleri görmemize engel olmaktadır.

İslam İnanç İlmihali İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Kitap çok güzel bir üslup ve içerik sıralamasıyla imanın şartlarını açık ve akla uygun bir şekilde okuyucuya sunuyor. Allah'ı tanımayan onu anlatamaz da... Kâinat her noktasında, zerresinden gezegenlerine kadar bir ölçü, nizam belirlemiş olan Allah, biz kullarını başıboş bırakmış değildir. Rabbini, meleklerini, kutsal kitapları, peygamberlerini, ahireti, kaderi tanımak isteyen için başucu bir eser. (Canzâde Abdullah Efendi)

İman esasları bir dinin olmazsa olmazlarıdır. Mensup olduğumuz dinin iman esaslarını öğrenmek durumundayız. Aksi halde neye inandığımızı bilmediğimiz bir dinin içinde hapsoluruz. Belki de okullarda ezberletildiği haliyle biliyoruz "İmanın şartı altıdır." diye başlayan cümleyi. Fakat Allah'ın sıfatlarını, isimlerini biliyor muyuz? Meleklerin mahiyetini, cinlerin ve şeytanların (Allah'a sığındığımız sürece) bize zarar veremeyeceklerini, peygamberlere verilen kitapları, Kur'ân'da adı geçen peygamberleri biliyor muyuz? Ahirette bizi nelerin beklediğini, kaderin ne olduğunu biliyor muyuz? Taklîdî imândan tahkîkî imâna geçmek istiyorsak biraz çaba gösterip bu konuda okumalar yapmamız gerek. (yadenin.kitapligi)

Gerçek anlamda kafamda oluşan, soru işareti olan sorulara cevap bulduğum, öğrenmek istediğim konuları çok güzel bir üslup ile anlatan bir kitap. Dili sade ve anlaşılır olduğu için birçok kesime hitap ediyor. Tam olarak iman nedir? Peygamberler, melekler, cinler, ahiret ve bunlara ait kavramlar açıklanmış ve tüm ana hatlarıyla ele alınmış. Her satırını altını çizememek için kendimi durdurdum. Kesinlikle ileride tekrar okuyacağım bir kitap. (Hilal Dizle)

İslam İnanç İlmihali PDF indirme linki var mı?

Ümit Şimşek - İslam İnanç İlmihali kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de İslam İnanç İlmihali PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Ümit Şimşek Kimdir?

1967’de Bugün gazetesinde gazeteciliğe başladı. Haber, Yeni Asya, Yeni Nesil gazeteleri ile Köprü dergisi, Yeni Asya Yayınları ve Nesil Yayınlarında fıkra yazarlığı,editörlük, başyazarlık ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

ABD’de, Risale-i Nur’ların İngilizce tercüme ve yayın faaliyetlerinde yer aldı. Yeni Asya Araştırma Merkezini kurdu. İnanç konularını işleyen TV ve video belgesellerinin, bu arada TGRT ve Kanal 7’de yayınlanan Kâinatın Dilinden programlarının metin yazarlığı ile yönetmenliğini yaptı.

Sade hayat konusunu Türkiye gündemine taşıyan Özgür ve Bilge dergisini çıkardı. Hâlen kitap çalışmaları yapıyor.

Yazar; evli ve iki çocuk babasıdır.

Ümit Şimşek Kitapları - Eserleri

 • Uçan Üniversite
 • İslam İnanç İlmihali
 • Bir Arının Hikayesi
 • Sade Hayat
 • Eserden Esmaya
 • Tefekkür Gezileri
 • Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali
 • Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali
 • Araştırma Teknikleri
 • Ayetler ve İbretler
 • Big Bang
 • Binlerce Diliyle İnsan Yüzü
 • Atom
 • Namaz Sureleri Tefsiri
 • Kalem Yazmak Zorunda
 • Bir Deprem Yaratmak
 • Ben ve O
 • Bir Fiil Yaratmak
 • Allah'ın Övdüğü Kullar
 • Bakıp da Görmediklerimiz
 • Herşeyin Hikayesini Merak Eden Adam
 • Doğal Afetleri Doğru Okumak
 • Uzay
 • Toplumsal Cinsiyetten Toplumsal Cinnete
 • Şeytanla Münazara
 • Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali
 • Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali

Ümit Şimşek Alıntıları - Sözleri

 • Yirminci yüzyılın başındaki Polonya'da, koltuğunda kitap taşıyan bir genç kız, bu konsepte silahlı bir direnişçiden daha yakın bulunuyordu ve devlet, silahlıdan ziyade, kitaplıyı yakalamak için bütün güçlerini seferber etmişlerdi. (Uçan Üniversite)
 • MÜCÂDELE SÛRESİ ( 58. sûre ) : 12. Ey iman edenler! Peygamberle konuşacağınız zaman, bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir davranıştır. Ama verecek bir şey bulamazsanız zararı yoktur ; çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. 13. Gizli konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz mu ?* Mâdemki siz bunu yapmadığınız halde Allah sizi bağışladı ; öyleyse siz de namazı gerektiği gibi kılmaya bakın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Zira Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. * Peygamberimizle özel olarak görüşme taleplerinin, onu bunaltacak ve mü'minlerin işleriyle meşgul olmaktan alıkoyacak bir seviyeye vardığı anlaşılıyor. Bunun üzerine getirilen önlem amacına ulaşınca bu yükümlülük kaldırılmıştır. Böylelikle, ihtiyaç halinde başvurulabilecek bir çözüm gösterilmiş bulunmaktadır. (Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali)
 • Yoğun bir mevsimde Bir kovanda her gün 1500 ile 2000 bal arısı dünyaya gelir her gün buna uygun sayıda bal arısı bir görevden diğerine geçer, bir o kadarı da hayata veda eder. (Bir Arının Hikayesi)
 • Yamyamın çatal kullanması terakki midir? (Uçan Üniversite)
 • Eğer kalem, kalemse yazacaktır.. Kapital’i okudu veya okuyorlar diye kimsenin tevkif edildiğini duymadım, ama mevlüt ve Risale-i Nur okunan bir topluluktan tevkifler olduğunu duydum... Sezai Karakoç -Sütun (Kalem Yazmak Zorunda)
 • Nükleer kuvvet olmazsa atom çekirdeği olmaz,zayıf kuvvet olmazsa elektron olmaz,elektromanyetik kuvvet olmazsa atom olmaz ,çekim kuvveti olmazsa dünya olmaz ,güneş olmaz biz olmazdık (Atom)
 • Kâinatta her ne varsa, en küçük zerreden dev galaksilere kadar, hepsinin üzerinde bir birlik damgası vardır. Büyük küçük, canlı cansız her şey, zerreleri sayısınca dillerle, kendilerini yaratanın birliğine tanıklık eder ve açıkça gösterir ki, bir zerreyi yapan kim ise, kâinatı yaratan da O'dur. (İslam İnanç İlmihali)
 • Hz. Âdem'in Allah Teâlâ'dan öğrenip Hz. Havva ile birlikte yaptığı dua şudur: "Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, şüphesiz her şeyi kaybedenlerden oluruz." (A'râf 7/23). c-I/s-25 (Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali)
 • 20 .yüzyılın başındaki Polonya'da, koltuğunda kitap taşıyan bir genç kız ,bu konsepte silahlı bir direnişciden daha yakın bulunuyordu ve devlet ,silahlıdan ziyade ,kitaplıyı yakalamak için bütün güçlerini seferber etmişti... (Uçan Üniversite)
 • Rabbinin kelam sıfatında, kendisini mahlukatın en üst mertebesine yükselten bir ilahi ikram müjdesi bulunur. (İslam İnanç İlmihali)
 • Allah'a yemin olsun, ya iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırır, zalime engel olup onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız; yahut Allah sizin de kalplerinizi birbirinize benzetir ve onlara lânet ettiği gibi sizi de lânetler. Ebû Dâvud, Melâhim: 17. (Doğal Afetleri Doğru Okumak)
 • Çocuk gölgeye “Sen kimsin? “ diye sordu. Yabancı “Ben senin mukadderatınım. Ve şu kayığın serüveniyim” diye cevap verdi. Çocuk “ Sen nereye gidersin?” diye sordu. Esrarengiz adam “Meçhule!” dedi. (Sade Hayat)
 • "Görecek gözü olan için, dünya hala ilk günkü kadar tazedir ve henüz keşfedilmemiş yeniliklerle doludur." Thomas Huxley (Tefekkür Gezileri)
 • Özellikle böcek seviyesindeki canlı türlerinde, hayatının ilk dakikalarından itibaren bir sanatın icrasına girişmek, oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu konuda bütün canlı türlerinden çok gerilere düşen birisi varsa, o da insandır. İnsan, tam bir beceriksizlik ve cehalet içinde hayata gözünü açar. Doğduğu anda bildiği tek şey ağlamak ve emmekten ibarettir. Vücut organlarını kullanmasını öğrenmesi bile aylar, hattâ yıllar alacak kendi başının çaresine bakacak hale gelmesi ise çok daha uzun sürecektir. (Araştırma Teknikleri)
 • Yamyamın çatal kullanması terakki midir?...(lec) (Uçan Üniversite)
 • “Ruhuna Tanrının yerleştirdiği güzellik duygusunu köreltmemek için, hayatının her gününde biraz müzik dinlemeli, biraz şiir okumalı, güzel bir resim seyretmelidir.” Goethe (Sade Hayat)
 • "Peki, insan nereye gittiğini bilmek istemez mi?" "İster de, bilmekten korkar." "Niçin?" "Bilmediği için." (Tefekkür Gezileri)
 • Risalelerimde güzellik namına her ne varsa Kur’an’ın feyzindendir. Allah’a Hamd olsun ki bu yolda Kur’an benim mürşidim ve üstadım olmuştur. Evet!Kim ona yapışırsa, kopmaz ve kırılmaz, sapasağlam bir kulpa yapışmış demektir. Said Nursi (Kalem Yazmak Zorunda)
 • Dünya da olup biten ne varsa, bilin ki, bir duanın cevabıdır. (Namaz Sureleri Tefsiri)
 • ● Mekke devrinde inmiştir.7 ayettir. Kur'an-ı Kerim en özlü dua olan Fatiha suresi ile başladığı için ona başlangıç, giriş, önsöz anlamında Fatiha adı verilmiştir. Kitabın özü ve temeli anlamında "Ümmü'l-Kitab", devamlı tekrarlanan yedi ayet anlamında "es-Seb'ul-mesani" onun diğer isimlerinden ikisidir. Bir müslüman namaz kılarken bu sureyi her gün onlarca, hayatı boyunca yüz binlerce defa tekrarlar. ● Fatiha suresinin ilk dört ayeti Allah Teâlâ'yı "Alemlerin Rabbi", "Rahman", "Rahim", "hesap gününün tek hakimi" gibi belli başlı özellikleriyle tanıtır. Geri kalan ayetleri ise kulun Rabbine nasıl yalvarması ve O'ndan neler istemesi gerektiğini öğretir. (Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle