İslam’da Zor Zamanlar - Mehmet Görmez Kitap özeti, konusu ve incelemesi

İslam’da Zor Zamanlar kimin eseri? İslam’da Zor Zamanlar kitabının yazarı kimdir? İslam’da Zor Zamanlar konusu ve anafikri nedir? İslam’da Zor Zamanlar kitabı ne anlatıyor? İslam’da Zor Zamanlar PDF indirme linki var mı? İslam’da Zor Zamanlar kitabının yazarı Mehmet Görmez kimdir? İşte İslam’da Zor Zamanlar kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Mehmet Görmez

Yayın Evi: OTTO Yayınları

İSBN: 9786257236652

Sayfa Sayısı: 120

İslam’da Zor Zamanlar Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Bu kitap, son salgınla hayatta kalabilme kaygısına kapılan, inanç dünyası derinden sarsılan topyekûn insanlık ailesinin, sadece salgını değil, genel olarak zor zamanları İslam’ın berrak hakikatleri ışığında anlama ve anlamlandırma çabasına, katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla “musibetleri afet olarak değil, ayet olarak telakki etme; ayetleri ise ibareler üzerinden değil, ibretler üzerinden okuma” prensibini işler kılmayı önermektedir. Zor zamanlarda hüznümüzü sevince, mahrumiyetimizi rahmete, muhasaramızı muhasebeye dönüştürmenin yollarını aramaktadır.

İslam’da Zor Zamanlar Alıntıları - Sözleri

 • Cüneyd-i Bağdadi'nin meşhur sözüdür: "Bir kimseyi gökte uçarken veya su üstünde yürürken görseniz dahi eğer o kimsede Kur'an ahlakı yoksa dönüp bakmayın bile."
 • Dinin reddettiği putperestlik sadece taştan, demirden, ağaçtan putlar değildir, insanı köleleştiren her şeydir. İnsan bazen bir fikri, bir ideolojiyi putlaştırabilir; kimi zaman da bir kelimeyi, bir sloganı, bir kitabı, bir yazarı. Ruhani, siyasi bir lideri, bir partiyi, bir cemaati, bir grubu, bir aileyi hatta bir ritüeli putlaştırabilir.
 • Eğer yeryüzünde kötülük olmazsa yaratılışın gayesi bozulur
 • Ahlak ibadetin nihai gayesidir. Bir dinî davranışın, bir ibadetin Allah nezdinde kabul olup olmadığını, o ibadetin bizde ahlaka dönüşüp dönüşmediği belirleyecektir. "Ameller niyetlere göredir." hadisi, aynı zamanda kötü niyetle yanlış gayeyle dindarlık sergilenebileceğini de ifade etmektedir. Elbette biz kişinin niyetini bilemeyiz. Oysa İslam'ın din-ahlak ve ibadet- ahlak ilişkisine dair ortaya koyduğu ilke ve esaslar, bizim niyeti bilebileceğimizi gösteriyor. Buna göre dindarlık bir ahlak doğurmuşsa, ibadet kişinin hayatında bir ahlaka dönüşmüşse bu, onun hem niyetinin hem de ibadetinin Allah nezdinde makbuliyetini gösterir. | Mehmet Görmez, İslam’da Zor Zamanalar -Bir Okuma Usûlü- , OTTO Yayınları, 1.Basım: 2021, s.68
 • En kabule şayan dua fiili duadır
 • Öncelikle şunu bilmek gerekir ki: Varoluşun gayesi bilinmeden, yaratılışın hikmeti anlaşılmadan, doğru bir âlem tasavvuru ve ahiret inancı olmadan dünyada şer, kötülük, acı, elem ve üzüntünün varlığı izah edilemez.
 • Dinin reddettiği putperestlik sadece taştan, demirden, ağaçtan putlar değildir ; insanı köleleştiren her şeydir
 • “İnsanlarla güzel konuşun.” “ALLÂH çirkin sözden hoşlanmaz.”
 • Bizim kültürümüzde "yaşlı" kavramı pek kullanılmaz. Bunun yerine ihtiyar kelimesi tercih edilir. Hayır kökünden gelen ihtiyar, toplumun seçkinleri ve hayırlıları demektir. İhtiyarın olduğu yerde hayır, bereket ve huzur vardır.
 • Rabbimiz sadece iman eden, itaat eden kullarına nimet vermez ; isyan edenlere de verir. Bazen isyan edenlere daha fazla verir

İslam’da Zor Zamanlar İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Uzayda kendine egemenlik arayan insanoğlu küçücük bir virüs ne büyük dersler veriyor! Tarihte olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor zamanlardan sonra da insanlığın yeni bir anlam arayışına gireceği muhakkaktır. Bugün biz müminler olarak, bu zor zamanları, koronavirüsü, karantinayı hayatımızda bir milada dönüştürebiliriz. Allah Resûlü bir hadisinde şöyle buyurur: "Kıyamet kopsa bile sizden birinin elinde bir fidan varsa onu dikmeden mümkün olduğu kadar yerinden kalkmasın." Bugün elimizdeki tüm fidanları dikme günüdür. İhmal ettiğimiz gönüllere merhamet tohumu ekme günüdür. Hiç kimsenin Rahman ve Râhim olan Rabbimizi gökten kullarına öfke saçan, azap yağdıran bir ilah olarak göstermeye hakkı yoktur. Bunu, sünnetullahtaki dersleri ve ibretleri anlamsızlaştıracak bir ahir zaman edebiyatı ile gölgelemek de doğru değildir. Zor zamanlardan geçtik, geçiyoruz. Bakış açımızın nasıl olması gerektiğine vurgu yapıyor Mehmet Görmez Hoca: >Zor Zamanların İmanı Zor zamanların imanı büyük bir umutla Rabbe yöneliştir. Zor zamanların imanı insana umut ve sevinç taşımaktır. Zor zamanların imanı asla yeis ve ümitsizliğe kapılmamaktır. Zor zamanlarda Mümine yakışmayan tavır ümitsizliktir. Kur'an, bolluk ve kolaylık zamanlarında şımarmak ile zorluk ve sıkıntı anlarında ümidi kesmeyi aynı yanlışlık olarak görmüş ve insanın bu özelliğini pek çok yerde eleştirmiştir. >Zor Zamanların Ahlakı Zor zamanların ahlakı, ihsan ahlakıdır, isâr ahlakıdır, Zor zamanların ahlakı affetme ahlakıdır. Her daim affedici, onarıcı, bağışlayıcı olmaktır. -Bu kitap, son salgınla hayatta kalabilme kaygısına kapılan, inanç dünyası derinden sarsılan topyekûn insanlık ailesinin, sadece salgını değil, genel olarak zor zamanları İslam’ın berrak hakikatleri ışığında anlama ve anlamlandırma çabasına, katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla “musibetleri afet olarak değil, ayet olarak telakki etme; ayetleri ise ibareler üzerinden değil, ibretler üzerinden okuma” prensibini işler kılmayı önermektedir. Zor zamanlarda hüznümüzü sevince, mahrumiyetimizi rahmete, muhasaramızı muhasebeye dönüştürmenin yollarını aramaktadır. Kesinlikle tavsiyemdir. Okuyun, okutun (Fatma Demir)

Pandemi döneminde bir Müslümanın iman, ahlak ve ibadetlerle ilgili ne tutum sergilemesi gerektiğini Kuran ve sünnet ışığında anlatan güzel, akıcı ve anlaşılır bir kitap. Okunmasını tavsiye ederim. (İrfan Yaldız)

İslam’ın insanın başına gelen musibetler karşısında insanlığa bahşettiği hakikatleri hatırlatan, bu hakikatler ile musibetleri afet olarak değil, ayet olarak telakki etme; ayetleri ise ibareler üzerinden değil, ibretler üzerinden okuma metodunu sağlayan ve unuttuğumuz çoğu şeyi de hatırlatan bir kitap olmuş. Tavsiye ederim. (Murat)

İslam’da Zor Zamanlar PDF indirme linki var mı?

Mehmet Görmez - İslam’da Zor Zamanlar kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de İslam’da Zor Zamanlar PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Mehmet Görmez Kimdir?

Mehmet Görmez, 1959 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, ortaöğrenimini ise Gaziantep İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Aynı yıl Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1988'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bursla bir yıl süreyle Kahire Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalarda bulundu.

1990'da başladığı doktorasını 1995'te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde görev yaptı. Görmez, 1998'de yardımcı doçent, 1999'da ise doçent oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi iken 13 Ağustos 2003'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2006 yılında profesör unvanı alan Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010'da Ali Bardakoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden ayrılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 31 Temmuz 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığından emekliye ayrılmıştır.

Görmez, emekliliği sonrası kurucusu olduğu İslâm Düşünce Enstitüsü'nün ve Uluslararası İslâm Düşünce Vakfı'nın başkanıdır.

Evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilen Mehmet Görmez'in yayımlanmış birçok eseri vardır.

Kitapları

Hadis İlminin Temel Meseleleri, Otto Yayınları.

Kalbin Erbaini, Otto Yayınları.

Gazzali’de Sünnet Hadis ve Yorum, Otto Yayınları.

Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri, Kitabiyat Yayınları.

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması Ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Otto Yayınları.

Gençliğin Anlam Arayışı, Otto Yayınları.

İslam’da Zor Zamanlar, Otto Yayınları.

Mehmet Görmez Kitapları - Eserleri

 • Kalbin Erbaini
 • Hadis İlminin Temel Meseleleri
 • Gazali'de Sünnet Hadis ve Yorum
 • Gençliğin Anlam Arayışı
 • Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu
 • Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu
 • İslam’da Zor Zamanlar

Mehmet Görmez Alıntıları - Sözleri

 • Gazali ye göre, akıl ile nakil arasında çelişki görülen her yerde, sadece aklı esas alarak nakli reddetmek ne derece ifrat ve yanlışlık ise, nakli esas alıp aklı yok saymak da o derece aşırılık ve tefrik olur. (Hadis İlminin Temel Meseleleri)
 • Gazali; felsefe ve mantığı, kelam ve tasavvuf için birer araç olarak kullanmıştır. (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Bir şeyin değeri fa zlalığıy­ la ölçülmez. Bir şey i n değeri ifade ettiği anlam ile ölçülür. (Kalbin Erbaini)
 • Her kim aklı yalanlarsa şeriatı da yalanlamış olur. Zira şeriatın doğruluğu yine akılla öğrenilmiştir. Eğer akli delil doğru olmasaydı, gerçek peygamber ile sahte peygamberi, yalancı ile doğruyu ayırt edemezdik. Şeriat akıl ile tesbit edildiği halde, şeriatın kendisi aklı nasıl yalanlayabilir? (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Pek çok islam bilgini şunu söylemiştir. İman sosyal boyutunu kaybettiği zaman müslümanlar toplumsal dinamiklerini kaybetmeye, dolayısıyla da çökmeye başlar. Günümüzde iman algısı sosyal hayat boyutundan yoksun kalmakta ve vicdanlara mahkum edilmektedir. O zaman da İslam'ın birey ve toplum üzerindeki ahlaki, sosyal ve kültürel yansımasının önü baştan kesilmiş olmaktadır. (Kalbin Erbaini)
 • Hz Peygamber e ait olmayan Kuran a muhalif bir sözün ona isnat edilmesi en az ona ait hüküm ve hikmet ihtiva eden bir sözün reddedilmesi kadar yanlış bir davranıştır. Bu sebeple olsa gerektir ki Hanefi fakih ve usulcülerinden es-Serahsi şöyle demiştir. "Her türlü bidat ve hevanın aslı ahad haberlerin Kur'an ve meşhur sünnete arzını terk etmekten neşet etmiştir. Bazları Hazreti Peygambere ulaşıp ulaşmadıkları şüpheli oldukları halde ve kesin bilgi ifade etmemelerine rağmen bu tür hadisleri asıl kabul ettiler sonra da Kur'an ve meşhur sünneti bu asıllara göre yorumladılar. Böylece tâbi olması gerekeni metbu kesinlik arz etmeyen bir şeyi de esas olarak kabul ederek bidat ve hevaya düştüler" (Hadis İlminin Temel Meseleleri)
 • Ahlak ibadetin nihai gayesidir. Bir dinî davranışın, bir ibadetin Allah nezdinde kabul olup olmadığını, o ibadetin bizde ahlaka dönüşüp dönüşmediği belirleyecektir. "Ameller niyetlere göredir." hadisi, aynı zamanda kötü niyetle yanlış gayeyle dindarlık sergilenebileceğini de ifade etmektedir. Elbette biz kişinin niyetini bilemeyiz. Oysa İslam'ın din-ahlak ve ibadet- ahlak ilişkisine dair ortaya koyduğu ilke ve esaslar, bizim niyeti bilebileceğimizi gösteriyor. Buna göre dindarlık bir ahlak doğurmuşsa, ibadet kişinin hayatında bir ahlaka dönüşmüşse bu, onun hem niyetinin hem de ibadetinin Allah nezdinde makbuliyetini gösterir. | Mehmet Görmez, İslam’da Zor Zamanalar -Bir Okuma Usûlü- , OTTO Yayınları, 1.Basım: 2021, s.68 (İslam’da Zor Zamanlar)
 • Ahlak dinin özü, ibadetin de gayesidir (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • Rabbimiz sadece iman eden, itaat eden kullarına nimet vermez ; isyan edenlere de verir. Bazen isyan edenlere daha fazla verir (İslam’da Zor Zamanlar)
 • Hayâ ile hayat bulabilmek için ahlakı merkeze alan gerçek bir dindarlık anlayışına dönmeliyiz. (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • Kânûnî döneminde Çankırı'da yapılan Süleyman Camii'nin duvarlarına şöyle anlamlı bir hat nakşedilmiştir: "Kalbin semasına doğan ilk ışık hikmet yıldızıdır. Sonra ilim ayıdır. Sonra marifet güneşidir. Kalbe doğan hikmet yıldızının ışığında eşyanın hakikati müşahede edilir. İlim ayının ışığında mana âlemi müşahade edilir. Marifet güneşinin ışığında ise Hz. Mevlâ müşahede edilir." (Kalbin Erbaini)
 • Oysa hiçbir peygamber kendi kavminin kültürünü evrensel bir din kuralına dönüştürmemiştir. Bir dine girebilecek en büyük bidat, peygamberin gönderildiği kavmin örfünü, âdetini, geleneğini, kültürünü din hâline getirmektir. (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • İslam toplumu, tarih boyunca Sünnet ve Hadisi yanlış anlamaktan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir M. Gazali (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Gazali'nin yerinde tespiti ile "İslam ümmeti, tarih boyunca sünnet ve hadisin yanlış anlamak ve yorumlamaktan çektiğini, uydurulan binlerce mevzu hadisten çekmemiştir." (Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu)
 • Cüneyd-i Bağdadi'nin meşhur sözüdür: "Bir kimseyi gökte uçarken veya su üstünde yürürken görseniz dahi eğer o kimsede Kur'an ahlakı yoksa dönüp bakmayın bile." (İslam’da Zor Zamanlar)
 • "Dünyada her an yolcu gibi ha­reket et." (Kalbin Erbaini)
 • " İslam toplumu tarih boyunca sünnet ve hadisi yanlış anlamaktan çektiğini, uydurma hadislerden çekmemiştir." Gazali (Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu)
 • Akıl, vahyin biricik muhatabıdır (Gençliğin Anlam Arayışı)
 • Eğer yeryüzünde kötülük olmazsa yaratılışın gayesi bozulur (İslam’da Zor Zamanlar)
 • Her kim manaları lafızlarda ararsa onları zayi eder. (Gazali'de Sünnet Hadis ve Yorum)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle