İstifa Eden Milletvekili Geri Dönebilir mi? Milletvekiliği Düşer mi?

Bir partiden istifa eden milletvekili geri dönebilir mi? Bununla ilgili tüzük ne diyor? Milletvekiliği Düşer mi? Partisinden istifa eden milletvekili için şartlar neler? TBMM'nin resmi sitesinden "İstifa eden milletvekili geri dönebilir mi?" sorusunun cevabı...

POLİTİKA
PAYLAŞ:

Yakın zamanda CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi; CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile birlikte cuma günü partisinden istifa etmişti. Kendilerini "29 Ekim Gücü" olarak adlandıran vekiller Çelebi ve Aksoy'un imzasıyla parti yönetimine ilişkin eleştirilerini bir mektupla dile getirmişler geçen salı günü de Kılıçdaroğlu ile Meclisteki makamında bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu olaylar sonucunda birçok parti üyesi ve parti yanlıları olarak akıllara "İstifa eden milletvekili geri dönebilir mi?" sorusu geliyor. Peki normal şartlar altında istifa eden milletvekili geri dönebilir mi? TBMM'nin resmi sitesinden yayınlanan makale şu şekilde cevaplıyor.

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ GERİ DÖNEBİLİR Mİ? (TBMM METNİ)

  • Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim dönemi içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir; bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda görev alması hallerinde üyeliği sona erer.
  • Partisinden istifa eden milletvekili, bir sonraki seçimde, herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemez.

Anayasa Mahkemesince kapatılan partinin, eylem ve sözleriyle kapatma kararında sorumlu görülen milletvekillerinin de üyelikleri, kapatma kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte sona erer; sorumlu gödilmeyen milletvekilleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanır.

İPTAL İSTEMİ

MADDE 93. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde karara bağlar.

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 84. Madde Üyeliğin Düşmesi

(23.7.1995 - 4121 ) İstifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82 nci Maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

Kaynak:

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle