Kalbin Gözyaşları

Bizi yokluktan varlığa çıkarmakla şeref bahşeden, insan yaratıp eşrefi mahlûkat kılan, Ahsen-i takvim şeklinde yarattığı bedenimizin üstüne akıl ve iradeyi taç eyleyen, bunlarla bizi ziynetlendiren; göndermiş olduğu elçiler ve nameler hükmündeki kitapları vesilesiyle nimetlerin en üstünü olan iman ve hidayeti bize ihsan eden Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun.

Yüz binlerce kez itiraf ediyoruz, ey Rabbimiz!

Biz aciziz, zayıf ve güçsüzüz. Nisyan, hata, yanılma ve nakıslık biz kullarına; mükemmeliyet, kemal, cemal evsafları senin zatına hastır.

İlmimiz ve bilgimiz ilim okyanuslarının yanında damla bile değilken bilginin ve ilmin hazineleriyse senin katındadır, El-Âlim olan Sensin!

Gizli ve aşikâr her şeyin bilgisi sendedir. Zifiri karanlıkta siyah bir kayanın altındaki siyah karıncanın, böceğin halinden haberdar olan Sensin!

Âdem babamızdan, kıyamete kadar gelmiş ve gelecek tüm insanların alıp verdiği nefesten, yiyip içtiğinden, konuştuklarından, yaptıklarından, zihinlerinden geçirdiklerinden, hayır ve şerlerinden haberdar olan Sensin!

Ya Rahman, Ya Rahim! Nurunun ferasetiyle bakabilmeyi, Kur’an’ın ziyasıyla aydınlanmayı, Resul’ün aleyhissalatu vesselamın yolunda ölmeyi nasip eyle bize.

Şüpheli, karışık, çetrefilli işleri, güç meseleleri birbirinden ayırmayı nasip eyle bize. Rahmetinle kuşat zerrelerimizi, zikrinle ziynetlendir dillerimizi, kalplerimizi.

İyi niyetle kötü niyeti, hayırlı sözle kem sözü, halis adımlarla riyakâr adımları birbirinden ayan beyan et.

Nurunla nurlandır, Resul’ün aleyhissalatu vesselamla gururlandır, davanla onurlandır bizleri.

Senin için birbirini sevenlerden, gıyabında senin için birbirini savunanlardan, kardeşlik namına hakla birbirini uyaranlardan eyle bizleri.

Ölçülü davrananlardan, kırmadan yapanlardan, bozmadan onaranlardan, kardeşlik harcına bol bol sevgi katanlardan eyle bizleri.

Ya Rabbi! Ey sultanların Sultanı olan Var eden, mazlumları serdest, zalimleri bındest eden!

Hüküm, hikmet ve adalet sahibi olan Allah!

Mazlumlardan yana olmayı, onlara sahip çıkmayı nasip eyle bizlere. Mazlumlara; izzetini, rahmetini, adaletini, hükmünü ve nizamını tanıtmakla bizi şereflendir. Mazlumları sevindirmekle, zalimleri üzmekle bizi de sevindir.

Mazlumlara hami olma şuuruyla şuurlandır bizleri. Mazlumun dininin, dilinin, ırkının ve renginin olmadığının bilinciyle bilinçlendir bizleri. Sahip çıktığımız, savunduğumuz mazlumların –varsa- kötü amellerinden, kem sözlerinden, kirli ideoloji ve fikirlerinden, sapkın gidişatlarından, yanlış duruşlarından, batıl dinlerinden bizi payidar ve mesul kılma.

Yine de işin, kişinin; bilinenini, bilinmeyenini, gizlisini ve saklısını bilen sensin. Katında iyi olanları kötülemekten ve katında kötü olanları temizlemekten sana sığınırız.

Fitnelerin görünenlerinden ve görünmeyenlerinden, hilekârların hile ve desiselerinden zatına sığınırız.

Ya Zel Celali vel İkram! Ya Subhan! Ruhlarımızı ölümlerden, kalplerimizi gafletlerden, hayatımızı şerlerden azat eyle, halas eyle.

Rahmetinle bizi birbirine yaklaştır, aradaki boşlukları sen kapat ya Rabbi! Bizi birbirini hoş görenlerden, bağışlayanlardan ve birbirini anlayanlardan eyle. Bizi birbirini güzelleştirenlerden, birbirini imar ve ihya edenlerden eyle.

Şeytana, nefse ve düşmana karşı bizi birbirimize sırdaş ve sırtdaş eyle.

Ya Afuv, ya Ğafur! Sonsuz gufranın ve mağfiret okyanuslarının sahibi! Dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı affet.

Ne kendisinden isteyeceğimiz başka biri, ne sığınacağımız başka bir kapı var. Senin rahmet dergâhının sahillerine demir atan kullarının yakarışlarına icabet et, ey nidalara icabet eden Allah!

Kalplerimizin gözyaşlarını rıza mendiliyle sil, ya Allah! Amin.

 

Fatih Akman

Eğitimci Yazar

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle