Bölgenin Tarihine Işık Tutan Eser Okuyucularıyla Buluştu

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Gemi ve Dr. Öğretim Üyesi Aslam Jankır, Mardin Artukluları tarihine ışık tutan ve Safiyüddin el-Hilli tarafından kaleme alınan Artûkiyyat adlı eseri Türkçeye çevirerek okuyucularla buluşturdu.
  • 16.09.2023 10:21
Bölgenin Tarihine Işık Tutan Eser Okuyucularıyla Buluştu

Eser, Mardin Artuklu hükümdarı Hilli’nin, II. Necmeddin İlgazi’yi övdüğü yirmi dokuz adet Arapça kasidenin Türkçe tercümesinden oluşmaktadır.

Kaynaklarda el-Artukiyyât veya Dürerü’n-nühûr fî İmtidâhi’l-Meliki’l-Mansûr adı ile anılan eser, Artuklular döneminin sosyal, kültürel ve tarihsel yaşantısına ışık tutmaktadır.

Safiyüddin el-Hilli, 1294-1312 yılları arasında Mardin’e hükmeden Melikü’l-Mansûr II. Necmeddin İlgazi (ö. 712/1313) daha sonra da oğlu Melik Salih’in (ö. 765/1364) himayesinde yaşamış ve ömrünün büyük bir bölümünü Mardin Artuklu Sarayında geçirmiştir.

166 sayfadan oluşan eser Peywend Yayınlarından çıkmış olup kitap satış noktalarından temin edilebilmektedir.

Editör: Nezir Güneş

Yorum Yaz