matesis
dedas

İsmet İnönü ile Hesaplaşma - Nejdet Sançar Kitap özeti, konusu ve incelemesi

İsmet İnönü ile Hesaplaşma kimin eseri? İsmet İnönü ile Hesaplaşma kitabının yazarı kimdir? İsmet İnönü ile Hesaplaşma konusu ve anafikri nedir? İsmet İnönü ile Hesaplaşma kitabı ne anlatıyor? İsmet İnönü ile Hesaplaşma PDF indirme linki var mı? İsmet İnönü ile Hesaplaşma kitabının yazarı Nejdet Sançar kimdir? İşte İsmet İnönü ile Hesaplaşma kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...
 • 02.02.2023 01:00
İsmet İnönü ile Hesaplaşma - Nejdet Sançar Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Kitap Künyesi

Yazar: Nejdet Sançar

Yayın Evi: Afşın Yayınları

İSBN: ---

Sayfa Sayısı: 350

İsmet İnönü ile Hesaplaşma Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Nejdet Sançar, Türk milliyetçileri tarafından “Atsız’ın kardeşi” olarak tanınmaktadır. Nejdet Sançar da ağabeği Nihâl Atsız gibi ateşli bir Türkçüdür. Ne yazık ki bugün fikirleri Atsız kadar bilinmemektedir. Sançar’ın yazdığı kitaplarının basımının, ilk basımıyla kalması ve devamı gelmemesi bunun başlıca nedenlerinden biri olabilir. Türk milliyetçileri, Nejdet Sançar’ın kitaplarını dijital ortamlara aktarılmalarıyla ve sahaflardan tedarik etmeleriyle okuma fırsatını bulmaktadır.

Atsız ile soyadlarının ayrı olması da, her ikisinin de ayrı yerlerde bulunması ve haberleşememelerinden dolayıdır. Nejdet Sançar, kitaplarının yayın haklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmasını vasiyetlemiş, eşi Reşide Sançar da yayın hakkını vasiyet üzerine Mehmet Vakfı’na bağışlamıştır. Vakıf ise bugün kitapların basımını yapmamakta ve basılması için dilekçede bulunan Türk milliyetçilerini cevapsız bırakmaktadır. İşte Sançar’ın yeni basımlarının yapılmadığı yol gösterici mûhim yapıtlarından birisi de 70’lerin başında yazmağa başladığı “İsmet İnönü ile Hesaplaşma” adlı kitabıdır.

Adından da anlaşılacağı üzere kitap bir hesaplaşma kitabıdır. Hissî bir kitap deil, belgelere fikre ve mantığa dayalı bir kitaptır. Hesaplaşma 1944 yıllarında Türkçülük düşmanlarının başvurduğu kirli emeller ile ilgili hesaplaşmadır. “Öc almak” gibi bir amaç güdülmediğini merhum kitabın başında kaydetmiştir.

Kitap I. ve II. bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İsmet İnönü’nün 1944’ün 19 Mayısında okuduğu meşhur nutku ele alınmaktadır. Her cümle ve ayrıntılar tek tek incelenmektedir. Irkçılık-Turancılık maskesi altında Türkçülüğün karalanmaya çalışıldığı bu nutuktaki iddia ve iftirâlara Nejdet Sançar, belgelere ve her şeyden önce mantığa dayanarak cevaplar vermektedir. Bölümdeki muhtelif başlıklar şunlardır;

Turancılık Meselesi

Irkçılık Meselesi

Gizli Cemiyet Meselesi

Ülkü Meselesi

Vicdansızlık Meselesi

Dr. Rıza Nur Meselesi

Moskoflarla Dostluk Meselesi

I. ve II. bölümün başında Atsız’ın Şükrü Saraçoğlu yazdığı iki açık mektup ve İsmet İnönü’nün 19 Mayıs 1944 nutku’nun tam metinleri yer almaktadır.

İkinci bölümde ise, 1944 Irkçılık – Turancılık dâvâsıyla ilgisi olmayan, İsmet İnönü’ye ait meseleler ele alınmıştır.

İkinci bölümdeki bazı başlıklar şöyledir;

İnönü ve Millî Mücadele

İnönü ve İnönü Savaşları

İnönü ve Lozan

İnönü ve Kıskançlık ve Kin

İnönü ve Dalkavukluk

II. bölüm de I. bölüm gibi çok ehemmiyetlidir. Millî Mücadelede Garp Cephesi komutanlığı ve Lozan’daki baş murahhaslığı sayesinde kazandığı ünvan ve şöhretin aslında İsmet İnönü’nün hakkı olmadığı, İnönü’nün ne kadar kıskanç ve kindar birisi olduğu o dönemi yaşamış belli başlı isimlerin hatıralarından alınan bilgilerle ispatlanmaktadır. Kitap Rıza Nur ve İsmet İnönü’nün Lozan’da beraberken çekilmiş fotoğrafları ile bitiyor.

Bugün birçoklarınca “2. Adam” olarak anılan ve akında methiyeler düzülen İnönü’nün, aslında silik bir adam olduğu bu 350 sayfalık kitapta delillerle ortaya koyuluyor, genç dimağlar için ışık tutuyor. Büyük Türkçü Nejdet Sançar’ın kitaplarının yeni basımlarının yayınlanması dileğiyle…

İsmet İnönü ile Hesaplaşma Alıntıları - Sözleri

 • En büyük iftiharım Türk yaratıldığımdır.
 • Türk'ün en kötüsü Türk olmayanın en iyisinden iyidir.
 • En büyük iftiharım Türk yaratıldığımdır.
 • Başta, en başta kanlı bir bayrak ... Her şeref yapma, her saadet piç! ... Kahramanlık: Esası kan, vahşet! - Tevfik Fikret (Tarih-i Kadim)
 • İsmet hâlâ girmedi mi kodese? Kel Ali’nin boynu vurulmuş mudur?
 • Ve İnönü'nün inandırmaya çalıştığı gibi Türkçülük sadece genç çocuklarla saf vatandaşları değil bütün Türkiye'yi saran bir fikir olmuştur. Hatta en İnönü'nün kendisine en sadık kulllardan meydana geldiğine inandığı muhakkak olan Millet Meclisi'ne kadar girmiştir.
 • Evet yapılmak istenen iş İsmet inönü'nün sandığı veya göstermek istediği gibi bir çocuk kandırma oyunu değildi. Milli şuur fukarası hamiyetsiz aciz ellerde bulunan devleti bu manevi şırıngayla birazcık olsun daha güçlü hale getirmeye çalışmaktı.
 • İnönü karakterinde kıskançlık ve kin, bir birini tamamlayan iki belirli vasıf olarak görülmektedir. İnönü'nün bu yönünün, milletimiz tarafından en yaygın şekilde bilinen misâli, Atatürk'e karşı olan kinidir. Bu kinin sebebinin, kendisini Mustafa Kemal'in başbakanlıktan uzaklaştırması olduğu mâlûmdur. Hayatı boyunca ona hem de çoğunu hak etmeden gördüğü o kadar lûtuflara rağmen, başbakanlıktan almasını hem hazmedemeyen , hem de affetmeyen İnönü , bunun öcünü Atatürk'ü Anıtkabir'deki yerine naklettirmeyip, tam on iki yıl Etnoğrafya Müzesi'ndeki malûm yerde tutmakla almak istemiştir. Üzerlerinde Gazi'nin resimleri bulunan paraların ve pulların kaldırılıp yerlerine kendi resimlerinin yer aldığı para ve pulların çıkarılmasının sebebi de budur.
 • Çünkü Türkçülük bir ülkü, Türk soyunun milî ülküsü idi. Bunun için Türk gençlerinin kafalarını ve gönüllerini dolduruyordu . İsmet İnönü'nün "millî şeflik!" sistemi ise kaba bir dikta rejimi, âdî çıkarlar üzerine kurulmuş bir azınlık ortaklığı idi. Kafaları şeytânî fikirlerle dolmamış Türk çocukları, gönülleri kararmamış genç milliyetçiler , İnönü'nün , kızıl ideolojinin koruyucusu bakanı Hasan Ali'yi ve Rum dönmesi Sabahattin Ali'yi, 3 Mayıs 1944 günü işte bu sebepten lânetlemişlerdi. Milli Şef (!) ile ortaklarının korkusu, 3 Mayısta Ankara'da şahlanan ruhun bütün memleketi sarması idi. Koltuklarından, rahatlarından olmaktan çekinmişlerdi.
 • İnandığı, doğru bildiği bir fikri apaçık, mertçesine yazan ve söyleyen insanlara, medeni dünyanın hiçbir yerinde , hiçbir ciddi insan "fesatçı" diyemez . İsmet İnönü’nün fesatçılıkla suçlamaya kalkıştığı insanlar, mensup bulundukları soyun milli ülküsünü, hayatları boyunca ve her yerde apaçık savunmuş kimselerdir. Son yirmi beş, otuz yılın Türkçü dergileri ve kitapları meydandadır. Onların hepsinde Türkçülük ülküsü, iki büyük temel prensibi Turancılık ve Türk ırkçılığı ile birlikte ele alınmıştır. Aynı fikirler, 1944'te, askeri mahkeme karşısında da erkekçe ortaya konmuştur.

İsmet İnönü ile Hesaplaşma İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Türk genci! Unutma ki: Bütün Türkler, bir bayrak altında toplanacaklardır.: Kitap Hüseyin Nihal Atsız'ın manevi kardeşi olan Nejdet Sançar'a ait. Haliyle Atsız'ın abisi olan birinden de tam böyle bir kitap beklenebilirdi. Kitap Türkiye'de Komünizm meselesinin güçlendiğini, komünistlerin devlet yurtlarında kaldığını, öğretmen olduklarını hatta Devlet kademelerine yükseldiğini anlatıyor. Ardından da Nejdet Sançar'ın abisi Atsız, bu uyarıları İsmete İnönü ve Şükrü Saraçoğlu'na mektuplarla iletiyor. Bu mektupların hiçbirine karşılık alınamıyor. Ardından İsmet İnönü 19 Mayıs 1944 Nutku'nda "Turancılık hastalıklı bir fikirdir" deyince ortalık alevleniyor. Türkçü gençler artık İsmet İnönü'ye düşmanlık besliyorlar. Nejdet Sançar da bu fikrin saçma olduğunu anlatmak için İsmet İnönü'nün Nutku'ndaki tüm paragrafları bu kitapta teker teker inceliyor İsmet İnönü'nün Nutku'ndan çıkardığıma göre İsmet İnönü aslında bir Türk Milliyetçisi bunu da belirtiyor. Ancak Turancılık hakkında böyle bir fikir beyan etmesi tamamen korkaklığına dayanıyor gibi. Diğer devletlerle savaşın eşiğine gelmenin ardından Turancılık meselesinin bizi savaşa sürekleyebileceğini düşünüyor sanırım. Hatta İsmet İnönü'nün 1944 öncesi Nutuklarında Turancı olduğu anlaşılıyor. Kitabın en güzel bölümleri Nejdet Sançar'ın Turancılık fikirlerinin nasıl Atatürk, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Mahmut Esat Bozkurt gibi isimlerin ana mefkuresi olduğunu anlatıyor. (Muhammed Furkan Sağlık)

Kitap I. ve II. bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İsmet İnönü’nün 1944’ün 19 Mayısında okuduğu meşhur nutku ele alınmaktadır. Her cümle ve ayrıntılar tek tek incelenmektedir. Irkçılık-Turancılık maskesi altında Türkçülüğün karalanmaya çalışıldığı bu nutuktaki iddia ve iftirâlara Nejdet Sançar, belgelere ve her şeyden önce mantığa dayanarak cevaplar vermektedir. O döneme yakından ve farklı bir bakış açısıyla tanıklık yapmanızı sağlayacak bir kitap. Bir sahaftan tesadüfen aldım ve bir çırpıda hayretler içinde kalarak okudum. Bulabilirseniz okumanızı tavsiye ederim. (Avkatanım)

İnönü’nün büyük bir insan olmadığını, Değil Milli şef, Mutfakta bile şef olmadığını, Şuursuz ve dalkavuk olduğunu, Kıskanç ve kinci olduğunu, 1944 olaylarının altında bizzat kendisiyle Hasan Ali Yücel kankasıyla planlandığını, Türkçülere karşı bir haçlı seferi düzenlediğini ve daha niceleri yazıyor. Burada şöyle böyle diyip övecek değilim. Türkçüler tarafından okunmasının şart koşulması gerek bir eser olduğunu anladım. Ve o büyük Türkçü Nejdet Sançar beğin, kitabın son sayfalarında yazdığı sonuçlar kısmını okurken kinimin şiddetinin daha çok büyüdüğünü gördüm. Ve oradan bir alıntı ile bitiriyorum. “Ama, bütün bunlara rağmen şunun bilinmesini de isterim: Önünde veya ardında hiç bir şatafatlı ünvan bulunmayan ve bundan böyle bulunmasına da imkân olmayan şu kupkuru Nejdet Sançar adımı; değil bir, değil on, değil yüz; hatta milyonlarca İsmet İnönü adına değişmem.” (ATSIZ)

İsmet İnönü ile Hesaplaşma PDF indirme linki var mı?

Nejdet Sançar - İsmet İnönü ile Hesaplaşma kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de İsmet İnönü ile Hesaplaşma PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Nejdet Sançar Kimdir?

Ahmet Nejdet Sançar (Çiftçioğlu) (d. 1 Mayıs1910, İstanbul - ö. 22 Şubat 1975, İstanbul), Türk eğitimci ve yazar. Nihal Atsız'ın kardeşidir. Nejdet Sançar,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Askerlikten sonra Sivas Öğretmen okuluna edebiyat öğretmeni olarak tâyin edilmiş fakat zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'i karşılama törenine katılmadığı gerekçesi ile bu görevden alınmış ve Balıkesir Lisesi'ne atanmıştır. Balıkesir Lisesi'nde görevine devam ederken Irkçılık-Turancılık Davası altında Mayıs 1944'te başlayan ve Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Ankara Konservatuarı Direktörü Orhan Şaik Gökyay, Hikmet Tanyu, Türk Tarihi Profesörü Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan gibi Türkçülerin de bulunduğu davada tutuklanmış ve Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yapılan duruşmalar neticesinde 14 aya mahkûm olmuştur. Askeri Yargıtay, Türkçüler hakkındaki kararı esastan bozmuştur. Nejdet Sançar,  1960 yılında 16 yaşındaki oğlu Afşin'i kaybetmesi üzerine felç geçirmiş, Afşin için 1962 yılında Yeni İstanbul gazetesinde "Türk Gençliği Nasıl Olmalıdır?" konulu ödüllü bir yarışma düzenlemiş, bu yarışma daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. Sançar, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

 

Nejdet Sançar Kitapları - Eserleri

 • Türkçülük Üzerine Makaleler
 • Irkımızın Kahramanları
 • Nazım Hikmet Masalı
 • 1944 Irkçılık Turancılık Davası-Mahkeme Günlükleri
 • Afşın'a Mektuplar
 • Türk ve Yabancı Milli Destanlarından Örnekler
 • İsmet İnönü ile Hesaplaşma
 • Gizli Komünist Belgeleri
 • Makaleler 1
 • Türklük Sevgisi
 • Türk Moskof ve Komünist
 • Tarihte Türk - İtalyan Savaşları
 • Kızıl Cennet Masalı
 • Hasan Ali ile Hesaplaşma
 • Komünist Nedir?

Nejdet Sançar Alıntıları - Sözleri

 • Türk’ün düşmanı olduklarından Türk ülküsüne de düşmanlık edenler milletimizi parçalara bölmek için, dün olduğu gibi bugün de çalışmaktadırlar. Türk’ün bir vazifesi de bu hile karşısında uyanık bulunmaktır. Bu soyun evladı olmakla övünen Türkler Tanrı’nın birliğine nasıl iman ediyorlarsa, Türk birliğine ve bütünlüğüne de öyle inanmalıdırlar. Unutmamalı ki, Türk’ü, coğrafyasına ve kollarına göre parçalara ayırmak, soyumuzun kökünü kazımaya uğraşan düşmanların ekmeğine yağ sürmek demektir. Bir Türk bilerek, böyle bir alçaklığı asla yapamaz. (Türkçülük Üzerine Makaleler)
 • Türklük sevgisi ilahi bir ateştir. (Türklük Sevgisi)
 • Tarihteki düşmanlıkları yaratan, milletlerin, başkalarının topraklarında kendilerine hayat sahası aramaları­dır. (Türk Moskof ve Komünist)
 • Tutsak düşmek ve gemisini düşmana kaptırmaktansa, ölümün kucağına atılmayı daha yerinde bulan Barak Reis, ani bir kararla, ortalarında bulunduğu dört düşman gemisini neft yağı ile tutuşturdu ve kendi gemisindeki barut deposunu da ateşe verdi. (Tarihte Türk - İtalyan Savaşları)
 • Komünistler seçimden önce evlere giderek seçimde rey vermedikleri takdirde yeniden geleceklerini söylemişlerdir. Bu yeniden gelmenin ne demek olacağı kolayca anlaşılır. Bu demokratik (!) iş başına gelen komünistler ilk olarak muhalefetin temizlenmesi işine giriştiler (Kızıl Cennet Masalı)
 • Nihal Atsız Atsız: Askerî Tıbbiye’de üç sene okudum. Sonra 4 Mart 1925’te ihraç oldum. Hakim: Ne sebeple? Atsız: Resmî kayıtlara göre serkeşlikten, kendi kanaatime göre Türk milliyetçisi olduğum için. (1944 Irkçılık Turancılık Davası-Mahkeme Günlükleri)
 • Stalin'in bu şekildeki ilk cinayeti 1923'te Tatar Halk Komiserleri Konseyi Başkanı Sultan Galiyev'e karşıdır... Suçlarını itiraf ettiği için öldürüldü. (Kızıl Cennet Masalı)
 • Türkiye’miz, birçok fikirlerin ve inançların birbirleriyle kıyasıya çarpıştığı bir meydan haline gelmiş bulunuyor. Birbirleriyle mücadele eden bu kuvvetler arasında vatanımızın bir parçasını devletimizden koparmak veya Türkiye’yi bütünü ile en büyük düşmanımızın pençesine teslim etmek isteyenler bulunduğu gibi, şahsi temeller üzerine oturtulmuş bir nevi menfaat ortaklıkları şeklindeki, siyasi veya siyasi olmayan, teşekküller de vardır. Maddi ve manevi güçleri birbirlerinden bu çeşitli yıkıcı veya zararlı kuvvetler karşısında ise, Türklüğü ayakta tutacak tek bir fikir olarak sadece Türkçülük bulunuyor. (Türkçülük Üzerine Makaleler)
 • Efendim, milletlerin üç ülkü merhalesi vardır. Birinci merhale istiklaldir. İkincisi milli birlik kurmak, yani hainler dışındaki ırkdaşlarını kurtarmaktır. Üçüncüsü cihanı istiladır. Eğer şimdiye kadar hiçbir millet cihanı işgal edememişse, bu aynı ülküyle yaşayan başka milletlerin mukavemetiyle karşılaşmasındandır. Bu zaten biyolojik bir hadisedir. Bütün nebatlar ve hayvanlar bunu yapmak için çalışırlar. (1944 Irkçılık Turancılık Davası-Mahkeme Günlükleri)
 • Ve İnönü'nün inandırmaya çalıştığı gibi Türkçülük sadece genç çocuklarla saf vatandaşları değil bütün Türkiye'yi saran bir fikir olmuştur. Hatta en İnönü'nün kendisine en sadık kulllardan meydana geldiğine inandığı muhakkak olan Millet Meclisi'ne kadar girmiştir. (İsmet İnönü ile Hesaplaşma)
 • En büyük iftiharım Türk yaratıldığımdır. (İsmet İnönü ile Hesaplaşma)
 • Sembollerle sembolü benimseyen milletler arasında bazı uygunluklar olduğu muhakkaktır. Sembol ile milletin birbirine en uygun düşeni ise, şüphesiz kurt ile Türk’tür. Çünkü kurt, hayvanlar dünyasının pençesi en sert olanı; Türk ise, insanlık aleminin yiğitlikte en önde bulunanıdır. (Türkçülük Üzerine Makaleler)
 • Türk destanlarını, diğer milletlerin destanlarından ayıran en mühim husus, onların, başka milletlerin destanları ile kıyaslanamayacak derecede tarihe yakınlığıdır. (Türk ve Yabancı Milli Destanlarından Örnekler)
 • Mısralarında ruhları okşayan bir hava seziliyordu. Bu sebepten kendisine, gelecek için çok şeyler vadeden bir kabiliyet olarak bakılıyordu.Yaralı hayalet adlı manzumesinden alınan bu şiirler bu ümide hak verdirecek örneklerden birisidir: Bir gece bir odada dört arkadaş toplandık Bir uzak rüya olan-geçmiş günleri andık. Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun, Hepimiz memleketten konuştuk uzun uzun. Dördümüzden ikisi aydın uşaklarından, Elelerin kanıydı damarlarındaki kan .... Onlardı en ziyade ağlayan için için ... Bu hali nihayete erdirebilmek için Bir sedefli tanbura vererek küçüğüne Dedim ki: «Kımıldanın, bu küskün haliniz ne? Bir çal da dinleyelim, haydi, Sarı Zeybeği, Canlansın gözümüzde yalçın dağların beği .. » (Nazım Hikmet Masalı)
 • Ülkü ateşi ve hakikat sevgisi her şeye hakimdir. (Türklük Sevgisi)
 • Müddei Umûmi; Maznun nereye gidecekmiş? - Türkistan’a... Müddei Umûmi; Neresi burası? - Şarkî Türkistan! (1944 Irkçılık Turancılık Davası-Mahkeme Günlükleri)
 • Ömür boyunca yorulan Hoyrat hayaller gelecek; Bizi, gecelerden öte, Kendimizi unutturan Bir ülkeye götürecek. (Gültekin Samanoğlu) (Nazım Hikmet Masalı)
 • Tethiş, cebir ve şiddet olmadan bir proleterya diktatörlüğü düşünülemezl„ Bu söz Lenin'indir. Bolşevik ihtilâlinden çok önce söylenmiş olan bu tek cümleye, komünizm denilen İptidaî sistemin ruhuna ait bir formül diye bakmak Filhakika yirminci yüzyılın birinci yarısını dolduran komünist vahşetlerinin sırrı, sanki bu tek cümlede gizli gibidir. (Kızıl Cennet Masalı)
 • İnsan yetişmiş, iyi niyetli, vatansever ve milliyetçi olmadıkça; toplumuna hizmet aşkıyla dolup taşmadıkça, onun eline teslim edilecek silah da, sistem de kısır ve yavan kalmaya mahkûmdur. (Makaleler 1)
 • Safevi İsmail, karşısındakinin ne yavuz bir asker olduğunu bildiğinden çekiliyor. Türkiye ordusunu hareket yerinden uzaklaştırarak gücünden düşürmek istiyordu. Fakat bu çekilme devam etmedi. Yavuz, birden Çaldıran'da düşmanının karşısına dikildi. Çaldıran iki Türk kahramanının buyruk verdiği iki Türk ordusunun pek yaman vuruşmasına sahne oldu. (Irkımızın Kahramanları)

Yorum Yaz