tatlidede
dedas
tatlidede
Fuar

Özgür Eğitim - Joel Spring Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Özgür Eğitim kimin eseri? Özgür Eğitim kitabının yazarı kimdir? Özgür Eğitim konusu ve anafikri nedir? Özgür Eğitim kitabı ne anlatıyor? Özgür Eğitim PDF indirme linki var mı? Özgür Eğitim kitabının yazarı Joel Spring kimdir? İşte Özgür Eğitim kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...
 • 02.02.2023 08:00
Özgür Eğitim - Joel Spring Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Kitap Künyesi

Yazar: Joel Spring

Çevirmen: Ayşen Ekmekçi

Orijinal Adı: A Primer of Libertarian Education

Yayın Evi: Ayrıntı Yayınları

İSBN: 9789755391250

Sayfa Sayısı: 144

Özgür Eğitim Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Bir bireyin eylemlerine, kaçışı olmayan, içselleşmiş bir otorite kılavuzluk ediyorsa politik özgürlüğün çok az anlamı vardır" diyen yazar bu kitabında "içselleşmiş otoriteyi" oluşturan mekanizmalardan biri olan eğitimi ele alıyor.Spring -esas olarak- iki eğitim modelinin varlığından söz ediyor: İlki düzen, plan ve yüksek verimlilik aracılığıyla toplumsal ilerleme arayan teknolojik ve rasyonalist model. Bu modele göre "toplum, verimli işleyiş hedefine sahip bir makine olarak görülür. İnsanlar, değerleri toplumsal makinenin pürüzsüz işleyişine katkılarıyla belirlenen 'insani kaynaklar' haline gelirler. Bu modelde çocuğa üzerinde çalışılacak ve toplumun iyiliği için biçimlendirilecek bir nesne olarak yaklaşılır." Bu modelin eğitim aracı olan okula IIIich "iktidarın fahişesi" diyor. Bu modeli benimseyen psikolog, hırsızlık yapan yoksul insanlarla karşılaştığında "çalma alışkanlıklarının nasıl sona erdirileceği" sorusunu araştıracaktır."Spring'in kitabı benzersiz bir çalışma(...) Bu işi yalın dille ve yetkili bir tarihçinin basiretliliği ile yapan, bildiğim tek okunabilir kitap. Çağdaş eğitimle ilgilenenler bu kitabı okumamazlık edemezler."

-Ivan Illich-

Özgür Eğitim Alıntıları - Sözleri

 • Giderek daha fazla makinelere dayanan bir ekonomik sistemde artık genç insanlara ihtiyaç yoktu.
 • Okullar herhangi bir toplumsal değişim çabası içinde yer almalıdır.
 • Bir çocuklar topluluğunda yetişmek gruptan ayrı olarak kişinin kendini yaşaması için pek az fırsat tanır.
 • Küçük yaşta çalışmaya başlamaları nedeniyle alt sınıfın çocuklarının çocuklukları yoktu denebilir.
 • Ivan Illich okul eğitimi ile toplumsal sistem arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilerin son temsilcilerinden biridir.
 • Kadınları kurtarmak toplumu varolan toplumsal ve ekonomik yapısında kurtarmak anlamına gelecekti.
 • "Çalışmak erkeği de kadını da şereflendirir. Fakat çocuk kadını yüceltir."
 • Hiç kimse başka birine kendi ideallerini verecek kadar iyi değildir.
 • Çocuklar öğrenemiyorlarsa,sadece onların acil sorunlarını halletmelerine yardım etmek yeterli olmaz. Öğrenmelerini engelleyen toplumsal koşulları tanımlamak ve doğrudan bu koşullara saldırmak gerekir.

Özgür Eğitim İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Eğitim Tarihi: Eğitim kavramı literatürde, "bireyi topluma yararlı hale getirme süreci", "bireyde davranış değiştirme süreci" veya "bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ksıtlı ve istendik davranış değişikliği oluşturma süreci" olarak açıklanabilmektedir. Fakat öğretmen ve adaylarının düşünce ve görüşlerine uygun olarak tanımlaması da mümkündür elbette. Benim eğitim kavramına dair açıklamam ise şöyleydi: "Eğitim; iyi insan olma çabası." Ta ki kitap/kitap--45208 kitabıyla tanışıp eğitim kavramı/olgusu/süreci üstüne detaylı bilgiler kazanıncaya dek... San Diego doğumlu ve Kızılderili bir aileden gelen, pedagoji profesörü olan yazar/i17014 bu kitabında eğitimin ortaya çıkışını (neden ve nasıl?) ve amaçlarını açıklamıştır. Bu bağlamda kitap/kitap--45208 kitabı için dünya eğitim tarihi üzerine bir çalışma olduğu söylenebilir. Temel anlamda kullanılan eğitim kavramı aslında geçmişten bu yana "okul eğitimi" kavramıyla sınırlı kalmıştır. Bu sınır eğitimi aslında ortaya çıkışının da belirtilerinden biridir. Eğitime dair genel inanç "bireysel ve toplumsal özgürlüğü sağlamaktaki ilk amaç/hedef" olsa da aslında durum tam tersi olmuştur. Eğitim, daha doğrusu -zorunlu- okul eğitimi, toplumun bireylerini, işgörenlerini, paydaşlarını kapitalistlerin iş alanlarında "çalışan" ihtiyacını karşılamaya yönelik oluşturulmuş bir sistemdir. Uzun bir süre böyle sürse de dönemin, çağın aydın ve eleştirmenleri tarafından -kaldırılmasa da- değiştirilmesi istenmiştir. Böylece özgür eğitim anlayışı/kavramı ortaya çıkmıştır. Kapitalistlerin oluşturmuş olduğu bu eğitim sistemi/okul eğitimi "eğiten-eğitilen, alan-veren, ödül-ceza" gibi adlarla ve yöntemlerle sürdürülmüştür. (Esasicilik eğitim felsefesi) Radikal, özgürlükçü fikirlere sahip olanlar da eğitimi çağdaş boyutlara taşıma amacını benimsemişlerdir. Bunların başında yazar/i97906 , yazar/i39086 ve yazar/i1161 gelmektedir. yazar/i97906 , İngiltereli, Hıristiyan dinine oldukça bağlı olan bir ailede dünyaya gelmiştir. Ailesi Godwin'in kilisede eğitim almasını, dindar olarak yetişmesini ve papaz olmasını arzulamışlardır. Fakat Godwin bunu reddetmiştir. Godwin kendi özgürlükçü düşüncelerini uygulayabileceği bir okul açmak istemiştir ama başarısız olmuştur. Bu başarısızlık sonucunda yazmayı tercih etmiştir. Ülkesinin mevcut iktidarını eleştirdiği yazılar yazmıştır ve yazıları ilk anarşist saldırı olarak kabul edilmiş ve görülmüştür. Yaşamının daha sonraki yıllarında kadının kurtuluşu, özgürlüğü, "eğitim yoluyla" kadının erkeğe köle olarak yetiştirildiği sisteme eleştirel yazılar yazan, bunları kitap/kitap--23818 kitabında birleştiren yazar/i9340 ile evlenmiştir. Özgürlükçü ve eşitlikçi dşünceleri daha ileri boyutlara taşınmıştır. Modern devlet, bu devlete yurttaş yetiştirecek milli eğitim sistemi olguları detaylanmıştır. Fakat bu olguların engeli olarak da insan aklının dogmatik olarak denetlenmesi ve bastırılması olabileceğiydi. Godwin'e göre insan gücünün iki hedefi yönetim ve eğitim idi. Az gelişmiş, eğitimin geri kaldığı ülkelere bakıldığında bu görüş halen geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca, az veya çok gelişmiş hangi ülke olursa olsun; gelişmişlik bu iki hedefle doğrudan ilgilidir. Siyasal iktidarın uygulamış olduğu eğitim sistemine karşı olan Godwin bu konuda sürekli uyarıyordu ve belirtiyordu: "Devlet adamları olarak yönetimleri hakları gösteren veriler öğretimlerin temelindeki veriler olacaktır." (Eğitim ve iktidar ilişkisi) Godwin elbette salt bu görüşlerle kalmaz; vatanseverlik, uluslarası alanda ekonomik ve kültürel rekabet, milli zafer uğruna girilebilecek maceralar gibi kavramların bireye ve topluma az yararı dokunacağını da söyler. Radikaller, özgürlükçüler modern ve çağdaş eğitim üzerine çalışmalar yapmaya devam ederler. Örneğin yazar/i39086 , Barcelona'da Modern Okulu kurmuş anarşist eğitimcidir. Fakat bu durum İspanya'nın mevcut hükümeti tarafından "ayaklanma" olduğu şeklinde yorumlanmış ve Ferrer'in idam edilmesine neden olmuştur. Bu idamdan sonra ise ABD'de birçok grup adaletsizliğe karşı ayaklanmıştır. Böylece Ferrer'in modern/özgür okul düşünceleri ilgi görmeye başlamıştır. Bu durum siyasal erk ve eğitim ilişkilerinin ne denli önemli, ciddi ve aynı zamanda tehlikeli olduğunu açıklar. Ferrer: "Çocukların bize hükmeden toplumsal dogmalara göre boyun eğmeye, inanmaya, düşünmeye alıştırılmaları gerektiği için eğitim bugünkünden farklı bir halde olamaz." diyerek dogmatik eğitimin yerine akılcı ve mantıksal eğitimi; eğitimde devrimi, önemini ve gerekliliğini belirtmiştir. Ferrer'in etkili ama kısa eğitim çalışmasından sonra modern okul sürecine eleştirel görüşleriyle yön veren kitap/kitap--2134 kitabının yazarı yazar/i1161 olmuştur. Illich, çabalarıyla toplumsal sınıf sorununu çözmeye çalışmıştır. Çünkü toplumsal sınıf, toplumsal tabakayı güçlendirir ve bu da eğitimin en yıkıcı özelliğidir. "Okul eğitimi alan daha iyi insandır" düşüncesi varken toplumsal sınıflar arasındaki farklar artar. Zenginler, yoksullara göre çocuklarını daha fazla sürede okul eğitimi aldırabilirler. Sonuç olarak alt sınıflar, üst sınıflara boyun eğmek zorunda -bırakılmışlardır- kalmışlardır. (Eğitimde fırsat eşitsizliğinin en iyi ve ilk örneklerinden) Eğitimin asıl amaçlarından biri bireyin kendi özgüleştir(ebil)me sürecidir. Radikal eğitimin en önemli parçalarından biri olan kendi kendine sahip olma düşüncesi yasa önündeki politik ve eşitlikle sağlanır. Bireyi inançlar sisteminden kurtarmaya yönelik en eski eğitim planı yazar/i755 'nun kitap/kitap--32506 'sidir. Bu eserin ardından radikal anlayış oldukça gelişmiştir. Alman anarşistlerden yazar/i15424 -asıl adı Johann Caspar Schmidt- yazar/i743 ve yazar/i745 gibi isimlerle birlikte Berlin Genç Hegelcilerin toplantılarına katılan yoksul bir öğretmendi. yazar/i15424 'in radikal eğitimdeki en önemli ve etkili düşüncesi "kafadaki tekerlek" idi. Bu söylem bireyin sahip olduğu düşünceler yorumunu ortadan kaldıran, bireye sahip olan düşünce şeklinde açıklanabilmektedir. Bu görüşten yola çıkarak "Her eğitilmiş insan özgür değildir" çıkarımı yapılabilir. Böylece modern toplumun en önemli sorunu özgür insanlarla dolu olması gereken toplum, eğitimli insanlarla doldurulmuştur. Radikal eğitimin oluşum sürecinin olmazsa olmaz parçası olan bilinç kavramı yazar/i743 ve yazar/i15424 ile başlamış olsa da, geliştiren isim yazar/i4831 'dir. Freire'nin eğitimde eleştirel bilinç üzerine yazdıklarını anlamak için öncelikle insanlık kavramını anlayabilmek gerekir. Freire'ye göre eğitim insanı insanileştirmelidir. Buradaki insanileşme kavramı Marx'ın ifadesidir. Radikal eğitimin diğer amacı "cinsel özgürlük"tür. Bu amaçta yer alan iki isim yazar/i1563 ve yazar/i39381 'dir. kitap/kitap--2779 kitabından tanıdığımız yazar/i1563 , Freud'un cinsellik üzerine düşüncelerini muhafazakarlık olarak görür ve geliştirmek ister. Çünkü Freud'un temel argümanı "yasa ve düzen"dir. Toplumun yasa ve düzenleri bireyde/çocukta birçok baskıları üzerlerinde hissetmelerine neden olmuştur. Reich radikal görüşleriyle bu baskıların ortadan kalkması gerektiğini vurgular. Cinsel eğitim üzerine yazdığı ilk büyük rapor olan Cinsel Devrim, bireyin cinsel eğitimle cinsel özgürlük kazanıp kendi kendini düzenlemek için araç olmuştur. Freud'un düşüncelerini eleştiren diğer isim yazar/i39381 'dir. Aslında Neill ve Reich ile tanışmadan önce Neill Freud, Adler, Lane gibi isimlerden çok etkilenmiştir. O sıralarda da hayali özgür okul düşüncesini tüm dünyaya yaymaktır. Bu konuda fabrikalarda okul karavanları yapılmasını istemiştir. Bunun için yazar/i19355 'a bile yazmıştır fakat amacına ulaşamamıştır. Tüm bunlara rağmen Neill'in çabaları sonuçsuz kalmamış ve Neill, Summerhill'i kurmuştur. Radikal eğitimin en önemli kurumu olan Summerhill, cinsel eğitimin ve özgürlüğün olduğu yatılı bir okuldu. Tüm bu eğitimci ve düşünürlerin ortaya attığı ve uyguladığı düşünceler hala tartışılmakta ve olumlu/olumsuz olarak eleştirilmektedir. Bunlar gereklidir de. Böylece özgür okul ve eğitim kavramları da bireyin, toplumun, çağın gereklerine uygun olabilsin. Ayrıca söylenebilir ki, eğitimin tam olarak oluşturulması beklenemez; eğitim devrimci çaba ve süreklilik kazanmalıdır. (duygu)

Öğretmen arkadaşlarımın kesinlikle okuması gereken bir kitap: Eğitim sistemininde yapılan yanlışlıklardan kaynaklanan sorunlardan bahsediyor. Mesela Sınıf Yönetimi dersinde Eğitim Fakültelerinin sorunları nedir diye soran bir hocama Fen Edebiyat mezunu formasyonu olmayan hocaların formasyon derslerine girmesi demiştim kitapta yazdığı gibi. Hocamızda Fen Edebiyat mezunu formasyonu olmadığı için bunu da dile getirdiğim için bana 45 diğerlerine 100 verdi. Bana da bırakıp uğraşmamak için 45 verdi (Numan Kaçak)

Özgür Eğitim PDF indirme linki var mı?

Joel Spring - Özgür Eğitim kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Özgür Eğitim PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Joel Spring Kimdir?

1940’larda San Diego’da doğan ve Kızılderili bir aileden gelen Joel Spring, Cleveland, Case Western Reserve Üniversitesi’nde pedagoji profesörüdür. Temel ilgi alanları eğitim tarihi, küreselleşme ve eğitim, çokkültürlü eğitim, Yerli Amerikan kültürü, eğitim politikaları ve insan hakları eğitimidir. Education and the Rise of the Corporate State (1972), adlı kitap dahil eğitim konusunda yirminin üzerinde kitabın yazarıdır. Değişik eğitsel ve radikal dergiler için çok sayıda makale yazmıştır. Yakın zamanda yayımlanan eserleri şunlardır: Pedagogies of Globalization: The Rise of the Educational Security State (2006); A New Paradigm for Global School Systems: Education for a Long and Happy Life (2007); Globalization of Eduation: an Introdaction (2008).

Joel Spring Kitapları - Eserleri

 • Özgür Eğitim

Joel Spring Alıntıları - Sözleri

 • Çocuklar öğrenemiyorlarsa,sadece onların acil sorunlarını halletmelerine yardım etmek yeterli olmaz. Öğrenmelerini engelleyen toplumsal koşulları tanımlamak ve doğrudan bu koşullara saldırmak gerekir. (Özgür Eğitim)
 • Ivan Illich okul eğitimi ile toplumsal sistem arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilerin son temsilcilerinden biridir. (Özgür Eğitim)
 • Hiç kimse başka birine kendi ideallerini verecek kadar iyi değildir. (Özgür Eğitim)
 • Bir çocuklar topluluğunda yetişmek gruptan ayrı olarak kişinin kendini yaşaması için pek az fırsat tanır. (Özgür Eğitim)
 • "Çalışmak erkeği de kadını da şereflendirir. Fakat çocuk kadını yüceltir." (Özgür Eğitim)
 • Okullar herhangi bir toplumsal değişim çabası içinde yer almalıdır. (Özgür Eğitim)
 • Kadınları kurtarmak toplumu varolan toplumsal ve ekonomik yapısında kurtarmak anlamına gelecekti. (Özgür Eğitim)
 • Giderek daha fazla makinelere dayanan bir ekonomik sistemde artık genç insanlara ihtiyaç yoktu. (Özgür Eğitim)
 • Küçük yaşta çalışmaya başlamaları nedeniyle alt sınıfın çocuklarının çocuklukları yoktu denebilir. (Özgür Eğitim)

Yorum Yaz