Anız yakmak, doğayı ve yaşamı yakmakla eşdeğerdir!...

Anız yakmak, doğayı ve yaşamı yakmakla eşdeğerdir!...

Anız yakmak, doğayı ve yaşamı yakmakla eşdeğerdir!...

 

Anız yangınları ülkemizde,özellikle de bölgemizde bir türlü tamamen sönmeyen,can yakan ,toprağın döngüsünü alt-üst eden bir yara olarak devam etmektedir... Çiftçilerimizin bir türlü bırakmadığı ve gerçekte fayda diye nitelenemeyecek devasa zararları olan bir olumsuzluktan başka birşey değildir...

İnsanımız, kısa sürede bu ürün kalıntılarını yakarak ikinci ürün elde etme telaşıyla uzun vadede daha fazla zarar vermektedir, hem toprağa hem canlılara ve dahi soluduğumuz havaya...

Erozyondan,hava kirliliğine, topraktaki canlıların yok edilmesine,tarla ve orman yangınlarına kadar türlü risk ve zararlar barındıran anız yangınları ya tam anlatılıp bilinç oluşturulamakta ya da kısa süre içerisinde gelir elde etme pahasına bu işi bilerek/bilmeyerek yapmaya devam etmektedir...

Peki,bilindik amacı,ekim için toprağı daha işler hale getirmek ve süreci hızlandırmak olan anız yakma eyleminin önüne geçecek başka yolu yok mudur?...

Bu kalıntılara rağmen ekim yapan makinalar var mıdır?Evet var ve Tigem, halihazırda kullanmaktadır...

Bu bir seçenek olabilir elbette...

İkinci seçenek dal öğütme makinalarıdır ki bunlar da kullanılmaktadır...

Azınlıkta da olsa bu yol ve yöntemler çok daha faydalı ve verimlidir...

Kısa süreli zararlı yöntem olan anız yakma meselesinden de çok çok daha verimlidir uzun vadede ..

Bir an önce bu yöntemler çiftçilerimiz tarafından uygulanmalıdır...

Bu yollarla;

Toprak ve canlılar korunmuş olacak ve ürüne daha fazla verim katacaktır...

Yangınlar,biçilmemiş ürünlere sıçramayacak ve insanların bir yıllık emeği zayi olmayacaktır...

Hava kirliliğine sebep olunmayacak,erozyon riskinin önüne geçilecektir...

Tarımsal ve doğal ekosistem korunacaktır...

Toprakta organik karbon eksikliğinin önüne geçilecektir...

Kısacası,uzun vadede doğanın birçok bileşenine zarar veren bu yöntem, doğrudan ve dolaylı olarak,insana ve bütün canlılara olumsuzluk olarak dönmektedir...

Daha fazla ısrar ve ihmal,geri dönülemez tahribatlara sebeb olacaktır...

Anız yakmak,doğayı ve yaşamı yakmakla eşdeğerdir!...

 

Ahmet Timur

Yorum Yaz