matesis
dedas

Bu Coğrafyanın Çiçekleri

Modern çağın tüm güç dengelerini içinde barındıran batıcı kültür avcıları; buraların harmanlanmış Medeniyetinden de nemalanarak “insani medeniyetten yoksun” yeni hayat ve farklı bakış tarzları oluşturdular.
Bu Coğrafyanın Çiçekleri

Yerküre üzerindeki insan hayatının en kadim kesitlerinin içinde var olan bu coğrafya; yaşanmış hayatların ve parlak devirlerinin en kalbi/en merkezi konumuna malik idi.

Ve sonra…

Modern çağın tüm güç dengelerini içinde barındıran batıcı kültür avcıları; buraların harmanlanmış Medeniyetinden de nemalanarak “insani medeniyetten yoksun” yeni hayat ve farklı bakış tarzları oluşturdular.

Bu bakış tarzı ihtişamlı provalarla bizlere yeni fistanlar dikti. Bazen küçük geldi, bazen sırıttı üstümüzde, bazen de yenisi ile değiştirdiler.

İşte bu kültür avcıları zamanla toplumun tüm hafızasına da sahip oldular.

Bu sayede ülkenin sosyal hayat tecrübesindeki insani bilgelik değerlerinin tamamını değiştirdiler. Buna direndiğini sananlar ise; bu coğrafyanın nadasa bırakılan topraklarında ve bahçelerde başka başka çiçekler yetiştirmeye vakit harcadılar.

Bu çiçeklerin adlarını bilen yoktu, bilenlerde unutmak istedi.

Oysa bahçelerimizde renga renk çiçekler vardı. Her çiçeğin rengi farklı, kokusu müstesnaydı.

Çiçeklerimiz farklı zamanlarda açar, farklı mevsimlerde coşardı. Biri solmadan öteki açmaz, öteki canlanmadan diğeri solmazdı.

Birbirilerini kıskanmaz, sıkı sıkıya sarılıp sarmalanırdı. Kokuları farklı da olsa; kökleri bu ülkeni, bu vatanın toprağı ile beslenirdi.

Diğer çiçeklerle aynı damardan beslenir, Beslendiği damarları da kesilmezdi.

Kimse bu çiçekleri koparmaz, uygun olmayan topraklarda ekmez, istemediği sularla sulatmazdı.

Yeni isimlerle adlandırılmaz, topraklarını farklı hareketlerde sürmez, yabancı mekânlara sürülmezdi ve yeni filizlenen çiçeklere de başka isimler takmazdı.

Bu “Coğrafyanın Çocuklarıda, Bu Coğrafyanın Çiçekleri” gibidirler.

Renkleri ve dilleri farklı da olsa, o sonsuzluğun delillerinden ve alametindendir.

Bir inancın, bir ebediyettin çiçekleri gibidirler.

Hiçbiri diğerlerin güneşine mani değildir,

Hak bilir, hak verirler.

***

Bu coğrafyanın çocukları,

Tarihin herhangi bir diliminde;  hayatlarını ve değerlerini yeniden itibarlaştıracak denklemin sürecine girecekler,

Ve doğru sonuca ulaşılacaklardır elbette…!

Vesselam herkese.

Editör: Tekin Oruç

Yorum Yaz