Büyüleyici Şehir Mardin!

İnanç turizmi açısından Türkiye’nin parlayan yıldızı konumuna gelen Mardin, stratejik konumu ile günümüze kadar gelebilen Ortaçağ dokusu ve zengin etnik mozaiğiyle büyüleyici bir şehirdir.
Büyüleyici Şehir Mardin!

Emit Fuarı öncesi Mardin için hazırlanan kent rehberlerini derlerken burada yer alan bilgileri okuyucularımızla paylaşma ihtiyacı duydum.  

Görüntüsü

Tarihi eserleri ve dantel gibi işlenmiş taş evleriyle etkileyici bir açık hava müzesi olan Mardin, Mezopotamya Ovası’na bakan yamaçlarında kurulmuştur. Denizden yaklaşık 1000-1150 metre yükseklikte olan şehrin üstünde Mardin Kalesi yer alır. Ovadan bakıldığında gündüzleri bir kartal yuvasına, geceleri ise gerdanlığa benzetilen Mardin’in ova görüntüsü ise akşam saatleri ile birlikte bir deniz görüntüsüne bürünür.

Kültürü

Türkiye’nin en zengin etnik yapıya sahip illerinden olan Mardin’de, Türkler, Kürtler, Süryaniler, Araplar, Mıhalmiler, Ezidiler, Keldaniler ve Ermeniler bulunur. Her etnik grubun getirdiği kültürel farklılık şehri daha da zenginleştirirken yöre halkının çoğu Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konuşabiliyor.

Tarihi

Mardin ili sınırları içindeki bulunan ve Süryaniler için kutsallık atfedilen Tur Abdin Bölgesi’nde Hıristiyanlık kültür mirasını yansıtan çok sayıda kilise ve manastır bulunmaktadır. Mardin’deki Deyrülzaferan Manastırı 1293’ten 1932’ye kadar dünyada Hıristiyanlığı ilk kabul eden toplum olan Süryaniler’in dini merkezi olmuştur.

1108-1408 yılları arasında Artukoğulları’nın başkenti olan Mardin’in içinde bu dönemi yansıtan çok önemli eserler bulunur. Mardin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş aralarında kentsel sit, arkeolojik sit, tarihi ve dini yapıların da bulunduğu 1350’den fazla kültür varlığına sahiptir.

Coğrafık Yapısı

Mardin ilinin yarısı dağlarla kaplıdır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Mardin Eşiği denilen dağ kabartısı Diyarbakır Havzası ile Suriye çölü arasında basamaklarla alçalan bir eşik oluşturur. Mardin Eşiği, Diyarbakır Havzası’nı Mezopotamya’ya bağlayan geçittir. Kentin kuzeybatısında Mazı Dağı bulunur.

İl sınırları içinde çok sayıda akarsu vardır. En önemlileri Çağ Çağ Suyu, Savur Suyu, Buğur Çayı ve Gümüş Çayıdır.

İklim

Mardin’in iklimi ova ve dağ kesimi olarak ikiye ayrılır. Ova kesimi Akdeniz iklimine benzer özellikler taşır:

Yazlar çok sıcak, kışlar ılıman ve yağmurludur. Dağ kesiminde ise yazlar ovaya nispeten daha serin, kışlar şiddetli rüzgarlı, bol yağmurlu ve kar yağışlı geçer. Mardin’de güneşli günlerin sayısı çoktur. Yaz öylarında Basra alçak basınç merkezinin etkisine giren ilde hava sıcaklığı 40-45 dereceye çıkar ancak nem oranı düşük olduğu için bu sıcaklık çok bunaltıcı olmaz.

Bitki Örtüsü

Mardin ve çevresinin bitki örtüsü genel olarak bozkır özelliği gösterir. Dağlar çoğunlukla çıplaktır, yüksek kesimlerde meşe ağaç toplulukları bulunur.

Vadi boylarında yöre halkı tarafından dikilmiş kavak, badem, bıttım, ceviz ve sumak ağaçları vardır.

Mardin’de tepenin batısında kurulan Yenişehir Türkiye’nin diğer şehirlerinden farksız şekilde gelişmektedir. Burada çok katlı konut yapıları, modern mağazalar ve işyerleri yer alır. Şehrin Yenişehir tarafında gelişmesi tarihi eski şehir üzerindeki baskıyı azaltarak özgün yapısını korumasına imkan vermiştir.

Ekonomisi

İlin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır; sanayi, ticaret ve turizm gelişmektedir. Ekilen topraklarda en çok buğday ve arpa olmak üzere tahıl, baklagil, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve yem bitkileri üretimi yapılır.

Editör: Nezir Güneş

Yorum Yaz