Demokrasilerde herşey mübah mıdır?!...

Demokrasilerde herşey mübah mıdır?!...

Demokrasi,fikir özgürlüğü,inanç özgürlüğünün teminatıdır...

En aykırı görüşlerin dile getirilebildiği,insanların özgür iradeleri ile seçtiği ve seçildiği yönetim şeklidir...

En insanca yaşama şeklidir...

İnsan,düşünebildiği ve bunu ifade edebildiği ölçüde varsa buna en uygun güvencedir Demokrasi...

Ve tercihte seçimde özgür olmaktır...En uygun,en faydalı olanda karar kılıp irade beyan etmektir...

Peki ya bu kadar değerli bir yönetim modelinin,ki uygulanmadığı yerlerde olup bitenleri görüyoruz,kişisel ihtiraslar,kişisel nemalanmalar ve fikri altyapısı olmayan ayak oyunları,belden aşağı saldırılar ile yıpratılması ne derce ahlakj ve ne kadar demokratik bir duruştur...

Seçimler bir proje arenasıyken ve yönetime talip olanların halk ve memleket için en iyisi konusunda yarışacakları bir 'er'meydanıyken,bu rekabete halel getirmek sağlıklı bir düşünüş ve demokratik bir bilincin ürünü olabilir mi?!...

Rakiplerin özel yaşamlarına ahlaksız komplolarla,montaj ve sahte belgelerle müdahale ederek yenmek,gerçekten yenmek mıdır ?!...

Demokrasiye büyük zarar veren bu sindirme bir mücadele mi,yoksa bir hakka tecavüz müdür?!..

Demokrasilerde kendi fikrini savunurken rakiplerin düşüncelerine de saygı göstermek demokratik bilincin gereği değil midir?!..

Bugün rakiplerinize yapılıp da alkış tuttuğunuz gayriahlâki davranış yarın sizi de vurmaz mıdır?!...

Demokrasilerde rakibinizi altetmek için herşey mübah mıdır?!...

Bu şekilde elde edilen kazanımın temeli sağlam mıdır ?!...

Etik olmayan,anti-demokratik bir tarzla bir kazanım ne kadar değerli ve ne kadar sürdürülebilirdir ki?!...

Kin ve düşmanlık tohumları ile bir demokrasi ne kadar sağlıklı işleyebilir ki ve bundan siz bile ne kadar özgür olabilirsiniz ki?!...

Bir demokrasi şenliği içerisinde geçmesi gereken bu süreci bu şekilde düzeysizleştirmeye ve değersizleştirmeye hakkınız var mıdır?!...

Kazanmak uğruna domakrisiyi ayaklar altına almaya hakkınız var mıdır?!...

Bütün bunlara değer midir?!...

Bütün bunları da demokrasi adına yaptığını söylemek,kin ve nefreti mantığa bürümek kime ne fayda getirir?!!

Birileri kazansın diye bütün bir ülkenin,halkın ve demokratik bilincin yara alması ne yaman bir çelişki ve ne trajik aynı zamanda korkunç bir anlayıştır!!...

 

Ahmet Timur

Yorum Yaz