tatlidede
dedas
tatlidede
Fuar

Dostun İbrahim Gibi Olsun

Dostun İbrahim Gibi Olsun

Kardeşim! Sözüme kulak ver, sana diyeceklerim var…

Sana dost olacağın kişi hakkında birkaç sözüm var…

Sakın duymazlıktan gelme!!!

Sonra bin pişman olursun, perişan olursun…

Zira Kur’an, dost konusunda seçici olmamızı, herkesi dost edinmememiz gerektiğini buyurur ve bize; “özü sözü bir olan/yolu düzgün olan/rabbine sadakatini ispatlayan sadıklarla dost olmamızı” önerir. (Tevbe, 9/119)

Kur’an, bu dostluk önerisine kulak vermeyenlerin kıyamet günü; “Keşke filanı dost edinmeseydim” (Furkan, 25/28) pişmanlığını yaşayacaklarını, O gün Allah korkusu taşımayan dostların birbirine düşman olacaklarını bildirir. (Zuhruf, 63/47)

Bu ayetler dostluğun pazara ve mezara kadar olmadığını mahşere kadar devam ettiğini göstermektedir… Mahşerdeki hesaptan sonra Allah’tan korkanların dostluğu devam eder, diğer dostluklar ise düşmanlığa dönüşür. (Zuhruf, 63/67) Onun için öyle bir dostun olsun ki sana mahşerde pişmanlık yaşatmasın, seni cennetten etmesin…

Kardeşim!!!

Sakın yalancı ile dost olma, zira onun dostluğu da yalandır… İlk sıraya yalanı koydum zira her şeyin tedavisi vardır ama yalanın asla… Onun için Hz. Peygamber Müslüman yanlış yapar, günah işler ama asla yalancı olmaz buyurur… Zira yalancının sermayesi güvensizliktir her yere onu eker… Onun içindir ki hadislerde güvenin bittiği yerde kıyamet başlar denir… İnan bana yalancı kişi insan bile değildir…

Kutsalı olmayanı dost edinme zira kutsalı olmayanın değeri de değerlisi de yoktur…

Anasına babasına vefasız olanı dost edinme zira anne babasına vefasız olan sana vefa göstermez…

Dostunu satanı dost edinme zira bu adamın dostluğu artık dikiş tutmaz, gün gelir seni de satar…

Başkasının hakkına gireni, devlet malı yiyeni, kamu hakkına tecavüz edeni, helal haram sınır tanımayanı dost edinme zira bu kişinin duracağı durak belli değildir, freni patlamış araba gibidir hangi uçuruma yuvarlanacağı belli olmaz…

Menfaatçi ile dost olma, zira o sana değil sende gördüğü menfaate dosttur…

Korkakla dost olma zira korkak güce sığınır, gücü görünce seni yalnız bırakır…

Bencille dost olma zira onun kendinden başka dostu olmaz…

Cimri ile dost olma zira cimrinin dostu sen değilsin malıdır, parasıdır…

Müsrif kişi ile dost olma zira onun ölçüsü, sınırı yoktur gün delir dostluğunu da, dostlarını da israf eder…

Makam, mevki hastası kişilerle dost olma, zira bunların yükselmek dışında bir gayeleri yoktur… Tek dertleri tepelerde gezmektir… Bunun için tepmeyecekleri değer yoktur…

Sır tutmayan kişiyi dost edinme zira mutlaka bir gün bir sırrına vakıf olur seni zor durumda bırakır…

Kötü günde yanında olmayanı, iyi günde en az senin kadar mutluluk yaşamayanı, başında bir dert olduğunda senin kadar kıvranmayanı dost bilme zira onun dostluğu deva değil derttir…

Ahlaksız, iffetsiz kişi ile dost olma zira onun lekesi seni de kirletir... Zira dost dostun niteliğidir…

Hırslı, her işinde aşırı, kibirli, kinci, öfkeli kişi ile dost olma zira bu dost değil felakettir, sana izzet değil zillettir…

Yanlışına alkış tutanı, sana ayna olmayanı, hesabı hatırlatmayanı, doğrular için çalışmayanı dost bilme zira yanlış yolda olanın dostluğu da yanlıştır…

Seni tek dosta mahkûm edeni, bir tek dost olarak kendini göstereni dost bilme zira o dostluğu kendinde bitirmiştir, sen bile onun için dost değilsin…

Sakın, düşmanının düşmanını dost edinme yanlışına düşme zira onun dostluğu karşının düşmanlığı üzerine kuruludur, bu dostluk ise sadece düşmanlık üretir…

Dostu küçümseme zira dost sana ya cehennem ya da cennettir…

Unutma! Gerçek dost kendisini dost edinen rabbine nankörlük etmeyendir…

Sen sen ol dostunu Allah’tan korkanlardan, İbrahim gibi samimi olanlardan, cesareti, basireti, imanı, fedakârlığı karşılıksız, riyasız olanlardan seç…

Allah neden İbrahim’i dost edindi (Nisa, 4/125) bu niteliklerinden dolayı değil mi? Bu ayet, dostunuz yalansız, riyasız, imanlı, cesur, yürekli, fedakâr, çıkarsız, hesapsız, dosdoğru, muhlis, dine adanmış İbrahim gibi olsun mesajını vermektedir.

Dost dediğin gerçek dostsa sen de ona dost ol, sadık ol, İbrahim ol… Zira sen İbrahim gibi olursan İbrahimlerle dost olabilirsin..

Rabbim! Bizleri senin dostluğuna nail olan ve sana dost olanlara dost olan kullarından eyle…

Editör: Aydın

Yorum Yaz