EĞİTİM(siz) ÖĞRETİM mümkün mü?

Ve sözün özü; Eğitim (siz) Öğretim toplumu aydınlatmak için asla yeterli bir durum değildir. Bu nedenle akademik başarının olmazsa olmazımız olduğu gibi; çocuklarımızın ahlakı, adaleti ve erdemi öncelemiş ve bunlarla yoğrulmuş bir akademik başarı elde etmeleri ilk hedefimiz olmalıdır…
EĞİTİM(siz) ÖĞRETİM mümkün mü?

İlk bakışta yazının başlığı garipsenir mi bilemem. Ancak hayatımızın her anında muhatabı olduğumuz bu iki kelimeyi tıpkı diğer kelimelerde olduğu gibi birbirinin yerine kullanarak çok hata yaptığımızın farkında bile değiliz.

Örnek mi hemen hemen her paylaşımda “ilgi” ve alaka” kelimelerini bir arada kullanarak yaptığımız hatalar gibi.

Eğitim ve öğretim kelimeleri aslında birbirinden farklı ama birbirinin tamamlayıcısı olduğu hepimizin malumudur. Ancak çoğu defa birbirinin yerine kullanılarak hata yapıldığını da çok rahat görmekteyiz. Evet, birbirinden farklı anlamlara gelen ama kesinlikle birbirini tamamlayan bu iki kelimenin günlük hayatımızda kullanımında da yapılan hatalar oldukça fazladır.

“Öğretmek'' fiilinden türetilen “öğretim” temel bilgileri, disiplinleri ve uzmanlık alanlarını kapsar. Daha çok belli bir mevzuat ve program dâhilinde yapılır. Belli bir müfredat ile sınırlıdır. Akademik bir yapı olup daha çok bilimseldir. Bilgi edinmek olmazsa olmazıdır. Kısacası öğretim; kişinin akademik yönü ile ilgilenir. 

 Eğitim ise, bilgiden çok yorumlamaya ve uygulamaya dayalıdır. Kişinin meslek hayatı boyunca devam eden yaşantılar bütünüdür. Toplumsal olguları rehber edinir ve toplumda kişinin kabul görmesini hedefleyen ahlaki tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlar. 

Buraya kadar yazdığımız bölüme dikkat edildiği takdirde Eğitim ve Öğretim kavramlarının aslında aynı anlama gelmediği, ancak birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyeceği de çok açıktır. Öğretim kişiye bilgiyi aktarmayı hedeflerken, Eğitim ise kişiyi topluma kabul ettiren davranışları kazandırmayı amaçlar. Kısacası “Eğitim, öğretimi kapsayan bir davranışlar bütünüdür.” Dolayısıyla Eğitim (siz) bir Öğretim tek kanatlı kuşa benzemektedir. 

Özetle; Öğretim, okulu kapsarken; Eğitim ise yaşamı kapsar.

Öğretim bilgiyi edinirken, Eğitim ise bilgileri doğru yorumlamayı amaçlar. 

Öğretim, akademik bir yapı olup bilimsel iken; Eğitim ise temeline ahlakı yerleştirir.

Öğretim müfredatla sınırlı iken; Eğitim, hayat boyu devam eder. 

Eğitim daha genel bir kavram olup, öğretimi kapsar. 

Toplum olarak hayatımızda yaptığımız belli başlı hataların en önemli ayaklarından biri de bu tarz ifadeleri yanlış kullanmaktır. Bundan daha büyük yanlışlar ise; yaptığımız bu yanlışların bizlere çok büyük bedeller ödettirdiğinin farkında bile olmayışımızdır.

Unutmayalım ki; Eğitim (siz) bir Öğretim düşünülemeyeceği gibi, ahlakı olmayan bir hayat, ihlası olmayan bir ibadet, vefası olmayan bir dostluk, samimiyeti olmayan bir ilişkinin insana kazandıracağı hiçbir şey olmayacaktır.

Ve sözün özü; Eğitim (siz) Öğretim toplumu aydınlatmak için asla yeterli bir durum değildir. Bu nedenle akademik başarının olmazsa olmazımız olduğu gibi; çocuklarımızın ahlakı, adaleti ve erdemi öncelemiş ve bunlarla yoğrulmuş bir akademik başarı elde etmeleri ilk hedefimiz olmalıdır…

Editör: Murat Doğan

Yorum Yaz