tatlidede

Geciken kabul makbul değildir...

Geciken kabul makbul değildir...

Geciken kabul makbul değildir...

 

Beklenti,hiç bir şekilde arzu edilen bir durum değildir.Ancak hepimizin bir şekilde ya bireysel olarak ya da kurumsal olarak,toplum içinde yaşadığımız gerçeğinden hareketle,beklenti ve isteklerimizin olması doğal ve zorunludur.

Sorun şu ki,talep ya hiç karşılanmamakta ya da geç karşılanmaktadır..Peki tarafımıza zamanında geri dönüş sağlanıyor mu?Hayır!

İşte, mesele burdan kaynaklanmakta, hoşnutsuzluk burdan doğmaktadır...Taleplerimizin doğru kişi veya kurumlara yapılması gerektiği bir yana, bu beklentilerin zamanında, olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılıp tarafımıza bildirilmesi çok daha etik ve sorun çözücüdür...

Acil karşılanması gereken veya arzu edilen bir talebin haftalar,aylar hatta yıllar aldığı aşikardır...Ne yazık ki, çoğu zaman da olumsuz olmasına rağmen oyalama yoluna gidilmekte ve geri bildirim geciktikçe gecikmektedir...Ya ihtiyaç, anlamını yitirmiş ya da ortadan kalkmış olmaktadır...

Neticede yanlış bir merci,birey ya da kurum,ihtiyacımızı karşılamak yana dursun zamanımızı, sağlığımızı elimizden almakta maddi manevi kayıplara sebep olmaktadır...

Oysa zamanında olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlansa çok daha makbul olacaktır...Hatta olumsuz bir geri bildirimin kısa sürede yapılması talebimizi gerçekleştirmese bile zamanımızı ve gereksiz bir kaygı ve öfkeyi ortadan kaldırmaya yetecektir...

İnsanların veya kurumların önemsemediği bu durum aslında hem insani ve toplumsal ilişkilerimiz hem de kişisel huzurumuz için oldukça önemli bir durumdur...

Kısa sürede verilen bir 'hayır/ret' geri dönüşü,uzunca bir aradan sonra verilen bir 'evet/kabul' yanıtından evladır...

 

Ahmet Timur

Editör: Ahmet Timur

Yorum Yaz