Gri tonda bakabilmek

Gri tonda bakabilmek

Bakış açımızı değiştirmeliyiz..
Ne tümden beyaz ne hepten siyah...Gri tonda bakabilmeliyiz..
Bir olayı sağlıklı ele alabilmenin yolu fanatizmden uzak durmaktır..
At gözlüğü ile ulaşacağımız nokta sorunlu bir varış olacaktır...
Ne kimseyi kendimize benzetmeli ne de başkasına benzemeye çalışmalı...
Ortada yani dengede buluşabilmeliyiz...
Bu bütün ilişkilerimizde bize sağlıklı bir yol çizecektir..
Evlilikte de böyledir...
Arkadaşlıkta da böyle..
Gri ton,karşıdakini anlayabilme yetisidir ve onu da kabul edebilmektir...
Asgari müştereklerde buluşabilmektir bilinen klişesiyle...
Ben böyle düşünüyorum haklı ve doğruyum yerine senin görüşüne de saygı duyuyorum demektir...
Bu şekilde ilişkiler sağlıklı bir yapıya kavuşur ve kaygı ve kavga yerine saygı yer bulur...
Bütün kutuplaşmaların,ilişki zehirlenmelerinin ve
kargaşaların temelinde fikirsel despotluk yatmaktadır...Fanatizm yatmaktadır...
Fanatizm de herzaman karşıtını aynı sertlikte yaratmaktadır...
Toplumun ve bireylerin ayrışmasının temel nedeni bu dar ve dediğim dedik bakış açısıdır..
Empati bu nedenle önemlidir..
Gri tonda bakabilmek bu yüzden değerlidir..
Bakış açısının genişlemesi ilişkilerde karşılıklı tolerans ve saygı doğurur..

Yorum Yaz