Herkes şapkasını önüne koymalı artık ve...

Herkes şapkasını önüne koymalı artık ve...

Herkes şapkasını önüne koymalı artık ve...

 

Özeleştiri yapma zamanı geldi de geçiyor artık...

Artık herkes istisnasız herkes şapkasını önüne koymalı ve bir güzel düşünmeli...

Nerede hata yapıyorum?..

Hedefim nedir?!..

Ne için yola çıktım ve şimdi neredeyim?!...

Hiçkimse karşıdakini suçlayıp kendini temize çıkarmamalı...Sürekli hatayı karşıda görmek,sürekli kendini doğru ve haklı bulmak yanlışa götürmekten başka işlev görmez...

Özeleştiri o kadar kıymetli ki,herkesin kendine ayna tutması ve kendine çekiduzen vermesi için, doğruya doğru yanlışa yanlış demesi için elzem ve hayati bir tutumdur...

Kendini sürekli haklı görenin gözü vardır ama kördür...

Gelişimden ve güncellenmekten uzaktır...

Bir memlekette iktidarın da muhalefetin de demokrasinin vazgeçilmezleri olduğu ve halkın refahı,ülkenin her alanda sürekli ileriye doğru gitmesi için varolan tüzel kişilikler olduğu unutulmamalıdır...

Kişisel hedef ve ihtiraslar için,koltuk sevdası için var değillerdir...

Bunları yöneten de bizim aramızdan çıkan bireylerdir...

İdeolojik ve inanç sistemleri ya da yönetme biçimlerinden bağımsız olarak hepsi halk için vardır...

Halk onlara sorumluluk ve görev verir,kendilerini daha iyiye ulaştırsınlar diye...

Kim daha iyi hedefler ortaya koyarsa, kim ikna eder ,güven temin ederse onlara görev verir...Olmadı bir diğerine...

Burda değişmeyen şey,korunması gereken şey demokrasidir,ayrım gözetmeksizin bir bütün olarak halkın ihtiyaçları, talepleridir ..Değerlerdir...

Ortak değerlerdir...

Halk kavga için,kutuplaşmak için,kişisel ihtiras ve çıkarlar için görev vermemektedir...

Ve artık şapkayı önlerine alıp muhalefet de,iktidar da asli görevlerine dönmelidir...

İktidar,muhalefetin gücüne inanmalı,değer vermeli...Unutmamalı,

muhalefeti güçlü olan bir ülkenin iktidarı halkı için çok daha faydalı,çok daha hassas olur ..

Ve muhalefet,iktidar ne derse karşı çıkmalıyım gibi hiçbir fayda getirmeyen yaklaşımdan uzaklaşmalı ve iyiye övgü ,kötüye yergi ile yaklaşmalıdır...Daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşünmelidir...

O zaman demokrasimizin içini doldururuz işte...İnsanlarımız o zaman seçimlere savaşa gider gibi gitmez,hakaretler havada uçuşmaz...

O zaman siyasetimiz halk-odaklı siyasete döner ve demokrat siyasetçilerle dolar..

 

Ahmet Timur

Yorum Yaz