Hukuki uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk

“Kazan-Kazan” ilkesi üzerine kurulmuş olan arabuluculuk, muhtemel hukuki uyuşmazlıklar da tarafların serbest iradeleriyle karar verebildikleri ve mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk eğitimi almış tarafsız bir üçüncü kişi (arabulucu) desteği ile çözümü arama sistemidir.
Hukuki uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk

     Arabuluculuk, muhtemel hukuki uyuşmazlıklar da tarafların serbest iradeleriyle karar verebildikleri ve mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk eğitimi almış tarafsız bir üçüncü kişi (arabulucu) desteği ile çözümü arama sistemidir.

       Arabuluculuk içinde bir çok avantajı da barındıran bir sistemdir.

       Örneğin; yargısal çözüm yolu uzun sürmekte iken, arabuluculuk sistemi ise daha hızlı işler ve kısa sürede tamamlanır.

        Hukuki uyuşmazlığın tarafları yargısal sürecin aksine arabuluculuk sisteminde kendi anlaştıkları şart ve usülleri belirleyebilirler.Yargısal çözüm yolunda kati kurallar varken arabuluculukta ise esneklik hakimdir.

       Bunun yanın da arabuluculuk sistemi yargısal çözüme istinaden daha az maliyet gerektiren ve daha az yorucu olan bir yol izlemektedir.

        Arabuluculuk sürecinin sonunda varılan anlaşmalar bağlayıcıdır.

        Anlaşma sonucunda taraflardan herhangi biri anlaşma şartlarını yerine getirmediği takdirde anlaşmada imzası bulunan diğer taraf, üzerinde mutabakata varılan anlaşmayı ilgili hukuk mahkemesine ibraz ederek icra edilebilirliğine dair şerh talebi sonrası, icra yoluyla anlaşmanın yerine getirilmesini sağlama hakkına sahiptir.

        Peki tüm bu süreci yöneten ve uygulayıcısı konumunda olan arabulucu kimdir?

        Arabulucu; belirlenmiş sistematik tekniklerin uygulayıcı kişisidir ve hukuki uyuşmazlığın taraflarını müzakere etmeleri amacıyla belli bir sistem dahilinde bir araya getirerek kendi çözümlerini bulmalarını sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişidir.

        Arabuluculuk sürecinde arabulucu kişi Her hangi bir taraf tutamayacağı gibi her hangi bir çözümü de taraflara dayatamaz.

        Bu süreçte taraflar birbirlerini anlayarak ve dinleyerek kendi çözümlerini üretmek zorundadırlar.

        Arabulucuya başvuran taraflar arabuluculuk sürecini devam ettirip sonuçlandıra bilecekleri gibi diledikleri zaman taraflardan birinin çekilmesi ile süreci sonlandırabilme hakkına da sahiptirler.

        Ayrıca taraflar süreç boyunca her an süreci sonlandırıp mahkeme yolunu seçebilirler.

Yorum Yaz