İfade özgürlüğü, hakaret,nefret ve şiddet özgürlüğü değildir...

İfade özgürlüğü, hakaret,nefret ve şiddet özgürlüğü değildir...

İfade özgürlüğü,hakaret,nefret ve şiddet özgürlüğü değildir...

İnsanı insan yapan,diger canlılardan ayıran en önemli şey düşünebilme ve bunu ifade edebilme yeteneği ve imkanıdır...

Devletlerin ve genel anlamda insanlığın görev ve sorumluluğu da bireye bunun özgür zeminini sunmaktır....

Herbir ferdin fikrini geliştirme,ifade edebilme hakkı vardır...

Bu,en iyi yönetim şekli olan demokrasilerde olmazsa olmazların başında gelmektedir...

Ancak,bu özgürlüğün sınırsız olduğunu iddia etmek, demokrasinin başkalarının görüş ve yaşantısına,manevi hassasiyetlerine müdahale edilmemesi,saygı duyulması gerektiği hususundaki bir diğer önemli savunusunu ihlal etmektir..

Nihayetinde sınırsız özgürlük olursa bir diğerinin sınırına dokunulmuş olur ki bu da pekala özgürlük olarak telakki edilemez...

Bugünlerde yaşanan tam olarak budur ..

Batı demokrasilerinde, gelişmemiş ülkelerin ya da diktatöryal devletlerin anti demokratik yaklaşım ve uygulamalarına nazaran daha iyi,çok daha özgürlükçü bir durumda olduğu tartışma götürmese de,bunun demokrasinin bağlamından çıktığı veya suistimal edlidiği gerçeği de gözardı edilemez...

Demokrasiyi içselleştiren toplumlarda ve yönetimlerde başka ulusların,din mensuplarının,inanç sistemlerinin hassasiyetleri özenle korunur,korunmalıdır...

Bir kesimin dinsel inancını inanç özgürlüğü diye dillendirip korurken bir başka kesime farklı davranmak çelişkidir ve laik devlet inancına aykırıdır...Demokratik hiç değildir...

Aynı şekilde bir etnisitenin ifade özgürlüğünü savunurken bunun bir sınırı olduğunu bilmeli ve şiddete, nefrete dönüştüğünde dur diyebilmeli...

Aslolan ifade özgürlüğünü muhafaza etmek ve buna zemin hazırlamak olmalı ama asla bir başka fikre,inanca nefret suçunu sergilemeye dönüşmemeli buna da müsaade edilmemelidir...

İfade özgürlüğü ve ifade etme hakkı,hakaret,nefret ve şiddet ortaya koyma hakkı değildir...Demokrasi hiç değildir...

Sana göre,bana göre değildir Demokrasi.. Çıkarlarıma uygunsa ifade özgürlüğü,değilse başka olmuyor ne yazık ki...

Çelişki ve çifte standart tam da budur...

Demokrasiyi kendilerine kalkan yapıp arka plan hedeflerini ve çıkarlarını gerçekleştirme yoluna

gidenler ne yazık ki ne demokrasiye ne barışa ne de insanlığa hizmet etmemektedirler...

 

Ahmet Timur

Editör: Ahmet Timur

Yorum Yaz