Saç yolma hastalığı/Trikotillomani

Trikotillomani hastalığından muzdarip birçok kişi utanç yaşar, düşük özsaygı ile mücadele eder ve saç dökülmesini gizlemek için çok çeşitli çabalar gösterir.
Saç yolma hastalığı/Trikotillomani

Göze çarpar derecede saç kaybıyla sonlanacak şekilde kişinin kendi saçlarını tekrar tekrar yolmasına trikotillomani denir. Eğer kişi, saç yolma dürtüsünü ertelemeye ya da durdurmaya çalışırsa gittikçe artan oranda gerginlik hisseder. Saçlarını yolduğunda ise bir haz, rahatlama ve doyum duygusu yaşar. Herhangi bir cilt hastalığına bağlı olmayan bu durum, ilerledikçe kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bir hal alır.

Trikotillomani, bazen erken yaşlarda başlar, kadın ve erkeklerde aynı oranda görülür ve iyileşme oranı daha fazladır. Bazen de geç yaşlarda başlar, kadınlarda daha sıktır ve süreğen bir durum halini alabilir. Herhangi bir stresli yaşam olayından sonra başladığına daha sık rastlanmakla birlikte, hastalığın oluşması genellikle uzun yıllar almaktadır. Çocukluk ve ergenlikte genellikle ders çalışma sırasında başlayan saç çekmeler izlenir. Bunu kirpik ve kaşlar izler. Saç ya da diğer kılların koparılmasıyla bir gerginlikten kurtulma, rahatlama söz konusu olmakla birlikte, hastalar ağrı ya da acıdan bahsetmemektedirler. Saç yolma davranışı çoğunlukla kişi yalnız olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de bunun bir sorun olduğunun anlaşılması ve tedavi arayışları gecikmektedir. Bu davranışlara tırnak yeme, parmak emme veya sallanma gibi davranışlar eşlik etmektedir. Bunun yanı sıra diğer ruhsal bozukluklar da birlikte görülebilir. Saç, kirpik ya da kaşların yolunması bir süre sonra bu kılların geri gelmemesi sonucunu doğurmaktadır.

Trikotillomani hastalığından muzdarip birçok kişi utanç yaşar, düşük özsaygı ile mücadele eder ve saç dökülmesini gizlemek için çok çeşitli çabalar gösterir. Bir kısır döngü yaratan stres ve kaygı gibi olumsuz duygusal deneyimler genellikle saç koparmayı şiddetlendirir. Saç koparma hastalığı ile gelen saçlardaki azalmayla orantılı olarak da depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar daha da şiddetlenerek saç yolma davranışının artmasına yol açabilir. Bu sebeple, hastanın böyle bir kısır döngü içine girmemesi için hastalığın erken dönemde tespit edilip vakit kaybetmeksizin tedaviye başlanması oldukça önemlidir.

Trikotilomani için ana tedavi yaklaşımı, bilişsel davranışçı terapi yaklaşımını içeren bir psikoterapi planıdır. Ayrıca tedavi programının bir parçası olarak ilaç tedavisi de uygulanır. Psikoterapi yöntemi ile hasta ilk önce hastalık belirtilerini ve hastalığı tetikleyen etmenlerin neler olduğunu öğrenir.Psikoterapi tekniği aynı zamanda kişiye, dürtüyle ilişkili gerilimin bir kısmını azaltmanın bir yolu olarak gevşemeyi öğretir ve kişinin saç çekme dürtüsü ortaya çıktığında kullanmak üzere farklı bir davranış geliştirmesine yardımcı olur.

 

Yorum Yaz