Sizden Gelenler -4

Sizden Gelenler -4


Değerli Okurlarım,
Bu köşede, sizlerin merak ettiğiniz sosyal güvenlik ve mali konularında öğrenmek istediğiniz soruları cevaplamak ve elimden geldiğince doğru ve kapsamlı cevaplar sunmak öncelikli görevim olacaktır. Bu vesile ile bu haftaki köşe yazımı e-mail’e gelen sorularına ayırdım.

SORU :

Bir şirkette ortağım bulunmaktadır. Bir başka yerde kısmi zamanlı çalışmaktayım. Yani ayda 15 gün bu durumda Bağ Kur ödemem gerekiyor mu?

CEVAP :

Bilindiği gibi 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerinin aynı kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınır. Şayet (a) bendi kapsamındaki sigortalılık gün sayısı aylık 30 günün altına düşer ise ortaklığı veya veya mükellefiyetliği devam ettiği sürece 30 günün altındaki kalan sürelerini yani 15 gün (b) kapsamında bağ-kur kapsamında tamamlaması zorunluluk arz ediyor.

SORU :

Sitemizde kapıcılık görevini yapan bir kişi her yılın aralık ayında çıkışını yapmaktayız. Her çıkış yaptığımızda kıdem tazminatını hesaplayarak ödeme yapıyoruz. İleride bir sitemizde bununla ilgili olarak sorun yaşanır mı?

CEVAP :

4(a) bağlı olarak çalışan işçilerin her yıl belirttiğiniz gibi Aralık ayında çıkışını yaptığınız kişinin aralıklarla akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.
Bir diğer ifade ile bu gibi durumların ileride davaya konu olunması halinde tüm süreler birleştirilerek kıdemi yeniden hesaplanır, çıkan rakamdan ödeme yaptığınız tutarlar çıkarılarak fark kendisine ödenir.
SORU :

Dubai’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete danışmanlık hizmet faturasını keseceğim. KDV nasıl olacak bilgi verebilir misin?

CEVAP :

Katma Değer Vergisinin (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nin II/A-2 maddesinde yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir. Söz konusu olan istisnanın uygulanması için tebliğde belirtilen koşulların sağlanması gerekir. Tebliğe göre hizmetin yurt dışındaki müşterileri için yapılması, hizmetten yurt dışında yararlanması ve fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri için düzenlenmesi gerekir. KDV iadesi talep edilecek ise, dövizin Türkiye’ye getirilmesi zorunludur.

SORU :

Tek ortaklı limited şirketimiz bulunmaktadır. Şirketimiz bünyesinde elliye yakın personel çalışmaktadır. Bir kısım personelimizin hayat sigortası poliçesini yatırmaktayız. Sözü edilen poliçelerin vergi ve SGK kanunları açısından bilgi verirseniz çok sevinirim.

CEVAP :

Gelir Vergisi Kanunun 63/3 maddesine göre şirket tarafından personeli adına ödediği hayat sigortası priminin %50’si ücretlinin o ayki ücretinin yüzde 15’ini aşmamak veya asgari ücretin yıllık tutarından fazla olmamak üzere , ücretin vergi matrahının tespitinde brüt ücretten indirilir.
Öte yandan iş veren tarafından ücretli adına ödediğiniz hayat sigorta priminin ücret olarak bordroya dahil etmeniz gerekmektedir.

SORU :

Tekstilimizde çalışan bir bayan evlilik nedeniyle işten ayrılmak istiyor. Bu bayan üç seneden beri işletmemizde çalışmaktadır tazminatını nasıl ödeyeceğiz?

CEVAP:;

Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) sigortalı olarak çalışan kadın sigortalı evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile hizmet akdini sona erdirmesi halinde işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük tutarında kıdem tazminatı ödemeniz gerekir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Madde hükmüne göre Kadın sigortalı emekliye ayrılan, askere giden ve evlenen kadın sigortalıların ihbar önelinde bulunma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Yani burada kıdem tazminatı ödemesi zorunluluğu bulunmakta olup, ihbar tazminatı ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.


Günün Sözü :”Harcı adalet olmayan bir toplumun binası çürüktür. Hafif bir sarsıntı ile yıkılır.” (Laedri)

Abdulbaki Akbal
S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi

Yorum Yaz