Söylem Dünün İşi / Bugün Eylem Zamanı

İcra makamları, siyaset kurumları ve siyasetçiler, Sivil Toplum Kuruluşları ile diğer etkili ve yetkili olanların tamamı; bulunduğu yerde memleketin ve dolayısıylavatandaşın refah ve huzurunu arttırıcı projeler üretmedikçe, insanlar arasında adaletle hükmetmedikçe, “Ben” duygusu yerine “Biz” duyguları ile hareket etmedikçe insanların gönüllerinde yer edinmeleri mümkün değildir. Daha doğrusu yer edinir ama o yerin derecesine asıl makam sahipleri yani vatandaş karar verir.
Söylem Dünün İşi / Bugün Eylem Zamanı

Makam sahipleri kanıt ve ispattan uzak sadece sağda solda üretilen dedikodular ışığında görevlerini ifa ettikçe (!) en büyük kötülüğü o memlekete, dolayısıyla o memleketin asıl sahipleri çocuklarına ve o çocukların geleceğine yapmış olurlar.

Vatandaş, bu kurumların günlerce sürdürdüğü/sürdüreceği şaşaalı propagandalara, boy boy reklam afişleri ya da en seçkin kelimelerle ballandırarak vücuda getirdiği sloganlarına asla itibar etmez. Neden mi, hemen söyleyelim. Vatandaş bu kurumlardan/şahıslardan Güven, Liyakat ve Adalet konusunda tavizsiz bir icraat bekler.Özetle; vaat yerine icraat daha makbuldür.

Güvenin sarsıldığı, liyakatin alaşağı edildiği, adaletin kapalı kapılar ardında dedikodu ve hamaset üzerine inşa edildiği bir ortamda bu kurum, kuruluş veya şahsiyetlerin uzun ömürlü olması mümkün değildir. Hâlbuki hiç kimseyi ötekileştirmeden, adalet duygusunu zedelemeden ve “senden” “benden” polemiğine girmeden bir memleketi veya kurumu idare etmek icra makamında bulunan herkesin yegâne görevidir.Söylemlerimiz önemli ama eylemlerimiz çok daha önemlidir.

Başarılar beraber alkışlanmalı, başarısızlıklar da aynı şekilde yüksek sesle dile getirilmelidir. Ancak korku empoze ederek, hakkaniyetten uzak ve sadece makamlarımızı sağlama almaya çalışarak üzerini örteceğimiz haksızlık ve başarısızlık üreye üreye vücudumuzu saracak ve bizi “Esfele Safilin” derecesine indirecektir.Yetkiniz sınırlı ama etkinizi sınırsız kılabilirsiniz.

Bu sebepten mütevellit bu şahsiyetlerin ve kurumları asıl işi; her bir bireye karşı aynı adalet duygusuyla hareket etmek, memleketin her karışına olabildiğince ihtiyaç duyulan hizmeti götürmek, işi ehline teslim etmek ve başarı ile başarısızlığı orantılı bir şekilde ödül/cezaya tabi tutmaktır.Hizmet ve saygı üretirseniz bir ömür, aksini yaparsanız bir adım sonrası hatırlanmazsınız.

İnsan fani, makamlarda daha fanidir. Sadece görünmüş olmak için sahnede olmak verilen rolü iyi yaptığınız anlamına gelmez. Ehil olmayanları koltuklarında tutmak, koltuğunuzu sağlamlaştırmaz. Haksızlık yapıldığına inandığınız, yüreğine ateş düşenlerin yanında görünüp bir anda kaybolmak prestijiniziarttırmaz. Kendinizi ve “sizdencileri” sağlama aldığınızı zannedip yaslanmak size rahat vermez. Siz istediğiniz zaman değil, vatandaş istediği zaman hatırlanırsa kabul görürsünüz.

Ve en önemlisi şu ki;

Üretmeyen hata yapmaz

Çalışmayan yorulmaz

Koşmayan düşmez

Hatırlanmayan hatırlamaz…

Selam ve Dua ile

 

Yorum Yaz