Malhun Hatun babası ve torunları kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu vardır?

Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Ancak Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun'un babası Umur Bey olarak geçmektedir.

BİLGİ SAYFASI
PAYLAŞ:

MALHUN HATUN BABASI KİMDİR?

Osmanlı kronikleri, Şeyh Ede-Bali’nin kızı Malhun Hatun ya da Rabia Bala Hatun ile evlendiğine dair bilgileri tekrarlayıp dururken, Şerefüddin Mukbil Paşa vakfiyesinden Malhun Hatun’un babasının adının Ömer Bey olduğu anlaşıldığından beri, Orhan Gazi’nin validesinin Şeyh Ede-Bali’nin kızı olmadığı modern tarihçinin ortaya koyduğu en önemli noktalardan olarak kabul edildi.

Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey olarak geçmektedir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak belirtilmiştir.

MALHUN HATUN ÇOCUKLARI VE TORUNLARI

Osman Gazi, Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun ile evlenmiş ve bu evliliklerinden Orhan Bey, Alaüddin Ali Paşa, Hamid Bey, Savcı Bey, Pazarlu Bey, Melik (Arslan Murad) Bey ve Çoban Bey isimlerindeki oğullarıyla, Fatma Hatun adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Ancak bunların Osman Gazi’nin hangi eşinden doğduğu hakkında bilgi edinmek mümkün olmadığı gibi, Ertuğrul Gazi’nin dünürü olması hasebiyle çok önemli bir tarihi kişilik olduğu açık olan Ömer Bey’in kimliği de tespit edilememiştir.

Bu çocuklardan pek çok torunu olduğu anlaşılan Osman Bey’in bu torunlarının XV. yüzyılın ikinci yarısı ve hatta XVI. yüzyılın ilk yarısına kadar varlıklarını korudukları kesindir. Bu tarihten sonra ailenin bu kolundan gelen erkek evlatların da “kardeş katli” uygulamasına tâbî’ tutulduklarını düşünmek mümkünse de çocuklara dair vakıf kayıtlarından anlaşılan vakıfların ilgisiz kaldığı olgusunu, sadece bununla açıklamaya çalışmak kabil değildir. Zaten kardeş katlinin uygulandığı düşünülse bile, sadece hanedana mensup erkek evlattan doğan erkek evlatların yaşamlarını sürdüremediklerini söylemek icab eder. Osmanlıların kardeş katli uygulamasına, Orhan Gazi’nin vefat etmesinden itibaren Murad Hüdâvendigâr döneminden itibaren uygulamaya başladıklarını -Sultan Murad’ın beylikler dünyasına karşı izlediği siyasete nazaran-söylemek gerekir.

Osman Beyin tarihte geçen çocukları:

Erkek çocukları

  1. Orhan Bey (1281 - 1362)
  2. Çoban Bey (1283 - 1337)
  3. Pazarlı Bey (1285 - 1311)
  4. Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
  5. Hamid Bey (1288 - 1329)
  6. Melik Bey (1290 - 1366)

Kız çocukları

  1. Fatma Hatun

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle