Mardin'de Kürdoloji doktora programı açıldı

Türkiye'de ilk defa açılan Kürtçe doktora programının dördüncüsü Mardin'de açıldı. YÖK, Diyarbakır, ve Bingöl'deki üniversitelerden sonra Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde de Kürdoloji doktora programının açılmasına izin verdi.

GÜNCEL

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye'de açtığı ilk Kürdoloji lisans ve yüksek lisans eğitiminden sonra şimdi de Kürdoloji alanındaki doktora programı için öğrenci alım ilanına çıktı.

Hükümetin başlattığı 'Çözüm süreci'nden sonra YÖK nezdinde başlattığı girişimleri ile Türkiye'de ilk defa Kürtçe lisans eğitimi vermeye başlayan Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü'ndeki Kürdoloji alanında doktora programı açmak için YÖK'e başvurdu. 

DOKTORA PROGRAMI

MAÜ'de yüksek lisans, lisansüstü programlar gerçekleştirilerek, bilimsel, kültürel, tarihsel ve pedagojik alanlara yönelik eleman yetiştirildi. Şimdi de ilk olarak Kürtçe doktora programı açıldı.

Üniversitedeki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından sonra öğretim kadrosunun da güçlenmesiyle birlikte, artık bir Kürdoloji doktora projesi gerekliliği ortaya çıktı. Senato kararı ile yüksek öğrenim kuruluna başvuru yapıldı.
YÖK'ün izin vermesi ile Bu gerçekleştiğinde hem Mardin için, hem de Kürdoloji projesiyle ilgili çok önemli bir adım oldu.

4 KADRO ZAZACA İÇİN AYRILDI

YÖK'ten doktora için 4'u Zaza dalında olmak üzere 20 öğrencilik kontenjan ayrıldı.

Bu arada Kürtçe'nin yanında Arapça alanında da doktoranın açıldığı Artuklu Üniversite tarafından hazırlanan takvim yayınlandı.
8-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında 55 puan DİL ve Ales puanı alma şartı aranan adaylar başvurabilecek.
Yapılacak Bilimsel Dil Mülakatında da en azından 60 puan alma şartı konulan şartnamede başvurular online olacak.
 

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına, 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvuruları https://obs.artuklu.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden online olarak alınacaktır.

Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusu, tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvurusu protokolleri kapsamındaki başvurular ile uluslararası (yabancı uyruklu) adayların başvuruları Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya noter vekâletiyle yapılacaktır.

Online başvurular 08 Ağustos 2022-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacaktır. Online başvuru modülünde Doktora (Kürt Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü), Tezli Yüksek Lisans (Kürt Dili ve Kültürü, Süryani Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü) şeklinde farklı başvuru modülleri olacaktır. Adayların başvuracakları ilgili program modülüne giriş yapmaları gerekmektedir.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN

BAŞVURU/DEĞERLENDİRME, KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİNİN TAKVİMİ

FAALİYET/SÜREÇ

TAKVİM/TARİHLER

Başvuruların Alınması

08 -17 Ağustos 2022

Online Başvuru İtiraz/Düzeltmelerin Yapılması

18 Ağustos 2022

Bilim/Mülakat Sınav Listelerinin İlanı

19 Ağustos 2022

Yüksek Lisans Bilim Sınavı

29 Ağustos 2022

Doktora Bilim Sınavı

31 Ağustos 2022

Doktora Mülakat Sınavı

01 Eylül 2022

Bilim/Mülakat Sınav Sonuçlarının İlanı

02 Eylül 2022

Asıl Kazananların Kesin Kayıtlarının Yapılması

05-09 Eylül 2022

Boş Kontenjanların İlanı

12 Eylül 2022

Yedek Kazananların Kesin Kayıtlarının Yapılması

12-14 Eylül 2022

Not: Online başvurular, 08 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00’de açılacak olup 17 Ağustos 2022 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.

 

1

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

55

60

2

2

-

-

-

-

* Arapça KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili birinden en az 60 puan almış olmak.

* Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların yazılı sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

* ALES puanının en az 55 olması gerekir.

* Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca lisans için verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

2

KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

55

-

20

(15 Kurmanc

5 Zaza)

10

2

-

2

-

*Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Değerlendirme Esasları

* Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların yazılı sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

*  Adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 60 puan olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

3

SÜRYANİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

55

 

 

12

3

-

-

-

-

Tezli Yüksek Lisans Programında adayların değerlendirmeye girebilmeleri için yazılı sınavdan en az 75 puan almaları gerekir.

Süryani Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler bilimsel hazırlık sınıfından muaf olmak için Süryanice Yeterlilik Sınavı’ndan 75 puan almaları gerekmektedir. Diğer bölüm mezunlarından başvuran olursa bu adaylara da Süryani Dili ve Kültürü ile ilgili tarih, kültür, teoloji (…) alanlarından Yazılı Sınav ve Mülakat Sınavı yapılacak olup her iki sınavın aritmetik ortalaması değerlendirmeye alınacaktır. Kesin kayıt yaptıran adaylardan Süryanice Yeterlilik Sınavı’ndan 75 puan barajını aşamayanlar 1 (bir) yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı okuyacaklardır.

4

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ

DOKTORA

55

60

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

*   Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü veya ilgili alanlardan tezli yüksek lisans yapmış olmak.

* Arapça KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili birinden en az 60 puan almış olmak.

* Tezli doktora programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların yazılı sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

* ALES puanının en az 55 olması gerekir.

* Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

5

KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ

DOKTORA

55

55

14

(10 Kurmanc

4 Zaza)

6

-

-

-

-

* Kürt Dili ve Kültürü veya Kürt Dili ve Edebiyatı Alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Klasik Edebiyat: 2 Kişi

Modern Edebiyat: 2 Kişi

Folklor: 2 Kişi

Dil bilim: 2 Kişi

Kültürel Çalışmalar: 2 Kişi

* YDS veya bu sınavların muadili birinden en az 55 puan almış olmak.

* Mülakata girebilmeleri için adayların yazılı sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

* Bilim Sınavı Notu; Yazılı Sınav ile Mülakat Sınav Puanlarının Ortalamasıdır.

* ALES puanının en az 55 olması gerekir.

 

B. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU KOŞULLARI İLE BAŞVURUDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

1-1 T.C. Vatandaşı Adaylar İçin Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

 1. Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alımı için şartlar yukarıdaki tabloda “Program Hakkında Özel Şartlar” kısmında belirtilmiştir.
 2. Adayların, tabloda belirtilen alanlarda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
 3. “Program Hakkında Özel Şartlar” kısmında belirtilmemişse lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması,
 4. Adayların, ALES sınavından ilgili programlar için istenilen puanı almış olmaları, (ALES sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle beş (5) yıldır. Süresi geçmiş ALES sınavı puanı ile başvuruda bulunan adayların başvurusu reddedilecektir.)
 5. Adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından ilgili programlar için istenilen puanı almış olmaları veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları, (Yabancı Dil ya da eş değer sınav puanlarının geçerlilik süresi, (Yabancı Dil) sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibariyle beş (5) yıldır. Süresi geçmiş yabancı dil puanı ile başvuruda bulunan adayların başvurusu reddedilecektir)
 6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

1-2 T.C. Vatandaşı Adaylar İçin Başvuru Esnasında Online Başvuru Sistemine Yüklenmesi/Aktarılması Gereken Bilgi ve Belgeler

1. Kimlik Bilgileri (Adayın doğum tarihi ve Nüfuz Cüzdanı Seri No’su ile Kimlik Bilgilerinin başvuru sisteminde Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) butonundan sorgulanarak aktarılması)

2. İletişim bilgilerinin girilmesi, (Adres, Posta Kodu, il ve ilçe bilgisi, cep telefonu ve e-posta)

3. Başvuru bilgilerinin girilmesi,

4. Diploma/Mezuniyet Belgesi; yüksek lisans programları için lisans diploması, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması (Mezuniyet bilgileri YÖKSİS’ten eğitim bilgileri sorgulanarak ilgili mezuniyet programının seçilmesiyle yapılır) (Diploma belgesi seçildikten sonra mezuniyet notu da seçilmiş olacaktır.)

5. ALES Belgesi,  (ilgili başvuru alanında ÖSYM servisleri üzerinden sorgulanacak ve seçilecektir.)

6. Yabancı Dil Belgesi, YDS/YÖK-DİL’den ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavı olacaktır. (ilgili alanda ÖSYM servisleri üzerinden sorgulanacak ve seçilecektir.)

7. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)

2-1 Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Adaylar İçin Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

 1. Lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gerekir.
 2. Başvurular elden yapılacak olup posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik evrak ile gelen hiçbir adayın başvurusu alınmayacaktır. Başvurularda Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi’nin hükümleri geçerlidir. Bu Yönergeye göre başvuran adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
 1. Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alımı için şartlar yukarıdaki tabloda “Program Hakkında Özel Şartlar” kısmında belirtilmiştir.
 2.  Adayların, tabloda belirtilen alanlarda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
 3. “Program Hakkında Özel Şartlar” kısmında belirtilmemişse lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması,
 4. Adayın en son mezun olduğu eğitim kurumundan aldığı transkriptin aslı ve Noter onaylı Türkçe çevirisini ibraz etmesi gerekir.
 5. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olması gerekir.
 6. Mezun olduğu üniversite, YÖK onaylı üniversite tanıma belgesine sahip olmalıdır.
 7. Yabancı uyruklu öğrencilerin en az TÖMER C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını belgelendirmeleri gerekir. TÖMER C1 Belgesi olmayanların Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesinde belirtilen sürede TÖMER C1 Belgesini teslim edeceklerine dair taahhütname imzalamaları gerekir.

2-2 Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Adaylar İçin Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Şahsen Yapılacak Başvurularda İstenen Belgeler

 1. Lisansüstü Programlara Başvuru Formu (Uluslararası Adaylar İçin)
 2. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği
 3. YÖK onaylı üniversite tanıma belgesi (e-Devletten alınabilir), T.C. Vatandaşı olup yurtdışında eğitimini tamamlayanlardan ise Diploma Denklik Belgesi, (e-Devletten alınabilir)
 4. Diploma/Mezuniyet Belgesi; Yüksek lisans programları için lisans diploması, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 5. Mezuniyet Transkripti; Yüksek lisans programları için lisans not döküm belgesi, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans not döküm belgeleri (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 6. YÖK onaylı üniversite tanıma belgesi, T.C. Vatandaşı olup yurtdışında eğitimini tamamlayanlardan ise Diploma Denklik Belgesi
 7. YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil puanı istenen programlar için belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 8. Finansal destek mektubu ve/veya burs belgesi
 9. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)

C. DEĞERLENDİRME ESASLARI

1- T.C. Vatandaşı Adaylar İçin Değerlendirme Esasları

1-1 Başarı Sıralaması

 1. Doktora programları başvurularında, adayların başarı sıralaması için ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının %20’si esas alınır. Elde edilen puanlar yüksekten başlanarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjanın iki katına kadar aday mülakat sınavına alınır. Başvuru sıralamasında ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır.
 2. Tezli yüksek lisans programları başvurularında, adayların başarı sıralaması için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, varsa yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının %20’si esas alınır. Bilim sınavında 60 puan alamayan adaylar kesin kayıt hakkı kazanamazlar. Başvuru sıralamasında ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır.
  1. Nihai Değerlendirme
 1. Doktora programları için jüri tarafından yapılan yazılı/sözlü bilim sınavı sonucunda adayın puan değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i, bilim sınavının %20’si (yazılı ve mülakat sınavlarının ortalaması) alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir.

Bilim/Mülakat Sınavı Yapılacak Doktora Programları İçin Nihai Değerlendirme Esasları

ALES

%50

Lisans Not Ortalaması

%15

Yabancı Dil

%15

Bilim/Mülakat Sınavı

%20

 1. Doktora mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 70 puan olarak kabul edilecektir.
 2. Tezli yüksek lisans programları için jüri tarafından yapılan yazılı/sözlü bilim sınavı sonucunda adayın puan değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, varsa yabancı dil puanının %15’i ve yazılı/sözlü bilim sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. Bilim/mülakat sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı değerlendirme için yazılı/sözlü bilim veya yetenek sınavı yapar ise bu sınava katılmayan öğrenciler toplam puanlamada değerlendirmeye dâhil edilmezler. Yazılı sınava katılmayan veya program hakkında özel şartlar bölümünde yazılı sınav notu için farklı bir not belirtilmemişse yazılı sınav notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Bilim/mülakat sınavı yapılacak tezli yüksek lisans programları;
  1. Kürt Dili ve Kültürü
  2. Arap Dili ve Kültürü
  3. Süryani Dili ve Kültürü

Bilim/Mülakat Sınavı Yapılacak Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Nihai Değerlendirme Esasları

ALES

%50

Lisans Not Ortalaması

%15

Yabancı Dil

%15

Bilim/Mülakat Sınavı

%20

 1. Tezli yüksek lisans başvurularında, bilim/mülakat sınavı yapılmaması durumunda nihai değerlendirme ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın bir katı kadar yedek liste ilan edilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması halinde lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. Bilim/mülakat sınavına katılmayan veya program hakkında özel şartlar bölümünde yazılı/sözlü sınav notu için farklı bir not belirtilmemişse sınav notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
 1. Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Adaylar İçin Değerlendirme Esasları
  1. Değerlendirme
 1. a) Yüksek lisans için; lisans mezuniyet notunun %60’ı ile anabilim dalı kurulu tarafından yapılacak mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav notunun %40’ı alınır.
 2. b) Doktora için; lisans mezuniyet notunun %30’u ve yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ile anabilim dalı kurulu tarafından yapılacak mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav notunun %30’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınır.
 1. Uluslararası (Yabancı Uyruklu) adaylar için kontenjan ayrılan programlar
  1. Doktora için;

Kürt Dili ve Kültürü

Arap Dili ve Kültürü

  1. Tezli Yüksek Lisans için;

Kürt Dili ve Kültürü

Arap Dili ve Kültürü

Süryani Dili ve Kültürü

D. KESİN KAYITTTA İSTENEN BELGELER

1- T.C. Vatandaşı Adaylar İçin Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Öğrenci Kayıt Formu (Enstitü web sayfası Belge ve Formlar Doktora/Tezli Yüksek Lisans için Gerekli Belgeler kısmından alınacak)
 2. Diploma Belgesi; Yüksek lisans programları için lisans diploması, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 3. Mezuniyet Transkripti; Yüksek lisans programları için lisans not döküm belgesi, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans not döküm belgeleri (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 4. ALES belgesi (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 5. Yabancı Dil Belgesi, YDS/YÖK-DİL’den ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavı olacaktır. (Yabancı dil puanı istenilen programlar için belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 6. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır),
 7. Kimlik Fotokopisi

2- Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Adaylar İçin Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Öğrenci Kayıt Formu (Enstitü web sayfası Belge ve Formlar Doktora/Tezli Yüksek Lisans için Gerekli Belgeler kısmından alınacak)
 2. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği.
 3. Banka Dekontu (dönemlik ücretin ödendiğine dair ödeme belgesi)
 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Cumhurbaşkanlığı kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/Konsolosluklarından alınacak öğrenci vizesi ya da geçerli ikamet izni, ikametgâh belgesi.
 5. Diploma/Mezuniyet Belgesi; Yüksek lisans programları için lisans diploması, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 6. Mezuniyet Transkripti; Yüksek lisans programları için lisans not döküm belgesi, Doktora programları için lisans ve yüksek lisans not döküm belgeleri  (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 7. YÖK onaylı üniversite tanıma belgesi, T.C. Vatandaşı olup yurtdışında eğitimini tamamlayanlardan ise Diploma Denklik Belgesi
 8. YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Yabancı dil puanı istenen programlar için belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 9. Yüksek lisans programları için bir (1), Doktora programları için (2) adet akademik referans mektubu
 10. Bir (1) adet renkli vesikalık (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)

E. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenciler İçin Lisansüstü Öğrenim Ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenciler İçin Lisansüstü Öğrenim Ücretleri

Uyruğu

Program Türü

Dönemlik Ücret

Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenciler

Doktora Programları

5.000,00 TL

Tezli Yüksek Lisans Programları

4.000,00 TL

 

 1. Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programlarına kesin kayıt hakkı kazanan T.C vatandaşı öğrenciler ile kesin kayıt hakkı kazanan uluslararası (yabancı uyruklu) öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi öğrenim harçlarını kesin kayıttan önce öğrenci numarası kullanarak Öğrenci Bilgi Sistemi ile entegreli olarak Halk Bankası internet bankacılığı, banka şubesi veya banka ATM’si aracılığıyla yatırabilirler. Öğrenci, öğrenim harcını ödediğine dair banka dekontunu kesin kayıt esnasında diğer belgelerle birlikte Enstitü Öğrenci İşleri Birimine ibraz edecektir. Sonraki dönem öğrenim ücretleri ise ders kayıt haftasında ders kaydı yapılmadan önce tahsil edilecektir.

F. YATAY GEÇİŞ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ

  1. Yatay Geçiş
  1. Genel Şartlar
 1. Yatay geçiş kontenjanlarına başvurular Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya noter vekâletiyle ilan süresi içerisinde yapılacaktır. İlan başvuru tarihi bitiminden sonra hiçbir surette Yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde, YÖK Türkiye’de Yaşayan Diller ve Öğretim Yönetmeliği’nin 32. Maddesi ile 19 Ocak 2021 tarih ve 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 43. maddesi hükümleri uygulanır.
 2. Yatay Geçiş şartları ile ilanda program ile ilgili istenilen şartları sağlayan adayların aşağıda istenilen evraklar ile birlikte 08-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında Enstitüye başvurmaları gerekmektedir. Yatay Geçiş Dilekçesi (Enstitü web sayfası Belge ve Formlar Doktora/Tezli Yüksek Lisans için Gerekli Belgeler kısmından alınacak)
 3. Yatay geçiş ile öğrenci kabul eden programlar;
  1. Tezli Yüksek Lisans Programları

Kürt Dili ve Kültürü

 1. Enstitünün lisansüstü programları arasında veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenci, Enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek Enstitüye başvurur. Enstitü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, Enstitü Yönetim Kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.
 2. Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri başarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisans için en az 70, doktora/sanatta yeterlik için en az 75 olması ve doktora öğrencileri için yeterlik sınavını henüz vermemiş olması gerekir.
 3. Başvuruların kontenjan sayısından fazla olması durumunda değerlendirme esasları nihai değerlendirme Yüksek lisans için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır.
 4. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.
 5. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin hangilerini ve en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik ders alması gerektiği anabilim/anasanat dalı kurul önerisiyle enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu programda ders alma süresi içerisinde tamamlanır.
 6. Hâlihazırda kayıtlı olduğu alandan Üniversite bünyesindeki farklı bir doktora veya tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle bilimsel hazırlık sürecine tabi tutulabilir.

1-2 Yatay Geçiş İçin İstenilen Evraklar;

 

 1. Öğrenci Belgesi (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 2. Transkript Belgesi (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 3. Ders İçerikleri (Bologna’dan alınan veya Üniversite tarafından onaylı ders içerikleri)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf

2- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ

2-1 Genel Şartlar

 1. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yukarıda belirtilen kontenjanlar dâhilinde öğrenci kabul eden tezli yüksek lisans programları;
  1. Kürt Dili ve Kültürü
 2. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen bir öğrenci, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyıl okumalı ve o yarıyıl tüm dersleri almış ve başarmış olmalıdır.
 3. Tezsiz yüksek lisans programına devam ediyor olmalıdır, (tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek programına başvuruda bulunamaz)
 4. Öğrencinin kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programının, tezli yüksek lisans programında da açılmış olması ve öğrenci kabul ediyor olmalıdı,
 5. Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşımalıdır, (program aynı anabilim dalı programı olmasına rağmen farklı bir ad taşıyorsa içerik açısından denk olması şartı aranır)
 6. Öğrenci, 100 üzerinden en az 70 akademik not ortalamasına sahip olmalıdır.
 7. Programın başvuru koşullarında belirtilen türde ve puanda son beş yılda ilan edilmiş ALES belgesine sahip olması,
 8. Tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları sağlaması,
 9. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ALES’ten geçiş yapmak için başvurduğu programın belirlediği ilgili puan türünden en az 55 alması ve bunu belgelendirmesi gerekir. ALES puanlarının geçerlik süresi 5 yıldır. İlgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile ALES puanı artırılabilir.
 10. Yabancı dil ile öğretim yapan tezli yüksek lisans programlarına geçiş için YDS veya YÖKDİL'den başvurduğu programın belirlediği ilgili puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanı almak zorunludur.
 11. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır. Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır ancak, öğrenim süresi biten öğrenciye derslerini ve yüksek lisans projesini tamamlayabilmesi için bir yarıyıl ek süre verilir.
 12. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin mezun olması için yayın şartını yerine getirmesi gerekir.
 13. Tezli yüksek lisans programına geçiş ilgili anabilim/anasanat dalı kurul görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.
 14. Başvuruların kontenjan sayısından fazla olması durumunda değerlendirme esasları nihai değerlendirme ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır.
 15. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişin yapabilmesi için ödemesi gecikmiş öğrenim ücretinin de ödenmesi gerekir.
 16. Geçişi takiben öğrenci, tezli yüksek lisans programındaki zorunlu dersleri almak zorundadır.
 17. Tezsiz yüksek lisans programında geçirilen süreler, tezli yüksek lisans programındaki sürelere sayılır.
  1. Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş İçin İstenen Evraklar
 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen evraklarla beraber 08-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında enstitümüz öğrenci işleri birimine tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş başvuru formu (Enstitü web sayfası Belge ve Formlar Doktora/Tezli Yüksek Lisans için Gerekli Belgeler kısmından alınacak) ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 2. ALES belgesi (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 3. Yabancı dil puanı (Programın şartları arasında varsa belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 4. Transkript Belgesi (belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )

G. DİĞER HUSUSLAR

 1. Enstitü Yönetim Kurulu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili yayımlanan ilanda, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında değişiklik yapma ve iptal etme hakkına sahiptir.
 2. Enstitü Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen Enstitümüz Lisansüstü Programlarına ait kontenjan sayılarını ilan ve öğrenci alımının her aşamasında %10 artırma yetkisine sahiptir.
 3. Aynı anda birden fazla Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programlarına başvuru yapılamaz. Aynı anda sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından biri ile Doktora veya Tezli Yüksek Lisans programlarından birine başvuru yapılabilir.
 4. Mezuniyet not ortalaması yüzlük sisteme göre olmayan adayların not ortalamaları online başvuru modülü tarafından YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinde YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre yüzlük sisteme dönüştürülen puanlar esas alınacaktır.
 5. Bilim/Mülakat sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Bilim/mülakat sınavı Covid-19 salgını tedbirleri alınarak yapılacaktır. Sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.
 6. Lisansüstü programların nihai değerlendirme aşamasında yabancı dil puanına sahip olmayanların, ilgili puanı “0” olarak kabul edilecektir.
 7. Adayların ön başvuru sırasında verdiği beyanın kesin kayıt aşamasında gerçek dışı olduğu tespit edilmesi durumunda kayıt yapmaya hak kazansalar dahi kayıtları alınmayacaktır.
 8. Lisansüstü öğrenci adayı, kesin kayıt esnasında online ya da elden başvuru sırasında beyan ettiği ve Enstitünün talep ettiği tüm belgelerin aslını veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı örneğini ya da karekodlu e-Devlet çıktısını ibraz etmek zorundadır.  
 9. Sınav sonuç tarihi itibariyle ALES/GRE-GMAT ve sınav tarihi itibariyle de Yabancı Dil ya da eş değer sınav puanlarının geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Süresi geçmiş ALES veya dil puanı ile başvuruda bulunan adayların başvurusu reddedilecektir. 17.08.2022 tarihine kadar beş (5) yılı aşmamış olan adayların sınav puanları geçerli olacaktır.
 10. T.C. vatandaşları için online başvuru sisteminde istenen bilgiler dışında veri girişi yapılmayacaktır.
 11. Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunan, belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan, Enstitü tarafından kesin kayıt için istenilen evrakları belirlenen tarihe kadar Enstitüye ibraz etmeyen, ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular, lisansüstü öğrenci alımının hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yukarıda ifade edilen herhangi bir durum ile karşılaşılması durumunda aday/öğrenci, kesin kaydını gerçekleştirmiş olsa dahi kaydı silinerek Enstitümüz ile ilişiği kesilecektir. Ayrıca resmi belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilen adaylar/öğrenciler hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

H. İLETİŞİM

Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi, Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü, Kat 2, Diyarbakır Yolu 5 km. Artuklu/ MARDİN

Öğrenci İşleri Birimi Dâhili Telefonlar: (0482 213 40 02) 7360, 7361,

e-posta: [email protected]

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle