Medya ve Demokrasi

Medya ve Demokrasi aslında İkisi de albenili kavramlar.

Bugün Mardin'de Medya ve Demokrasi konulu bir panel vardı.

Mardin'de gazetecilik üzerine yapılen en yoğun katılımlı program oldu. Ev sahipliği yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi ile paneli düzenleyen Anadolu Yayıncılar Derneği ile Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyetine teşekkür ettikten sonra ben de sizlerle bu panel de not aldığım bilgileri paylaşmak istiyorum.

Medya, biliyorsunuz İngilizce’deki media kelimesinden çevrilmiş. Kitle iletişiminde bilgi veya verileri iletmek için kullanılan iletişim araçlarına verilen bir terim. Genel anlamda ise Medya, basılı medya, televizyon, yayıncılık, haber medyası, fotoğrafçılık, sinema, yayıncılık, sosyal medya, dijital medya ve reklamcılık gibi kitle iletişim araçları endüstrisinin bileşenlerini ifade eder.
Demokrasi ise Yunanca bir kelime olup etimolojik kökeni demos-halk ve kratos-egemenlik kelimelerine dayandırılıyor.

Türkçe’ye, Fransızca’daki démocratie sözcüğünden geçmiş. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, bazı resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilirler.
Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirme ve kullanımda eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

Demokrasiyi farklı biçimlerde tarif etmek de mümkündür. En yalın tarifiyle demokrasi halkın kendi yönetiminde söz sahibi olması ve bu sürece katılmasıdır.


Aynı zamanda bir kurallar ve kurullar yönetimi de olan demokrasi yönetimlerin seçimle göreve gelip, seçimle görevden ayrıldığı bir sistemdir.

Görüldüğü üzere, bu tariflerin her biri temsili veya anayasal demokrasinin farklı yönlerine işaret etmektedir.

Yasama, yürütme ve yargı arasında güçler ayrımının sağlanması, özellikle yürütmenin sınırlandırılması, bu kapsamda demokrasilerin hem olmazsa olmazı hem de en önemli meselesi olarak karşımıza çıkar.

Tarihte ve bugün bile en katı otokratik rejimler demokrasi kelimesini kendilerine yakıştırabiliyorlar.

Tartışması hâlâ devam eden bir terim olan demokrasi; demokratik olmayan devletlerin kendilerini demokratik olarak tanıtma çabaları sayesinde en çok başvurulan yöntemlerinden biri medyadır.


Medya’ya işte bunun için bir araçtır diyoruz.
Söz, yazı, görüntü, enformasyon veya haber şeklinde bir bilgi veya mesajı bir kaynaktan diğer bir kaynağa veya hedefe iletir. Bilgi ve enformasyonun derlenmesi ve kitlelere dağıtılması toplum için hayatidir. Halkın yönlendirilmesinde büyük bir rol alan Medya bilgi, enformasyon ve haberin toplumda akışını sağlamakla, insanların ve organizasyonların rasyonel ve doğru karar vermesine, etkili ve verimli hareket etmesine imkan sağlar; bu yüzden stratejik bir önemi var.


Medyanın demokratik toplumların ve yönetimlerin ayrılmaz bir parçası olması önemini daha da ortaya çıkarıyor...

M. Yusuf Güneş

Muhammed Yusuf Güneş Mardin Life Yayın Grubu

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle