Münacat sanadır, İlahi!

Allah katında ehemmiyet kazandıran dua sevilmez mi! Kuldan istemek ne kadar iticiyse, Allah'tan istemek o kadar çekicidir. Birbirine zıt. Öyleyse dua limanına demir atmaya buyurun.

Dua, bir imdat çığlığıdır âlemlerin Rabbi olan Allah'a yönelik. Mazlumlar için sen de bir imdat çığlığı ol kardeşim. Kan, gözyaşı, açlık ve katliam; ateşler arasındaki kardeşlerimiz için imdat ya Rab!

Dua, mü‘minin silahıysa, haydi sen de kardeşlerin için dua silahını kuşan kardeşim. Rabbimiz, mazlumların Rabbi olan Allah! Sen mazlumların dertlerini, kanayan ciğerlerini derman eyle.

Fitne çoktan uyanmış; sokaklarda, meydanlarda ve yollarda kol geziyor. Rabbim! Fitneye ve fitnecilere fırsat verme.  Fitne ateşlerini söndürmeye Sen kadirsin. Müslümanlar arasındaki fitne ateşini rahmetinle nihayete erdir, söndür.

Rabbimiz! Mazlumları zalimlerin zulmünden ve kirli hesaplarından halas eyle. Sen Allah'sın.  Kadir Sen, Cebbar Sen, Aziz-u Zuntikam Sensin. Zalimleri kahr, mazlumları serfiraz eyle.

Dünkü firavun, Haman, Dahhak, Nemrut ve Ebu cehilleri perişan ettiğin gibi bunların çağdaş versiyonlarını da kahret! Rabbimiz, yerin üstünde de yerin altında da bizi koru ve bize merhamet et. Sen derdimizi derman eyle, nusretini ihsan eyle. Zencinin, beyazın, kızılın Rabbi Sensin. Türkün, Kürdün, Arabın, Lazın, Çeçenin Rabbi Sensin. Sen birleştirmede bir teksin.

Rabbimiz! Âlemlerin Rabbi, tüm varlığın Rabbi, çaresizlerin, kimsesizlerin Rabbi! Sen bizi razı olduklarından kıl.

Hidayete gelecek zalimlere, hainlere, münafıklara, azgınlara, dinsizlere hidayet ver. Onlar senin kullarındır. Sen yine de bu azgınları da hidayet et. Onları da davanda istihdam et. Hidayet olmazsalar sen Aziz-u Zuntikam’sın.

Karakter paha biçilmez bir servettir. Parayla alınıp satılmaz. Rabbim! Bizi karaktersizlerle imtihan etme.

İnsanı da kendileriyle rezil ederler. Rabbimiz, sen bizim Rabbimizsin. Biz ise aciz kullarınız. Bizi bize bırakma. Kendimizden, nefsimizden, acizliğimizden Sana sığınıyoruz. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırız. Kabir azabından sana sığınırız.

Hiç bir ilah yok, ancak Sen varsın. Sırtımızı sana dayıyoruz. Gücümüzü senden alıyoruz.

Haddini aşmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, öfkeyle hareket etmekten, dara düşmekten, dar düşünmekten sana sığınırız ey Rabbimiz!

Allah'ım! Bizi kendini bilmez, geçmişinden ders almaz, olay ve durumlara kör bakanlarla imtihan etme. Onları sana havale ediyoruz.

Ya Rabbi! Gönüllerimizi zikrinle nurlandır.

Eğer gayemiz sen isen, hatalarımızı bağışla ve kardeşlerimizin kalbindeki şüphe ve endişeleri de gider.

Her şeyi en iyi bilen sensin! Eğer yolunda değilsek, gayemiz sen değilse, bizi yönümüzü yoluna, rızana ve gayene çevir, ayaklarımızı müstakim yolda sabit kıl. Rabbimiz! Bizi kin güdenlerden, alay edenlerden, küçük görenlerden, günaha bulaşanlardan ve zalime "eyvallah" edenlerden eyleme!

Kim sana, dinine, peygamberine tahammül edemeyip cephe açıyorsa onları ıslah et, onları hidayet et. Eğer sana ve peygamberine cephe açanlar, dinini gericilik görenler ıslah olmazlarsa onları kahret, o biz de olsak ya Rab!

Rabbimiz! İşin gizlisini, aşikârını bilen sensin! Kim senin adın için çalışıyorsa onları yolunda muzaffer eyle!

“Rabbimiz! Bize hakkı hak göster ve hakka uyanlardan eyle bizi. Batılı batıl göster ve batıldan kaçanlardan eyle bizi.”

Rabbimiz! Bizi hayatı hakkıyla idrak eden, -küfür ve dalalet dışında- her hal üzere şükreden kullarından eyle!

Bize verdiğin nimetlere aldığımız verdiğimiz nefesler adedince hamd olsun. Verdiğin nimetlere karşı şuur ver bize. Mücahit kardeşlerimize yardım et ve ehlimizi muhafaza et. Son yaptığımız şeyi sana ettiğimiz secde kıl.

Ellerimizdeki kelepçelere, ayaklarımızdaki prangalara alıştık. Zihnimizdeki, kalbimizdeki ve ruhumuzdaki kelepçe ve prangaları çöz Rabbimiz!

Gaflet zindanından, atalet zindanından, serkeşlik zindanından bizi azat eyle Rabbimiz! Gecenin ve gündüzün, cemadatın ve nebatatın Rabbi! Azametinin hakkı için bizi bize, beni bana bırakma Allah'ım! Gafletten, günahlardan, isyandan ve karanlıktan sana sığınıyoruz. Rahmetinle tut elimizden. “Sen hidayet verirsen saptıracak yoktur. Sen saptırırsan hidayet verecek yoktur. “ Kalbimizi dirilt, ruhumuzu aydınlat.

Rabbimiz! Avuç avuç dualarımız önümüzde, uyandır bizi, gafletten halas eyle. Gizlimizi de aşikârımızı da bilen sensin, gizlimizi de aşikârımızı da saf ve pak eyle. İçimizi, dışımızı bilen sensin. İçimizi de dışımızı da aşkının ateşinde kirliliklerden arındır. Bu karanlık asırda aydınlıkta yürüyenlerden eyle bizi. Hesaplarını ahirete göre yapanlardan eyle bizi! Rahmetiyle Mümin kullarına muamele eden Allah'ım! Gafleti bizden, bizi gafletten uzaklaştır! "Ulûhiyet tahtının sultanı sensin Allah'ım"

Hz. Yunus denize, geceye ve balığa karşı dediği gibi biz de belaya,  afete, zillete, illete ve emperyaliste karşı "Lailahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin"[1] diyoruz.

Ey fay hattına, yakıp yıkan azgınlaşmış yer altındaki enerjiye, demire, betona, havaya hükmü geçen Allah! Rahmet kapındayız... Zeminin içindeki ve bizim içimizdeki ateşi dindir. Bela ve afetlerin ateşinden, gazabından rahmetine sığınıyoruz ya Rahman!

Ey tabiatın var edeni, sahibi olan Allah’ımız! Sebepler perdesinin arkasındaki Hak! Rahmetinle dualarımıza, yakarışlarımıza, çığlıklarımıza, feryatlarımıza icabet et. Yakarışlarımızı karşılıksız bırakma ilahi!

Ey Alemlerin Rabbi! Yerin ve göğün Rabbi! Uçsuz bucaksız okyanusların, çöllerin sahibi ve Rabbi! Amelimize göre değil rahmetine göre dön bize.

Ya Nâsır! Ey yardım edicilerin en hayırlısı! Sen yardım et zorda kalanlara, darda kalanlara. Sen yardım etmesen halimiz yamandır, Ya Allah!

Ve Rabbimiz! Ölüm hakikatine karşı merhametinle bize muamele et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbimiz! Kim kaosa, kargaşaya, çatışmaya, huzursuzluğa kürek çekiyorsa, kim saldırıp yalan atıyorsa sen onları kahr ve perişan et. Fazlın ve nimetin için sana hamd olsun ey Rabbimiz!

Kardeşlik diliyoruz senden Ya Rabbi! Duy çığlıklarımızı, gör halimizi. Sana arzdır hali pür melalimiz. Sen Âlemlerin Rabbi’sin; biz aciz, sana muhtaç kullarınız ya Rabbi!

Ümmet ateşler arasında canımız yanıyor. Canhıraş feryatlarımız elçidir, geliyor sana. Dua dua kervan kervan, sana doğru uçuyoruz ya Rabbi!

Ey Rabbimiz! Doğrulukla sana dönenlerden, doğrularla beraber haşrolunanlardan ve doğrularla beraber cennetle taltif edilenlerden eyle! Ey Rabbimiz! Doğruluğumuzu müfterilerin iftiralarına karşı bize siper kıl.

Ey Rabbimiz! Doğrulukla yoğur özümüzü! Etkili kıl doğru olan sözümüzü. Doğruluk kapılarını aç bize. Doğrularla arkadaş olmayı nasip et hepimize! Ey Rabbimiz! Bize doğruluğu sevdir. Doğrulukla sevindir. Bizi doğruluktan ayırma.

Rabbim! Yapmaktan, imardan, barıştan, insaftan, ıslahtan yana olanları bozmaktan, yıkmaktan, savaştan yana olanlara bırakma.

Rabbim! Emanete sahip çıkanlara yardım et. Müslümanları, zalimlerin eline, insafına bırakma.

Kardeşe edilen dua sevginin bir şekli midir? Yoksa kardeşe sevgi bir dua şekli midir? Allah için olduktan sonra ikisi de makbuldür. Rabbimiz! Peygamber, İslam ve Kur'an etrafında bu ümmete bir şahlanış daha nasip et. Hak ve adalete susamış coğrafyalar bir daha hayat bulsun.

Günahkârız, mahcubuz; nefs ateşinde yakma. Evet, bizi yaratılışta mükemmel yarattın; ama kullukta nakısız, eksiğiz. Mükemmel olan sensin, eksiklik ve hatalardan sen berisin İlahi!

İlahi! Biz günahkâr kulların, Sen ise af edicisin. Senden başka ilah yok.

İlahi! Günlerimiz, gündüzlerimiz karanlıktır Sensiz. Kapkara zifiri geceler günlerden ziyade ışıldar Sen varsan zikrimizde, fikrimizde, hayatımızda.

İlahi! Haykırış, münacat, yöneliş, yalvarış Sanadır. Senden başka gerçek dost ve yar yoktur. “Camilerimizi minaresiz, minarelerimizi ezansız bizleri de namazsız bırakma Allah'ım!”

Deli eyle Allah’ım, aşkınla tutuşanı; nişan olsun âleme kalbiyle vurulanı. Gözleri şahit eyle, yaşları akıp dursun, kalbi senden geçerse, geçmeden kalbi dursun. Rabbimiz, sen cömertsin. Bu garibi af eyle, aşkından yansın yansın, hadi onu del eyle. Allah'ım, ey Allah'ım! Aşkına amadeyiz. Layık olmazsak da naçarız divaneyiz.

 

Fatih AKMAN

 

[1] Enbiya, 21/87

Fatih Akman

Eğitimci Yazar

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle