Nasihatname -Davet Ahlakı-

1. Kur’an’ı bir İslam tarihi, İslam tarihini de bir davet tarihi olarak okuyun ve davet yolunda tarih boyunca nelerin kazanıldığını ve nelerin kaybedildiğini görün…

2. İslam davetinde kişiler değil kişilerin temsil ettiği dava/kimlik önemlidir… Tarih boyunca gelen dinin tek, elçilerin çok olması bize kişilere değil kimliğe/davaya bağlı bir davet yolunun seçilmesi gerektiğini anlatır…

3. Davet hayatınızda söylemden çok eyleme önem verin… Çünkü Kur'an “kebura makten indallahi en tekulü me la tefalün” “yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir iştir” (Saf, 3) ayeti ile eylemi olmayan söylemi kınamış ve Allah katında çirkin saymıştır…

4. Davet ahlakında çatışmayı değil çalışmayı, kötülemeyi değil kötülüğü bitirmeyi, birinci olmayı değil ilk olmayı esas alın…

5. Kendinizi hakikatin merkezi görmeyin ve göstermeyin… Zira sapmanız halinde sizi doğrultacak kimseler bulamayacaksınız…

6. Davetin faydası ile şahsi menfaatiniz arasında sıkışıp kaldığınızda davetin faydasını önceleyin…

7. Dava hassasiyetini sakın kaybetmeyin zira hassasiyetini kaybeden zamanla hissiyatını da kaybeder…

8. Davanın sizin üzerinizdeki hakkı ana baba, eş dost, çoluk çocuk, iş aş ve arkadaş akraba haklarından önce gelir… Onun için hicret vardır… Hicret önce dava, önce Allah demektir…

9. Unutmayın ekim alanlarınız yüreklerdir onun için yürekli olmalısınız… Yüreksizlere davada yer yoktur…

10. Davet üslubuna sahip olunuz… Hep, hiç ve her kelimelerini iki de bir kullanmayınız… Çünkü bu iki kelime toptancı bir aklın sözcükleridir…

11. Davet edeceğiniz kişileri önce tanımaya çalışınız… Önce tanımlayıp sonra tanırsanız tanımladığınızdan başkasını görmeyeceksiniz…

12. Öfkenizi kontrol altına alınız… Öfkenizi kontrol altına almazsanız öfkenin kontrolüne girersiniz… Öfke ise şeytanın kontrolündedir…

13. İnfak ahlakına sahip olunuz… Zira İnfak ile nifak aynı köktendir… Nifakın panzehiri infaktır… Unutmayın ki infaktan kaçanlar nifaka yakalanırlar…

14. Davetinizde öncelik sırası belirleyin… Öncelik sıranızı bulunduğunuz ortamın şartlarına göre ayarlayın ve zamana yayın…

15. Bir ömür sürecek olan davetinizde insan yetiştirmeye özen gösterin… Zira Kur’an insan yetiştirmek için vardır… İlk insana esmaları öğretmek sureti ile şekli veren Allah’tır… İnsan yetiştirmeyi küçümsemeyin bütün peygamberlerin tek mesleği bu olmuştur… Önce kişiyi kazanın sonra ona kazanımlar kazandırın…

16. Davet yolunda fertleri çoğaltmayı değil kaliteyi arttırmayı esas alın… Zira hayır çoklukta değil kalitededir… Sayı azınlığına rağmen kazanılan bedir ile sayı çoğunluğuna rağmen kaybedilen Uhud kalitenin önemini gösterir… Nice az topluluklar Allahın izni ile kendilerinden çok olan toplulukları yenmişlerdir ayeti sayısal çoğunluğun başarı için şart olmadığını kalitenin esas olduğunu ifade eder…

17. Davet alanınızı geniş ancak ilgi alanınızı dar tutunuz… Yani genel davet, özel ilgi metodunu kullanınız… Çünkü Kur’an’ın davet üslubu budur: “ insanlara bir uyarı, inananlara rahmet ve şifadır”…

18. Emeğinizi verimli topraklara yoğunlaştırın… Bu verimli toprak kimi yerde köle Bilal’dir, kimi yerde soylu Ebu Bekir’dir…

19. Her bilgi ve tecrübeyi bir anda vermeye, davet edeceğiniz kişiye yüklemeye kalkmayın… Çünkü her kabın alacağı belli bir miktar vardır… Bilgi, bilinç, eylem ve tecrübelerinizi zamana yayın ve yavaş yavaş vermeye çalışın… Kişiye alacağı kadarından fazlasını verirseniz çökertirsiniz verdiklerinizi de kaybetmesine sebebiyet vermiş olursunuz… Bütün güzel yemekleri yemek nasıl mümkün değil ve zararlı ise bütün iyi davranış, doğru bilgi, bilinç ve bilince dayalı eylemleri de bir anda bir insana yükleyemezsiniz yarar yerine zarar veririsiniz… Allah kimseye yüklenemeyeceği yükü yüklemez ayeti insanın belli bir kapasitesinin olduğunu ve bu kapasitenin Allah tarafından gözetildiğini anlatır…

20. Davet alanınızdaki fertleri ileriye götüremiyorsanız bireydeki mevcudu korumaya bakın… Bireydeki güzellikleri korumaya alın…

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle