Nurjuvazi - Eren Erdem Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Nurjuvazi kimin eseri? Nurjuvazi kitabının yazarı kimdir? Nurjuvazi konusu ve anafikri nedir? Nurjuvazi kitabı ne anlatıyor? Nurjuvazi PDF indirme linki var mı? Nurjuvazi kitabının yazarı Eren Erdem kimdir? İşte Nurjuvazi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Eren Erdem

Yayın Evi: Destek Yayınları

İSBN: 9786054607822

Sayfa Sayısı: 288

Nurjuvazi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez" 

-Hz. Muhammed-

'Kulların sabaha çıktıkları hiçbir gün yoktur ki, iki melek inip biri : ''Allah'ım! İnfak eden kimsenin infak ettiği malın yerine daha iyisini ver!' Öbürü; ''Allah'ım! Mal biriktirenlerin malını yok et!'demesinler" 

-Hz. Muhammed-

"Ademoğlunun iki vadi dolu altını olsa üçüncü vadinin de kendisinin olmasını ister. Ne var ki insan oğlunun ağzını ancak toprak doldurur. Yine de Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder." 

-Hz. Muhammed-

"Kim şatafatlı elbise giyer ve şaşalı binite binerse, Allah ondan yüz çevirir. Her ne kadar kerim davransa bile...'' 

-Ebuzer Gıffari-

"Eğer toprak yemeyi becerebilirsen onu ye de, iki kişiye dahi olsa emir olmaktan kaçın. Mazlumun ve sıkışık durumdaki kimselerin bedduasından sakın. Çünkü onların duaları ile Allah Teâlâ arasında perde yoktur" 

-Selman'ı Farisi-

(Tanıtım Bülteninden)

Nurjuvazi Alıntıları - Sözleri

 • Herkes kendi kaderinin demircisidir (Alman atasözü)
 • Türkiye'de aydınların dine bakışı çok sığ ve cehalet doludur.
 • Banka soyguncularını tv de seyrederken, "Allah belalarını versin bu haydutların" diyen dedelerimizin, o bankayı kuran "elit amcaları gördüğünde saygıyla ayağa kalkması"; mutlak anlamda miskinleşmenin alameti farikasıdır.
 • Allah yürümek isteyeni doğru yolda yürütür... (Bakara suresi 213. ayet)
 • Çünkü; yarattığımız toplum, ve medeniyet algısı; toprak ile aramıza ciddi mesafeler sokmuştur... Ki toprağa yabancılaşmak demek, kişinin öncelikle kendisine, akabinde kendi eliyle yarattığı topluma yabancılaşması demektir...
 • "hanif" kelimesini "hanefilik mezhebi" ile karıştıranların çoğunluk olduğu toplumumuzda bu kelimeyi tanımak zaruri hale gelmiştir. Hanif, hertürlü baskı ve zorlamaya rağmen, ata ve ecdat kabullerinin oluşturduğu tehtidlere rağmen "şirkin tümünden dönme" manasına gelmektedir. Zıttı olan kelime "müşrik", yani şirk bataklığında olan, Allah'a inanıp ona yaklaştırıcı rabler atfeden kişi demektir. Haniflik, Allah'a yaklaşma adına aracı konumunda olan tüm "putları/rableri" reddeden, hocaefendi hegemonyasını yıkan ve Allah'a salt biçimde doğrudan ulaşan kişidir. Bu bir dönüş işidir.
 • Sıradan bir kişi değildir. Zeki ve kim ne derse desin ne yapacağını ve nasıl yapacağını çok iyi bilen, amacı için Makyavel taktiğini çok iyi kullanan, dinsel deyimle takıyyenin her türüne başvuran bir kişiliktir. (M.Emin Değer) Emin Değer'in bu önemli tespitini zamanın bel'am'ları listesinin başını çeken Fetullah Gülen'in şu cümlesi ile tamamlayalım; "Cihad yüce bir duygudur!" Fakat ne hikmetse cihad, Irak'ta insanların ırzını pazara çıkartan ABD'ye karşı yapılmaz. İsrail'e karşı yapılmaz. Ne garip değil mi? Gülenciliğin en riyakar yönü, bu yönüdür.
 • Kerbela, apaçık biçimde "İslam ile Yeşil Burjuvazinin savaşıdır."
 • Yetim ve miskin kavramları belirttiğim gibi sosyolojik kavramlardır. Toplum ana babadır. Yetim ise, toplumun işlevini yerine getirmeyişi nedeni ile ortaya çıkan yalnız ve çaresiz tiptir.
 • Kainat, bir anlamda "insan"dır.

Nurjuvazi İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Ülkemizin genç dinbilimcilerinden ve Meclisimizin en yoksul milletvekili Eren Erdem'in kitabı Nurjuvazi 2012 yılında yazılmış. Gülen Cemaatine yönelik sert göndermeler içerdiğinden o dönem toplatılma isteğiyle dava açılmış. Kapitalizmin hizmetindeki zengin kesimin din kisvesi altında İslama tamamen ters hareketleri, kenz, haram, nifak, şirk gibi pek çok yanlış davranış biçimlerini açıklamış. Bugün yaşananları,yıllar önce cesur bir şekilde anlatmış. (Iraz)

Nurjuvazi PDF indirme linki var mı?

Eren Erdem - Nurjuvazi kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Nurjuvazi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Eren Erdem Kimdir?

Eren Erdem İstanbul Fatih doğdu

ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına başladı. Üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kalan erdem, 2000’li yılların başında Türkiye’de tartışılmaya başlayan “Kur’an odaklı İslam” düşüncesinin toplumsal tartışmalara dahil olması adına çalışmalar yaptı. Kurduğu “internet forum” siteleri üzerinden, “Kur’an ve Akıl Sempozyumu” gibi çalışmalar yaptı.

2008 yılında yaptığı araştırmaları kitaplaştırdı. İran’ın ve ekseriyetle 3. dünyanın ezilenlerinin önemli bir simgesine dönüşen Dr. Ali Şeriati’nin ilk olarak dile getirdiği “Abdestli Kapitalizm” kavramını kitaplaştırdı. Ve toplam 7 kitap yazdı.

Eren Erdem, kitap çalışmalarını sürdürmek ile birlikte, çok sayıda konferansa katıldı, birçok televizyon kanalında programlara katıldı, çok sayıda söyleşi yaptımıştır.

erdem Ulusal Kanal'da Ezber Bozanlar adlı programında da yer aldı.

Devrimci İslam düşüncesini teorik zeminde Türkiye toplumuna izah çalışmaları yürüten Erdem, 2012 yılında kurulmasına ön ayak olduğu ve Devrimci İslam’ın büyük şiarı Ebuzer Gıffari’nin son sürgün yerinin de adı olan Rebeze Kültür Evi’nde Cumartesi sohbetleri adı altında, Kur’an’ın zamana sözü, tarihsel perspektif, tarih felsefesi üzerine söyleşiler yapmaktadır.

Eren Erdem'in başlıca kitapları aşağıdadır;

- Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına

- Abdestli Kapitalizm

- Nurjuvazi (Toplatılması istemiyle dava açıldı)

- İslam ve Kapitalizm

- Selman-ı Pak

- Şeytan Evliyaları

- Riya Tabirleri

- Devrimci Peygamber (Çok Yakında Çıkacak!)

Eren Erdem Kitapları - Eserleri

 • Devrim Ayetleri
 • Devrimci Peygamber
 • Abdestli Kapitalizm
 • Nurjuvazi
 • Selman-ı Pak
 • İç
 • Şeytan Evliyaları
 • Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk
 • İktidarın Yolu
 • Diktatör Devirme Sanatı
 • Adalet Manifestosu
 • Gayya Kuyusu
 • Riya Tabirleri
 • Devrimci Peygamber

Eren Erdem Alıntıları - Sözleri

 • Özgür olmak ile özgürlüğe tapınmak aynı şey değildir. (İç)
 • Dikkat edelim, Kur'an'da bütün surelerinin başında "Besmele" vardır. Bir tek Tevbe Suresi'nin başında Besmele yoktur. Hatta bir çok insan bu durumdan ötürü "spekülasyonlar" kopartır durur. Bunun nedeni çok açıktır. Kur'an'ın 113 suresi hoşgörü, bir suresi de "horgörü" içerir. Yani yaptırımsal, sert bir dille eleştirilerin odaklandığı, hatta savaş çığlıklarının yükseldiği, onlara karşı merhametsizleşme alametlerinin ayyuka çıktığı bir suredir. Dolayısıyla "Besmele" yoktur. (Devrim Ayetleri)
 • ... "İkra/oku" emri, insanın kendisini okuması manasına gelir. (Devrim Ayetleri)
 • Tarih boyunca işgal ve sömürüye geçit vermeyen büyük halk yığınlarını bir arada tutan kültürel kodlar, genetik ruh ve toplumsal akıl; bireycilik adlı zehirle zehirlenerek, kültürel dinamiklerin tasfiyesi adına, sanayi devriminin ürettiği aygıtlar vasıtasıyla yeni dünya düzeni kurulmuştur. (Devrimci Peygamber)
 • Ölen her saatten yakın ve uzak atilerde muzafferen yaşayacak birkaç fikir yaratıyor. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • “Aydınlanma adına ortaya konulan referanslar, skolastik düşünceye karşı hümanizmin saflarında yer alır gibi görünse de, hümanizmin tanımlanış biçimi,bireyselciliğin ve egoizmin gelişmesi dışında pozitif tek bir nitelik dahi katmamıştı hayata...” (Devrimci Peygamber)
 • Çünkü; yarattığımız toplum, ve medeniyet algısı; toprak ile aramıza ciddi mesafeler sokmuştur... Ki toprağa yabancılaşmak demek, kişinin öncelikle kendisine, akabinde kendi eliyle yarattığı topluma yabancılaşması demektir... (Nurjuvazi)
 • Vatan dediğimiz bir tek anadan doğmuş 15 milyon halkın en fedakar aşığı şüphe yok ki O’dur. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • İdeoloji bir "ideali" benimsetir. Ve dünü, bugünü tanımlayarak yarınları tasarlar. Bilimsel olarak, "herkesin bir ideolojisi vardır." (İktidarın Yolu)
 • "Unutmak o kadar kolay mı sandın?" (Riya Tabirleri)
 • “Havarilerini yaratamayan İsa’nın yeri tımarhanedir.” | Cemil Meriç (Devrimci Peygamber)
 • Allah peygamberi, tüm insanlığa gönderildiğine göre, tüm insanlık ümmettir. (Devrim Ayetleri)
 • Düşünün, PKK ile HDP arasında bir yakınlık olduğu öteden beri ifade edilir. Diyelim ki böyle; HDP’nin %13 civarında oy alıp 80 milletvekiliyle TBMM’ye girdiği bir ortamda, hele hele seçime giderken PKK’nın terörü tırmandırması hangi makul mantıkla açıklanabilir? (Diktatör Devirme Sanatı)
 • İbrahim atamız, 3 büyük dinin atası değil, müslümanların atasıdır. Üç büyük din olarak ifade edilen ehli kitabın küfre sapmışları olarak göze çarpan Allah'ın kabul etmediği Yahudilik ve Hristiyanlığı kabul edilir kılmak dindarlık adına putperestliğin ta kendisidir. (Abdestli Kapitalizm)
 • Her karşı çıkış bir “vatan hainliği” olacaktır. Bu uğurda bilim insanları, akademisyenler, cezaevlerine doldurulacaktır. (İktidarın Yolu)
 • "Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk... Evet ölmeli! Ölmeden evvel ölmeli. Aşk için..." (Selman-ı Pak)
 • İlelebet yaşamak iste ki ilelebet yaşayasın! diyor ve bizi küçük değil büyük yaşatmak istiyor. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • Size ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Sadece Türkiye’de olan bir dolandırıcılık sektörü var, bilirsiniz. Hırsız vatandaşı arıyor ve şöyle diyor: “Ben polisim/savcıyım, FETÖ/PKK/DHKP-C/IŞİD ile irtibatınız saptandı. Karakola gelir misiniz?” Vatandaş yanıtlıyor: “Nasıl olur?” Hırsız devam ediyor: “Aslında bu işi kapatabiliriz, şu kadar para verirseniz örteriz.” Peki vatandaş ne yapıyor? “Bu ülkede hukuk var canım, ne iltisakı, nasılsa aklanırım” diyerek telefonu hırsızın suratına mı kapatıyor? Yoksa, hırsızın istediği parayı verip dolandırılıyor mu? ... Çünkü bu ülkenin mahkemelerinde hukuk ve adalet olmadığını biliyor. Dünya’da böyle bir dolandırıcılık şekli yok! Sadece Türkiye’de var. ... Düşünün hırsızlar; hakim, savcı, polis kılığında dolandırıcılık yapıyor. İşte durum budur. (Adalet Manifestosu)
 • Mal yığan, vermeyenler karşısında tavizsiz biçimde, mustazaf(ezilen) direnişin safındaydı. Hatta kendisine teklif edilen büyük serveti de bu yaklaşım dahilinde reddetmişti. "Bir elime Güneş'i Bir elime Ay'ı verseniz, davamdan dönmem!" (Devrim Ayetleri)
 • Yalnız peşinen ifade edeyim. (Adalet Manifestosu)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle