Organik Tarım ve İyi tarım Nedir?

İnsanın serüveni toprakta başlar ve topraktan beslenerek devam eder. Toprağın bize verdiği meyve ve sebzelerin, tarladan sofraya geçiş öyküsü sağlığımız için oldukça önemlidir. Verilen su ve gübreden, kullanılan araçlara kadar pek çok detay üretimi etkiler.

Yaşadığımız evrende birçok şeyin yapısı, orijinalliği maalesef ki artık yok oluyor. Bu durum tarımsal üretim ve yetiştiriciliği de etkilemektedir, elde edilen birçok ürün genetiğiyle oynanmış bir şekilde yetiştirilmektedir.

Yaşanılan bu olumsuz durumun etkilerini en aza indirgemek adına tarımda belirli çalışmalar yapılmakta. Bu bağlamda Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu uygulamalar günümüzde en yaygın sürdürülebilir tarım sistemleri olarak kabul edilmektedir.

Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu (IFAOM)’na göre organik tarım, insan sağlığını koruyan ve ekosistemi devam ettiren bir üretim sistemi olarak ifade edilmektedir. Bu sistem, olumsuz etkileri olan girdilerin kullanımı yerine ekolojik işleme süreçleri biyolojik çeşitlilik ve yerel koşullara uyum sağlamış döngülere dayanmaktadır.