Osman Bey Bala’dan Sonra Kiminle Evlendi? Osman Bey'in İkinci Eşi Kimdir?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey, Bala Hatundan sonra kiminle evlendi? Osman Bey'in ikinci eşi kimdir? Adı nedir? Osman Bey'in Bala Hatun'dan çocuğu var mı? Osman Bey, Bala Hatundan sonra kiminle evlendiği hakkındaki rivayetler...

GÜNCEL KÜLTÜR SANAT
PAYLAŞ:

Osmanlı tarihi çekilen son dizilerle hayatımıza çok daha fazla girmeye başladı. Senarist, yapımcı ve yönetmen olan Mehmet Bozdağ imzalı Kuruluş Osman, öncesinde Diriliş Ertuğrul dizilerininde bunda katkısı büyük. Osmanlı tarihi çok büyük bir yer kaplayan ve hakkında cilt cilt eserler yazılan dolu dolu bir tarih. Bu sebeple çoğu şeyi bilmiyor ve merak ediyoruz. 600 yıla yakın hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in evlilikleri hakkında çok detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Sizler için derlediğimiz bir Osman Bey'in evlilikleri ilgili rivayetler...

OSMAN BEY BALA’DAN SONRA KİMİNLE EVLENDİ?

  • Osman Bey'in İlk Eşi

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun[2] (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir.

Merak Edebileceğiniz Benzer Yazılar

Râbi'a Bala Hâtun (Osmanlı Türkçesi:ربيعه بالا خاتون), Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı. Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Aleâddin Paşa'nın annesidir.

ORHAN GAZİNİN ANNESİ KİMDİR?

Orhan Gazi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey’in kızı Mal Hatun’du. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ûlemaya hürmetli, dindar, adalet sahibi, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir. Adına, Osmanlı tarihinin bugüne ulaşan ilk belgelerinden evâsıt-ı Rebîülevvel 724 (8-18 Mart 1324) tarihli Mekece vakfiyesinin şahitleri arasında Mal Hatun bint Ömer Bey şeklinde rastlanır. Bu durum onun Osman Bey’le bir bağının olduğunu açık biçimde gösterir. Zira burada şahitler sıralanırken önce Osman Bey’in oğullarının (Çoban, Melik, Hâmid, Pazarlı) ve kızının (Fatma) adı zikredilmiş, hemen ardından Ömer Bey kızı Mal Hatun, Melik kızı Melek ve Akbaşlı kızı Efendire’nin adları yer almıştır.

Bu son üç hanımın Osman Bey ve Orhan Bey’in eşleri olma ihtimali üzerinde durulur. Mal Hatun’un isminin ilk sırada kaydedilmesi, onun Osman Bey’e çocuk veren ve o sırada hayatta bulunan hanımı olduğunu akla getirir. Bu kayıttan ve Osmanlı tarih geleneğinden akseden rivayetlerden hareketle onun Orhan Bey’in annesi olduğu hususu genel kabul görmüştür. Ancak bu bilgi kesinlik kazanmış değildir. Belgede Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür.

Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir. Bununla beraber Umur ve Ömer adlarının yazılış şekillerinin (امور / عمر) birbirinden farklı olması, onun Osman Bey’e bağlı önde gelen idarî-askerî görevlilerden veya aşiret yapısı içinde kendisiyle hareket eden beylerden biri olabileceğini de düşündürür. Yani Mal Hatun câriye kökenli değil önemli bir şahsın kızıdır. Bunun dışında Mal Hatun hakkındaki diğer bilgiler, ilk Osmanlı kaynaklarının doğru olup olmadığı konusunda derin şüpheler bulunan rivayetlerine dayanır.

RABİA BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun'un hayatı hakkında pek çok malumat bulunmamaktadır. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir. Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile 1289 yılında evlenmiştir.

 

 

 

YORUMLAR

  • Varolasın Osman bey

Yorum Ekle