Osman Nuri Topbaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Osman Nuri Topbaş ne yaptı, ne dedi? Neden gündemde?

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Osman Nuri Topbaş'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Osman Nuri Topbaş kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Ne yaptı? Ne dedi? Neden gündemde? Nerede eğitim gördü? Ne mezunu? Nerelerde görev yaptı? Hangi tarikte bağlı? Daha önce nerelerde görev yaptı? Hakkındaki iddialar ne? Neden gündemde? Suçu ne? Ne suç işledi? Görevi ne? Ne iş yapıyor? Ne kadar maaş alıyor? Soruşturması yapıldı mı? Evli mi? Kaç çocuğu var? İşte Osman Nuri Topbaş hakkında merak edilen detaylar...

BİYOGRAFİ

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Osman Nuri Topbaş'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Peki, Osman Nuri Topbaş kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Ne yaptı? Ne dedi? Neden gündemde? Nerede eğitim gördü? Ne mezunu? Nerelerde görev yaptı? Hangi tarikte bağlı? Daha önce nerelerde görev yaptı? Hakkındaki iddialar ne? Neden gündemde? Suçu ne? Ne suç işledi? Görevi ne? Ne iş yapıyor? Ne kadar maaş alıyor? Soruşturması yapıldı mı? Evli mi? Kaç çocuğu var?

İşte Osman Nuri Topbaş hakkında merak edilen detaylar...

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Kimdir?

24 Nisan 1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Eserleri:

 • Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU
 • RAHMET ESİNTİLERİ
 • Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI
 • Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI
 • İSLÂM ÎMAN İBÂDET
 • NEBÎLER SİLSİLESİ 1-3
 • HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA 1-2
 • Îmandan İhsâna TASAVVUF
 • VAKIF-İNFAK-HİZMET
 • Gönül Bahçesinden MUHABBETTEKİ SIR
 • Gönül Bahçesinden SON NEFES
 • Gönül Bahçesinden SAÂDET DAMLALARI
 • Mesnevî Deryâsından ÂB-I HAYAT KATRELERİ
 • Dünyadaki Cennet HUZURLU ÂİLE YUVASI
 • Muhammed Mustafa (s.a.v.) EMSALSİZ ÖRNEK ŞAHSİYET
 • HÜDÂYÎ’NİN ZİYAFET SOFRASINDAN
 • TARİHE YOLCULUK
 • FAZÎLETLER MEDENİYETİ 1-2
 • HACC-I MEBRUR ve UMRE
 • Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET
 • Mesnevi Bahçesinden İNSAN DENİLEN MUAMMÂ
 • Gönül Bahçesinden ÖYLE BİR RAHMET Kİ
 • Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA
 • İHLÂS VE TAKVÂ
 • SIR ve HİKMET 1-2
 • Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ
 • Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN 1-2
 • EĞİTİMDE 101 ADIM
 • Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU
 • BİR NASİHAT, BİNBİR İBRET…
 • ASR-I SAÂDET TOPLUMU
 • Nebevî Bir Eğitim Metodu SOHBET VE ÂDÂBI
 • Mânevî Zirvelerin Ulvî Basamağı HİZMET
 • Kâinat, İnsan ve Kurʼânʼda TEFEKKÜR
 • Hakkʼa Adanmış GENÇLİK
 • 40 Soru 40 Cevap
 • GÖNÜL YOLCULUĞU
 • Fahr-i Âlem – Habîb-i Hüdâ HZ. MUHAMMED MUSTAFA
 • Damla ve Derya DÜNYA ve ÂHİRET
 • ALTIN SİLSİLE
 • NESİL ENDİŞESİ
 • Hak Din İSLÂM
 • MÜSLÜMANIN PARA İLE İMTİHANI
 • HİDAYET GÜNEŞİ
 • Muhteşem Bir Mâzîden İhtişamlı Yarınlara ECDÂDIMIZ ve BİZ
 • HİZMETTE 101 ESAS
 • Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 1
 • İSLÂM NAZARINDA AKIL ve FELSEFE
 • Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed – Ebedî Mûcize Kurʼân-ı Kerîm
 • Cihânın Gördüğü En Mükemmel Muallim EN BÜYÜK İLÂHÎ RAHMET
 • SIR VE HİKMET İNCİLERİ 1-2
 • Müslümanın Kendisiyle İmtihanında TASAVVUF
 • O (s.a.v.) Nasıl Öğretirdi?
 • Oʼnun (s.a.v.) Eğitim Lisânı
 • Gönül Dergâhından HAKÎKAT İNCİLERİ
 •  Muhteşem Bir Mâzîden İhtişamlı İstikbâle (Türkçe-Osmanlıca)
 • Hak Dostlarından Hikmetler – BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
 • Eğitimde Önceliklerimiz
 • Hak Dostlarından Hikmetler – CÂFER-İ SÂDIK
 • Hak Dostlarından Hikmetler – İMÂM-I RABBÂNÎ
 • Bizim Medeniyetimiz
 • Gönüller Sultânı Efendimiz (s.a.v.)ʼe MUHABBET
 • Kalbin Göz Yaşları
 • Sâliha Hanım
 • Mekteb-i Âlem KÂİNAT KURʼÂN VE İNSAN
 • Hak Dostlarından Hikmetler – HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
 • Hak Dostlarından Hikmetler ŞÂH-I NAKŞİBEND
 • Toplumun Kalbindeki Yara İSRAF
 • Rahmet Peygamberi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Biz (Mülâkat)
 • Cihan Semâmızda Bâkî Kalan HOŞ SEDÂLAR
 • Fahr-i Kâinât Efendimiz
 • Peygamber Edebi
 • Ebediyet Yolculuğu
 • Hak Dostlarından Hikmetler  HAZRET-İ MEVLÂNÂ
 • Bir Günün Muhâsebesi
 • O’nun Muhteşem Ahlâkı
 • Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Mülâkatlar
 • Mevlana İkliminde Gençlerle 12 Soru – Cevap
 • En Büyük Nimet
 • Sual ve Cevaplarla TASAVVUFÎ MÜLÂHAZALAR
 • O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ne Öğretti, Nasıl Öğretti ve Ne Hâsıl Etti?
 • Aklın Cinneti DEİZM
 • Hidâyetlere Vesile Olmak
 • RAHMET TOPLUMU Hayırlı Gençlik (12 Soru – Cevap)
 • Anadolu Dervişinin Gönül Dünyası

Kitapları birçok dile çevrilen Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerden gelen seminer, konferans ve panel tekliflerini kabul ederek, fikirlerini paylaşmakta ve bunu insanlığa hizmet anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, evli ve dört çocuk babasıdır.

Hakkındaki İddialar

loading...

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle