POLİS ALIMI 2021! POMEM Polis Alımı 2021 Başvuru Ne Zaman? Şartları Neler? Polis Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular başladı. Tarihler belli oldu. POMEM 2021 polis alımı nasıl ve nereden yapılır? POMEM polis alımı başvurusu ne zaman ve başvuru şartları neler? Polis alımı 2021 başvuru formu, yaş sınırı, parkur ne zaman tüm merak edilenler...

İŞ İLANLARI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen POMEM polis alımı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı hakkında duyuru yayımlandı ve gözler yeni polis alımı tarihlerine çevrildi. Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine aday memur olarak atamaların yapılacağı eğitim sonu sınav tarihi bilgisi duyuruldu. Kamuda istihdam sağlamak için kadın ve erkek başvuruları ilgili kurumların resmi sitesinde yayınlanıyor. Peki POMEM polis alımı ne zaman? 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak?

2021 POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz döneme ilişkin başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 28. Dönem başvurularının da aynı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Polis olmak isteyen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler geldi. Peki, polis olma şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

POLİS NASIL OLUNUR?

Birçok genç, kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için polis olmak istemektedir. Lise mezunu polis nasıl olunur? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık.

Polis olmak için üç ayrı sınava giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ise; yazılı, sözlü ve fiziksel sınav olmak üzere ayrı ayrı yapılmaktadır. Polislik sınavlarına başvuruda bulunabilmeniz için öncelikle lise mezunu olmanız şart koşulmaktadır.

Diğer önemli bir şart ise, kişinin üniversite sınavından belirlenmiş olan baraj puanın üstünde almalarıdır. Eğer bu baraj puanın altında bir not alırsanız polislik sınavlarına giremezsiniz.

Her sene belirli tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınavlar yapılmaktadır. Açıklanan sınav başvuru tarihini geciktirirseniz başvurunuz kabul olmayacaktır. Ve bunun yanında bir de istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir.

Üniversiteden sonra polis nasıl olunur? Sorusunun yanıtını hazırladık. Erkek polis şartları ve kadın polis şartlarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

POLİS OLMANIN ŞARTLARI

İşte polislik sınavları için gereken şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması
 • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi
 • KPSS baraj puanını geçmek
 • Reşit olmak (18 yaş kanunu)
 • 30 yaşını geçmemek
 • Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
 • Ceza almamış olması
 • Polis olmak için fiziksel şartlar:
 • Erkeklerin 1.67 cm ve kadınların 1.62 cm den uzun olması

Polis olmak için sicil şartları:

 • Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
 • Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
 • Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 • T.C. kimlik beyanı
 • Sınav başvuru dilekçesi (https://www.pa.edu.tr/)
 • Sağlık bilgi formu (https://www.pa.edu.tr/ sayfasından indirebilirsiniz)
 • Mezuniyet belgesi
 • Sınav giriş belgeniz de fotoğrafınız yoksa biyometrik fotoğraf göndermelisiniz.

2021 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
Polis memuru (8/1) 6.388 6.859

POLİSİN GÖREVLERİ  VE YETKİLERİ NELER?

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

3. Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Üniteleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği

2559 PVSK Ek Madde 7 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)

Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004  tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç kırk sekiz saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. (1)

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.; Değişik fıkra: 27/3/2015-6638/5 md.) Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir.(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tesbite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tesbit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) İstihbarat faaliyetlerinde, bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir.İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.; Değişik fıkra: 27/3/2015-6638/5 md.) Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları  tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur.

––––––––––––––––––

(1)  27/3/2015tarihli ve 6638 sayılı Kanunun  5 incimaddesiyle, bu fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “yirmidört saat” ibaresi“kırk sekiz saat” şeklinde değiştirilmiştir.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddede belirtilen te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ya­pı­lan ile­ti­şi­me iliş­kin işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. (Değişik ikinci cümle: 4/5/2007-5651/12md.) Oluş­tu­ru­lanbu Baş­kan­lık bir baş­kan ile da­ire baş­kan­lık­la­rın­dan olu­şur. Bu Başkanlıkta Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da personel istihdam edilir. (İptal beşinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2009 tarihli ve E.: 2005/85, K.: 2009/15 sayılı Kararı ile .) Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır.(1)(2)(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(Ek fıkra:3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DEVRİYE EKİPLERİ

Genel asayişin devamının sağlanması, önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçun oluşmadan engellenmesi, meydana gelen suçlara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve suçun faillerinin yakalanarak ilgili birimlere teslim etmek üzere 81 ilimizde 24 saat esasına göre faaliyet göstermektedir.

Görev ve Yetkileri

•     Daha önceden belirlenen sorumluluk alanında Devriye hizmetlerini yürütmek,
•    Toplumda infial uyandıran veya büyük çaplı kavga, silahlı saldırı vb. olaylarda bölge mefhumu gözetmeksizin diğer birimlere takviye  olmak
•    Uygun görülen yer ve saatlerde umuma açık yer ve yol uygulamaları yapmak,
•    Verilen ihbarlara müdahale etmek,
•    Olay yeri çevre emniyetini almak,
•    Olay yerinde varsa suç aletlerini Cumhuriyet Savcısının talimatı ile geçici olarak muhafaza altına almak,
•    Müdahale ettiği olayların müşteki, şüpheli ve tanıklarını ilgili birimlere intikalini sağlamak,
•    Müdahale ettiği olaylarda olay, yakalama vb. gibi tutanakların tanzimini yaparak ilgili birime teslim etmek.
•    Polis Merkezleri ekiplerine gerekli görülmesi halinde şüphelilerin adli makamlara intikalinde yardımcı olmak,
•    Devlet büyükleri ve önemli sevkiyat görevleri ile geçiş güzergâhlarında verilmiş olan görevi yerine gerine getirmek,
•    Bölgesinde meydana gelen yaralamalı trafik kazalarında trafik ekiplerine yardımcı olarak gerekli çevre emniyetini almak,

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle