HDP'li vekil Sayıştay Raporlarındaki usulsüzlükleri meclise taşıdı

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporlarına yansıyan ve kayyum belediyelerinde yaşanan usulsüzlükleri TBMM'ye taşıdı.
  • 24.11.2022 09:52
HDP'li vekil Sayıştay Raporlarındaki usulsüzlükleri meclise taşıdı

Günay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği önergede şu ifadelere yer verdi:

"MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda;Taşınmaz kiralamalarında Protokol ve Kira Sözleşmesi hükümlerine uyulmadığı ve bu kapsamda; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile protokol tanzim edilerek belli bir süreliğine kiralanmış olan taşınmazların daha uzun süreler ile üçüncü kişilere kiralandığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte; üçüncü kişilere kiralanmış bulunan taşınmazların kira bedelleri defalarca vaktinde ödenmemesine rağmen Şirket tarafından sözleşme fesih işleminin yapılmadığı rapora yansıyan bir diğer husustur.Yapılan incelemede; üçüncü kişilere kiralanmış bulunan altı taşınmaza ait kira borçlarının defalarca vadesinde ödenmediği ve dolayısıyla tahsil edilemeyen kira alacağı bulunduğu ve bu vaziyete rağmen Şirket tarafından ihtarname çekilerek fesih işlemlerinin başlatılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla Şirket hem kira gelirlerinden hem de fesih neticesinde irat kaydedeceği kesin teminat bedellerinden mahrum kalmaktadır.

 

Bu bağlamda;

  • MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na yansıyan usulsüzlüklerden Bakanlığınız haberdar mıdır?
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile protokol tanzim edilerek belli bir süreliğine kiralanmış olan taşınmazların daha uzun süreler ile üçüncü kişilere kiralanmasının sebebi nedir?
  • Üçüncü kişilere kiralanmış bulunan taşınmazların kira bedelleri defalarca vaktinde ödenmemesine rağmen şirket tarafından sözleşme fesih işleminin yapılmamasının gerekçesi nedir?
  • 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na yansıyan usulsüzlüklerin soruşturulması için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda;

2021 yılsonu itibariyle MARSU tarafından büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde, yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması için toplam 15.179.582,61 TL tutarında harcama yapılmıştır. Bu tutarın Büyükşehir Belediyesinden tahsil edilmediği ve muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte; MARSU’nun 2021 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesi neticesinde; alınan güvence bedellerinin güncellenmeksizin muhasebe kayıtlarında izlendiği görülmüştür. Aboneler, sözleşmelerini herhangi bir nedenle sona erdirdiğinde iade edilen güvence bedeli, herhangi bir güncelleştirme işlemi yapılmadan sözleşme imzalandığı tarihteki tutar olarak iade edilmektedir. Bu durum, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sona erdirildiği tarih arasında önemli yıl farkı olan aboneler açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Şöyle ki, 10 yıl önce verilen güvence bedelinin, 10 yıl sonra tarifelerdeki güncel tutarlar dikkate alınmadan iade edilmesi enflasyon göz önünde bulundurulduğunda abone açısından haksız bir durum teşkil etmektedir.

Diğer yandan; MARSU’ya ait 2021 yılı mali tablolarının ve eklerinin incelenmesi sonucunda, kurumun borç stokunun yasal sınırın üzerinde olduğu görülmüştür.İdarenin 2021 yılı borç stoku hesaplamasının incelenmesi neticesinde; toplam borcunun yasal düzenlemede belirtilen 152.323.516,34 TL sınırını 1.290.258.200,52 TL (11,80 kat) kadar aşıldığı görülmüştür. Borçlanmanın yasal sınırının yaklaşık 12 kat üzerine olması ve her geçen yıl daha da artması ileride idarenin asli görevlerini yerine getirmeme riskini ortaya çıkarmaktadır.

Yeraltı suyu kullanan bazı fabrikaların atıksu bedeli aboneliklerinin yapılmadığı da rapora yansıyan bulgular arasındadır. Yapılan incelemede Mardin ili sınırlarında üretim yapan ve kanalizasyon sistemine bağlı olmayıp alıcı ortama atıksu deşarj eden; fosfat fabrikası, tavuk çiftliği, çimento fabrikası ve benzeri işletmelerin atıksu aboneliğinin olmadığı görülmüştür.

Son olarak işçilerin yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmadığı Sayıştay Denetim Raporu’nda tespit edilen hususlar arasındadır. Yapılan incelemede MARSU’da görev alan kadrolu 98 işçiden 26’sının 100 ile 200 gün arasında, 24’ünün 200 ile 300 gün arasında, 19’unun 300 ile 400 gün arasında ve 13’ünün de 400 günden fazla kullanmadığı izinlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları işçinin son ücreti dikkate alınarak izin ücreti ödeneceğinden idareler açısından öngörülemeyen giderlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

 

Bu bağlamda;

  • MARSU’da gerçekleşenve 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na yansıyan usulsüzlüklerden Bakanlığınız haberdar mıdır?
  • Abonelerden alınan güvence bedellerinin herhangi bir güncelleştirme işlemi yapılmadan sözleşme imzalandığı tarihteki tutar olarak iade edilmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetin giderilmesi için gerekli işlemleri yapacak mısınız?
  • MARSU 2021 yılı borç stokunun yasal sınırın yaklaşık 12 kat üzerine olduğu bilginiz dahilinde midir? Bu konuda bir yaptırımınız olacak mıdır?
  • Yapılan incelemede Mardin ili sınırlarında üretim yapan ve kanalizasyon sistemine bağlı olmayıp alıcı ortama atıksu deşarj eden; fosfat fabrikası, tavuk çiftliği, çimento fabrikası ve benzeri işletmelerin atıksu aboneliğinin olmadığı görülmüştür. MARSU’nun bu fabrikalara abonelik yapmamasının sebebi nedir? Bu konu detaylı bir şekilde araştırılacak mıdır?
  • İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmadığı ve bu durumun, işçilerin emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğindemevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları işçinin son ücreti dikkate alınarak izin ücreti ödeneceğinden idareler açısından öngörülemeyen giderlerin ortaya çıkmasına sebep olacağından haberdar mısınız? Öngörülemeyen bu giderlerin ortadan kalkması için nasıl bir çözüm yolu izlenecektir?"

 

 

Editör: Nezir Güneş

Yorum Yaz