Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Geliştirebiliriz?

Gerçek şu ki, stres kaçınılmazdır fakat psikolojik sağlamlık; birey, aile ve toplum genelinde koruyucu bir kalkan ve zorlu olaylarla başa çıkma sistemidir.

Günlük hayat içerisinde her an karşımıza çıkabilecek zorlukların, belirsizliklerin, olumsuz olayların karşısında güçlü durup, bunların üstesinden gelebilme gücü birey için önemli bir silahtır. Bazı kişiler yaşanan zorluklar karşısında kolaylıkla gerilemeler yaşar, direnmekten vazgeçip yenilgiyi kabul ederken, bazı kişiler riskli durumlarda, stres altında veya zorluklar karşısında baş edebilme ve kendini yeniden toparlayabilme yetisine sahiptirler. Psikolojik dayanıklılık kavramı da, kişinin karşılaştığı stresli yaşam olaylarına uyum sağlama süreci ile ilgili bir kavramdır. Psikolojik dayanıklılığı yüksek kişiler her bir zorluğun üstesinden geldikçe daha da güçlenmekte, kendilerine olan güvenleri ve başarma istekleri daha da artmaktadır. Bu yüzden sosyal hayatta ve daha önemlisi iş hayatında psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin diğerlerine kıyasla hem işlerinde daha başarılı olduklarını, hem de yaşamlarında daha mutlu ve huzurlu olduklarını söylemek mümkündür.

Psikolojik dayanıklılık kavramını genel olarak bir başarı ve uyum sağlama süreci olarak tanımlayabiliriz. Psikolojik dayanıklılık, bireye özgü tek bir özellikten ziyade, kişinin sahip olduğu kaynakları yönetebilme ve psikolojik iyi oluş için pozitif yönde kullanabilme kapasitelerinin tamamını içerir. Psikolojik sağlamlık düzeyini oluşturan kapasitelerin kaynakların kullanımı birey için yaşama yeniden tutunmayı içerebildiği gibi, kendine özgü mucizevi bir büyüme ve gelişmeyi de beraberinde getirir. Gerçek şu ki, stres kaçınılmazdır fakat psikolojik sağlamlık; birey, aile ve toplum genelinde koruyucu bir kalkan ve zorlu olaylarla başa çıkma sistemidir. 

Psikolojik sağlamlığı yüksek olan bireyler stres yaratan yaşam olayları karşısında diğer insanlara göre daha iyi uyum sağlar, bedensel ve psikolojik anlamda olumsuz etkilenme olasılıkları azalır.  Zorlu yaşam olayları karşısında üzülmek, korkmak, kaygılanmak gibi tepkiler vermek hem yetişkinler hem de çocuklar açısından normaldir. Yani anormal bir yaşam olayının yarattığı olumsuz duyguları yaşamak ve onları kabul etmek sağlıklı bir tepki iken sağlıksız olan onları yok saymaktır. Psikolojik dayanıklılığa sahip bireyler hem olumlu hem de olumsuz duyguları sağlıklı bir şekilde yaşama becerisine sahiptirler.

Psikolojik sağlamlık için kişisel kaynaklara odaklanmak ve geliştirmek önemlidir.   

Stres ve olumsuz yaşam olaylarıyla başa çıkabilmenin yolu psikolojik sağlamlığımızı güçlendirmekten geçmektedir. 

Psikolojik dayanıklılığınızı geliştirmek için:

-Karşılaştığınız sorunlar için çözümü başkalarından beklemek ya da suçu başkalarında bulmak yerine kendi varoluşunuzla neler yapabileceğimize odaklanın.

-Değişime direnmeyin, değişime eşlik etmeyi seçin; Değişim hayatın bir parçasıdır, direnmeyi değil kendinizde düzenlemeler yaparak değişimi anlamak kendi becerilerinizi geliştirmek için emek verin. Her durumda umut ve iyimserliği elden bırakmayın.

-  Yaşamınızda size ilham veren amaçlar bularak, yaşamınızı anlamlandırın; Yapmak istediklerinizi ertelemek yerine küçük adımlardan başlayın. Ulaşılmaz gibi görünen o büyük hedefler yerine “Bugün başarabileceğim, gitmek istediğim yere beni ulaştıracak ne yapabilirim?” sorusu üzerinde çalışın.

- Doğayla temas halinde kalın; Doğayı canlıları mevsimleri izleyin ve doğal akışa eşlik edin, açık havada daha çok zaman geçirin.

-  Deneyimlerinizi zenginleştirin; sıradanlıktan uzaklaşın, yaşamınıza farklılıklar katın, kendinize farklı beceriler ekleyebilmek için girişimlerde bulunun.

Becerilerinizi gözden geçirin; Bugün kendinize özgü saydığınız beceri ve özelliklerinizi nerede ve ne şekilde geliştirdiğinizin farkına varın. Yaşadığınız olayların her biri sizde ne gibi becerilerin gelişimini destekledi, size neler öğretti, sıkça değerlendirin. Geçmişinizden, başınıza gelen olaylardan öğrenin. “Bu bana ne öğretti? Bu olayda hangi kapasitelerim gelişti?” sorusunu kendinize yöneltin.

Menekşe Karaboğa

Menekşe Karaboğa, 2017 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini tamamlamasının hemen ardından Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans eğitimine başlamış ve başarıyla tamamlamıştır. Y

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle