KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 09.02.2024 00:00

T.C.

KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2015/347 Esas

KARAR NO : 2023/411
5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2023 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince düşme kararı verilmiş olup Muhammet ve Hatice oğlu, 1991 doğumlu, MERVAN MUHAMMED SÜLEYMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün ve istinaf başvuru dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir.

İLAN OLUNUR. 

 #ilangovtr                                                                                                              Basın No ILN01981196