KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 20.05.2024 00:00

T.C.

KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/494 Esas
KARAR NO : 2023/304
5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2023 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hıdır ve Asya oğlu, 20/03/1996 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MUTLAK MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 08.05.2024

#ilangovtr                                                                                                                  Basın No ILN02034545