Mardin Ticaret Sicili Müdürlüğünden

  • 11.09.2023 00:00

Mardin Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 2140

Ticaret Unvanı

MARDİN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İstasyon Mah. 1 Cad. Mardin Boru Blok No:1a Artuklu/Mardin

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/08/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimiz sermayesini temsil eden ve 207.000.000.000. (ikiyüzyedimilyar) hisseye bölünmüş 207.000.000,00 TL (İkiyüzyedi milyon) Türk Lirası değerinden ibaret olan ortaklık paylarının 207.000.000.000. (ikiyüzyedimilyar) adet nama yazılı hisse senedine bağlanmasına karar verilmiştir.

Şirket ortaklarımızın, ortaklıklarına dayanak gösterecekleri belgeler ile şirket merkezimize başvurması halinde, kimlikleri ve dayanak belgeler karşılığı, teslim tutanağı altında ilgili nama yazılı hisse senetleri kendilerine teslim edileceği hususu ilan olunur.

Mardin Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01888913