MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

  • 03.06.2023 00:00

T.C.

MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2019/193 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Arısu Mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

 

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü:     Cinsi:  Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
- - - -
11349.95 metrekare
susuz tarla
Hüsenko
- -
- - - -
15837.50 metrekare
susuz tarla
Kure
- -
- - - -
19606.52 metrekare
susuz tarla
Kure
- -
- - - -
22052.72 metrekare
susuz tarla
Avzemke
- -
- - - -
19191.49 metrekare
susuz tarla
Avzemke
- -

 

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
NEZİR AKTAŞ
ŞERİF AKTAŞ
SİRACEDDİN AKTAŞ
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MAZIDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MARDİN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
Tapusuz Taşınmaz Tescili 
(Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01838890