MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

  • 20.03.2024 00:00

T.C.

MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2022/221 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Arısu Mahallesi ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:

21.720,36 m2 Tescil Harici

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
NUH CANDAN MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği birlikte ilan olunur.

 #ilangovtr                                                                                                              Basın No ILN02005245