MAZIDAĞI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

  • 17.05.2024 00:00

T.C. MAZIDAĞI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/1

Tereke Satış 15/05/2024 

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ: Mazıdağı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/04/2024 tarih ve 2024/1 Tereke, 2024/1 sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar
MİRAS BIRAKAN: 25/02/2023 tarihinde vefat eden MARDİN ili, MAZIDAĞI ilçesi, KOCAKENT nüfusa kayıtlı, 04/10/1955 doğumlu, BEŞİR BULUT-65161040968
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

#ilangovtr                                                                                                                  Basın No ILN02033334