MİDYAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

  • 22.09.2023 00:00

T.C.

MİDYAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/631

Esas Dava konusu Mardin ili, Midyat ilçesi, Gelinkaya Mahallesinde kain, güneyi, doğusu ve batısı tapusuz taşınmaz, kuzeyinde 108 ada 29,31,32 ve 33 parsel ile olan arazinin tescili için davacı Yılmaz Erdem tarafından Maliye Hazinesi, Midyat Belediye Başkanlığı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açılmış, açılan dava mahkememizin 2023/631 Esas sayılı dosya üzerinden devam edildiği hususu ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tescil koşullarının oluşmadığı konusunda itirazları olanların yukarıda dosya numarası ile mahkemesi bildirilen dosyaya başvurmaları böyle bir itiraz bulunmazsa veya itiraz olup da itiraz yerinde görülmez ve davacı davasını ispatlamış ise tescile karar verileceği ilan olunur.

 #ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01894305