MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

  • 05.12.2023 00:00

T.C.

MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/88 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin ili Midyat ilçesi Şenköy /Yeni Mahalle
ADA NO : 176
PARSEL NO : 73
VASFI : Bağ ve Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 760,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALEEDDİN CAN -41560833370,
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda ili ilçesi , mahallesi , ada ve parsel numarası, vasfı , malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların BOTAŞ (Boru hatları ile Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup bedel tespiti ve adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda iptal davası açılabileceği , açılacak davada husumetin BOTAŞ'a yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri taktirde dava dosyalarına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerektiği hususu, 4650 sayılı kanunun 10 maddesi gereği ilgililere ilan olunur.

 

#ilangovtr                                                                     Basın No ILN01943959