MİDYAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

  • 02.06.2023 00:00

T.C.
MİDYAT
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2023/1148

Soruşturma 09/05/2023

İ L A N

          Suriye devleti doğumlu Mardin ili Midyat ilçesi Işıklar mahallesi 227 Sokak No:4 adresinde ikamet eden Hasan ve Simah oğlu 01/09/1996 doğumlu sanık Ali Hasan Osman'ın soruşturma dosyasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Midyat 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/1044 esas sayılı dosyasında TCK 191/1 maddesi gereğince yargılandığı ve gerekçeli kararın sanığın bildirmiş olduğu adrese tebliğ edildiği, sanığın bildirmiş olduğu adresin kapalı olduğu ve tanınmadığı, ayrıca daha önceden de bu adrese herhangi bir tebligat çıkarılmadığı yargılama sonucunda verilen kararın sanığa tebliğ edilemediğinden, hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklandığı veya yabancı ülkede olabileceği ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamadığından mahkeme aşamasında ilanen tebliğ yapıldığı ve dosyada bu şekilde verilen durma kararının kesinleştirildiği anlaşılmakla;
          Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen 25.04.2023 tarih ve 2023/1148 Sor. 2023/31 K sayılı DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ kararının şüphelinin savunma veya itiraz hakkını kullanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurması, aksi takdirde 5271 sayılı CMK nun 247 maddesi gereğince bu çağrının ilanen tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde başvurmaması halinde kararın kesinleşeceği hususunda bilgi edinilmesi ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01838448