NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 19.02.2024 00:00

T.C.

NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dosya No : 2012/811 Esas Mahkememizce verilen 12/01/2021 tarih, 2012/811 Esas ve 2021/3 karar sayılı ilamı ile sanıklar Abdulrezak ve Tırkiye oğlu, 1989 Kamışlı doğumlu MESUT MUSA, Nimet ve Fatım oğlu 1989 Kamışlı doğumlu MURAT ERDEMCİ, Muhammet ve Nadya oğlu 1980 Kamışlı doğumlu TALAT MUSA hakkında;Sanıkların üzerlerine atılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan yapılan dava sonucunda; sanıkların üzerine atılı suç için öngörülen cezanın niteliği ve miktarı itibariyle bu suç yönüyle 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesinde 8 yıllık olağan zamanaşımı süresin öngörüldüğü, TCK 67/2 maddesinde zamanaşımı süresini kesen sebeplerin belirtildiği ve TCK 67/3. Maddesinde de zamanaşımının kesilmesi halinde yeniden işlemeye başlayacağı belirtilmiş olmakla ve dosya kapsamı itibarı ile sanıklar hakkında zamanaşımını kesen son nedenin sanıklar hakkında iddianamenin düzenlendiği tarih olan 12/12/2012 tarihinden itibaren de 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmakla sanıklar hakkındaki kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi gereğince AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                                   Basın No ILN01986413