NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 19.02.2024 00:00

T.C.

NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dosya No : 2012/460 Esas
Mahkememizce verilen 22/09/2020 tarih 2012/460 Esas ve 2020/604 karar sayılı ilamı ile sanıklar Ali ve Helva oğlu 1986 Suriye doğumlu ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN, Hasan ve Adle oğlu 1979 SURİYE doğumlu MUHAMMED HASAN AHMED, Mahmut ve Helva oğlu, 1980 Suriye doğumlu MUHAMMED MAHMUT, Muhammed ve Esma oğlu 1990 Suriye doğumlu SUWAR İBRAHİM, Ramadan ve Münira oğlu, 1982 Suriye doğumlu VEYSİ RAMADANHALİL, Muhammed ve Fatma oğlu, 1987 Suriye doğumlu YASİR MUHAMMED hakkında;
Sanıklar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan kamu davası sonucu zamanaşımı yönüyle değerlendirme yapıldığında; atılı suç için öngörülen cezanın niteliği ve miktarı itibariyle bu suç yönüyle 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesinde 8 yıllık olağan zamanaşımı süresin öngörüldüğü TCK 67/2 maddesinde zamanaşımı süresini kesen sebeplerin belirtildiği ve TCK 67/3. Maddesinde de zamanaşımının kesilmesi halinde yeniden işlemeye başlayacağı belirtilmiş, dosya kapsamı itibarı ile zamanaşımını kesen son nedenin sanıklar hakkında iddianamenin düzenlendiği tarih olan 10/08/2012 tarihinden itibaren de 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmakla sanıklar hakkındaki kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi gereğince AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                                   Basın No ILN01986425