Rıjdite

KÖŞE YAZISI

İnsan doğasına ters düşen yaptırımların bir araya geldiği, biriktirildiği potada dönen dolapların insanlığa mezalimliği, kaynayan kazanların insanoğlunu kendi ereklerine kurban ettiği, değirmenlerde insanları ufaltmayı düşündüğü sertlik.
Hiç kimsenin işine yaramayan bir teknik v taktiğin insanlara yaptırım, doğaya tahribat olarak işlenmesi yarınlara dair tehlikelerin ne kadar da acımasızca kendini dayatacağının göstergeleri savaşlardır.


Rijidite entelektüeliteyi öldürür. Rijidite bağlılık ve her koşul altında savunmayı yaratmaya çalışan bir yaklaşım ama entelektüellik ise konuşmayı tartışmayı ve ortaklaşan bir fikir alış verişini ortaya atar. Birinde sessizlik ve sonsuz biat istenir, bu biat a itiraz hakkı bile bulunmazken, diğerinde ise görüşler açıkça dile getirilir, tartışılır ve doğru olan ne ise o doğru kimin ağzında çıkmışsa yapılır.
Rijitlikteki bağlılık isteği, insanların kendilerini adamaları, dindeki gibi sorgusuz bağlılık, yaşamı sorgulamadan hizmete sunmayı dayatıyor ve rijiditedeki savunma için sınırların her türlüsü kaldırılıyor. Burada siz yoksunuz, sizin kendinizi gösterebileceğiniz bir gerekçeniz yoktur, varsa yoksa rijiditenin kendine beka gördüğü konu veya konuların yaşamasıdır. Savunulması gereken konu, sizden daha önemli ve siz kendinizi her şart altında feda edebileceğiniz pozisyonda tutmanız gerekiyor.


Oysa medeni ilişkilerde kazanma için her yol mübahtırı dayatmıyor, yani ahlaksızlığı dayatmıyor. Siz kazanmak için her türlü yol mübahtırı dayatırsanız; sonuç kaos ve vicdansızlık olur, belki sonuca varırsınız ama sonucun seni istediğinden emin olamazsın. Marko polo keşifler yapmıştır ama yerli halklara yaptığı zalimliği bir dönem saklamış veya taraftar bulabilmiştir ama sonrası gerçekleri anlatacak kadar dürüst insanlar araştırma yapıp ortaya çıktığında sizin keşifleriniz değil de zalimliğiniz konuşulup lanetliler grubundan anılırsınız.
Herhangi bir savaş dendiğinde; askeri güçlerin birbirleriyle veya taktik savaşları için karşı karşıya gelişini kabul eder. Tarih akışı içinde güçlerin karşı karşıya gelişleri değişse de iki gücün karşı karşıya gelişini anlatan, yaşayan tarafların muharebesidir. Mizansen olarak ta fotoğraf olarak ta aynı şey anlatılır, ancak Rönesans’tan sonra karşı karşıya gelen güçlerin uyması gereken kurallar oluşturuldu ve bu kurallar evrensel kural olarak kabul edildiler.


Güçlerden birinin sivil halka, çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara, sivil yerleşim yerlerine, su kaynağına, gıda kaynağına saldırıp gücün lojistik kaynaklarından karşı tarafı rehin almayı ahlaksızlık olarak nitelendirmiştir. Bu nitelendirmeleri de savaş suçu olarak algılayıp uluslararası savaş suçları mahkemelerinde yargılanmaları sağlanır, bu yaklaşımla Cengiz han gibi her yeri yakıp yıkmayı men etmiştir.
Entelektüellik bunların tartışılmasını kabul eder ve her zaman tartışma ile bilimin yoluna fayda dokundura bileceğini düşünür. Medeniyetin oluş aşamasında oluşan olumsuzlukların ilk etapta yaşanması belki bilgisizlikten kaynaklanıyor olabilirdi ama şimdilerde ise bu tarz yaklaşımlar bilerek ve yıldırma için başvurulan taktikler haline gelmiştir.


Bu bağlamda düşünmeyi ortadan kaldıran, konuşmayı ve tartışmayı ortadan kaldıran rijidite entelektüeliteyi öldürür. Entelektüel bilgiyi kendisi için risk sayar ve her an rijiditenin gerçek yüzünü ortaya koyacağından korkar bu nedenle entelektüeliteye düşman kesilir.
Yapılan bilimsel çalışmalar veya toplumun ilerlemesi için harcanan emek rijditenin aleyhinde bir sonuca varıyorsa, rijidite kendini tehlikede görür ve yapılan bütün çalışmanın atıla geçmesini ister, çünkü kendi geleceğinin tartışılı duruma düşüp devrileceğini düşünür.


Bilimin zararlı olduğunu ve onlarla uğraşanların din düşmanı olduğunu onuncu yy dan sonra savunan toplum öncüleri veya liderleri olmuştur. Oysaki bilimsel çalışmalar, tartışmalar daha ileri bir düşünce ortaya çıktığında ve kendini ispatladığında herkesin o düşünce ekseninde davranmasını veya o düşüncede ortaklaşmasını ister ve savunur.
Eski veya orta çağ mantığında olan askeri hiyerarşide bu işin en ilginç örneklerindendir veya reel sosyalizm bu işin en ilginç örneklerindendir. Entellektüelite şiddetsiz bir ortam ve barışçıl davranmayı tercih eder ama rijidite ya benim dediğimi yaparsın veya çatışma çıkar.
Tartışmalar karşılıklı olacağı için empati, duygusal bütünlük veya kabul edilebilir ortak noktalar ile yakınlaşmalar olabilir ama rijidite de duygusal yakınlık ve yatkınlıktan daha ziyada yasalar ve gücün korunması halkasına sorgusuz biat etmek kabul gören düşüncedir.
Ya benim gibi düşünürsün veya yok olursunu savunan hangi düşünce olursa olsun risk barındırır, çatışma tehlikesi barındırır, toplum ve insanlığın gelişmesinde eşitlik ve demokratik ortamın oluşmasında en büyük engellerdendir. Bu nedenle insani ilişkileri, toplumsal ilişkilerde yumuşamayı sağlamalarına rağmen daha da nasıl yumuşata bilirimin peşinden koşmaya devam etmiştir, yetmemiş bunları yazılı metin haline getirip güvence altına almışlardır.

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle