Selman-ı Pak - Eren Erdem Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Selman-ı Pak kimin eseri? Selman-ı Pak kitabının yazarı kimdir? Selman-ı Pak konusu ve anafikri nedir? Selman-ı Pak kitabı ne anlatıyor? Selman-ı Pak PDF indirme linki var mı? Selman-ı Pak kitabının yazarı Eren Erdem kimdir? İşte Selman-ı Pak kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Eren Erdem

Yayın Evi: Destek Yayınları

İSBN: 9786054607099

Sayfa Sayısı: 232

Selman-ı Pak Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Selman, benim ailemdendir... (Hz. Muhammed)

O'nun hayatı hiç yazılmadı. Çünkü gücün, iktidarın ve statükonun asırlardır korktuğu bir isimdi... Selman, mistik bir derviş gibi tanıtıldı. Din dışı gelenekleri meşrulaştırmak için kullanıldı.

Kimine göre bir molla, kimine göre sufi bir derviş, kimine göre büyük bir devrimci...

İşte Selman'ın yasaklanan hikâyesi!

Yoksulluğun ilahi kader görüldüğü o beldede, mal-mülk düşmanı bir kâfir olarak tanımladıkları Hz. Muhammed'in yol arkadaşı Selman, bir devrim manifestosudur...

Aşk'ı kâinatın sırrınca, hakikat bahçelerinde salınmış bir zahit ve bir bağımsızlık savaşçısı... Statükonun, uşaklığın, idare-i maslahatçılığın ve sömürünün cahiliye karanlığında Selman, tüm oyunların bozucusudur...

Selman-ı Farisi, bütün tarikatların, tasavvuf gruplarının ortak benimsediği bir isimdir. Lakin Türkiye'de hakkında yazılıp çizilmemiş ender sahabelerdendir. Selman-ı Farisi'yi insanlık âlemine tanıtma gayesi ile kalemi eline alan Ali Şeriati'nin eseri, İran Şahı tarafından yaktırılmıştır. Ve maalesef bugün bir kopyası dahi yoktur.

Bu kitap, Hz. Muhammed'in en seçkin sahabelerinden Selman-ı Farisi'nin sıra dışı öyküsünü ve "Gerçek İslam Tarihini" gözleri önüne sermektedir.

Abdestli Kapitalizm ve Şeytan Evliyaları kitaplarının yazarı Eren Erdem'den...

(Tanıtım Bülteninden)

Selman-ı Pak Alıntıları - Sözleri

 • Hicret, senden sana yolculuktan başka bir şey midir?
 • Öze dönüş mü? Hiçbir yerden bakmamaktır! Bütünü görmektir...
 • Ne kadar keskin bakarsan bak, ancak baktığın yer kadar görürsün. Hayata nereden bakıyorsun ? Bunu sormalı evvela...
 • Kulağına aşk şarkıları fısıldayıp Özgürlük türküleri haykıracağız...
 • "Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk... Evet ölmeli! Ölmeden evvel ölmeli. Aşk için..."

Selman-ı Pak İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Selman-ı Farisi: Selman-ı Farisi'yi tam olarak 10 yıl önce tanıdım. Hayatım boyunca okuduğum en etkileyici hayat hikayelerinden bir tanesidir benim için. Peygamber lafzında: "Cennet üç kişiyi özler. Ali, Ammar ve Selman." İşte öyle bir insandı Selman... 《☆☆☆》 Selman-ı Farisi lakabından da anlaşılacağı üzere İran'da dünyaya geldi. Babası zengin ve ayrıcalıklı sınıftan olan bir Mecusiydi. Çok genç yaşlarda okumaya ve öğrenmeye meraklıydı. Babasının dinindeki boşluklar ve tezatlıklar iyice gün yüzüne çıkınca Selman arayışa başladı. Önce aradığını Mazdekçilik'te buldu. Sonra Şam'a gidip Hristiyan oldu. Fakat Hristiyan dinindeki yozlaşmayı ve tezatlıkları çok geçmeden gördü. Bir gün hizmet ettiği papaza "Nereye, kime gideyim" diye sorar ve şu cevabı alır. "Yeryüzünde hizmet edilecek er kalmamıştır. Ancak ahir zaman peygamberinin gelmesi yakındır. İbrahim'in dinine gelecektir. Ona kavuşmaya gücün yeterse hemen git." 《☆☆☆》 İşte bu cevap üzerine Selman, Medine'ye doğru yola çıkar. Görmediği, tanımadığı peygamberi bulup, onun hizmetine girmek için. Fakat yolda alıkonulur ve köle olarak satılır. Fakat Selman vazgeçmez. Köle iken peygamber efendimiz ile tanışır. Tekrardan özgürlüğüne kavuşması yıllarını alır. Onun özgürlüğünün bedeli kırk okka altın ve 300 hurma fidesiydi. Bu bedelin ödenmesi için peygamber topluma çağrı yaptı. Ashabın topladığı para ile Selman özgürlüğüne kavuştu. 《☆☆☆》 Selman-ı Farisi çok zeki, çalışkan ve entelektüeldi. Farsça ve Arapçanın yanında Rumca ve İbranice de öğrendi. O peygambere dostum diyebilen, sömürüye başkaldıran, devrimin öncüsü, ashabın incisiydi. Ehlibeyt'ten biriydi. Peygamber efendimizin cenazesine katılan 16 kişiden biriydi. İran'da valilik yaptığı dönemde halkı adaletle yönetmiş, maaşının tek kuruşuna dokunmadan ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Maalesef Sünni İslam ona hak ettiği derecede anlatmamıştır. Tıpkı yaşarken olduğu gibi ayrımcılığa maruz kalmıştır. (Murat Koçhan)

Eren Erdem'in ilk biyografik roman denemesi ve başarısız ne yazık ki. (ibrahim yazkan)

Selman-ı Pak PDF indirme linki var mı?

Eren Erdem - Selman-ı Pak kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Selman-ı Pak PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Eren Erdem Kimdir?

Eren Erdem İstanbul Fatih doğdu

ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına başladı. Üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kalan erdem, 2000’li yılların başında Türkiye’de tartışılmaya başlayan “Kur’an odaklı İslam” düşüncesinin toplumsal tartışmalara dahil olması adına çalışmalar yaptı. Kurduğu “internet forum” siteleri üzerinden, “Kur’an ve Akıl Sempozyumu” gibi çalışmalar yaptı.

2008 yılında yaptığı araştırmaları kitaplaştırdı. İran’ın ve ekseriyetle 3. dünyanın ezilenlerinin önemli bir simgesine dönüşen Dr. Ali Şeriati’nin ilk olarak dile getirdiği “Abdestli Kapitalizm” kavramını kitaplaştırdı. Ve toplam 7 kitap yazdı.

Eren Erdem, kitap çalışmalarını sürdürmek ile birlikte, çok sayıda konferansa katıldı, birçok televizyon kanalında programlara katıldı, çok sayıda söyleşi yaptımıştır.

erdem Ulusal Kanal'da Ezber Bozanlar adlı programında da yer aldı.

Devrimci İslam düşüncesini teorik zeminde Türkiye toplumuna izah çalışmaları yürüten Erdem, 2012 yılında kurulmasına ön ayak olduğu ve Devrimci İslam’ın büyük şiarı Ebuzer Gıffari’nin son sürgün yerinin de adı olan Rebeze Kültür Evi’nde Cumartesi sohbetleri adı altında, Kur’an’ın zamana sözü, tarihsel perspektif, tarih felsefesi üzerine söyleşiler yapmaktadır.

Eren Erdem'in başlıca kitapları aşağıdadır;

- Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına

- Abdestli Kapitalizm

- Nurjuvazi (Toplatılması istemiyle dava açıldı)

- İslam ve Kapitalizm

- Selman-ı Pak

- Şeytan Evliyaları

- Riya Tabirleri

- Devrimci Peygamber (Çok Yakında Çıkacak!)

Eren Erdem Kitapları - Eserleri

 • Devrim Ayetleri
 • Devrimci Peygamber
 • Abdestli Kapitalizm
 • Nurjuvazi
 • Selman-ı Pak
 • İç
 • Şeytan Evliyaları
 • Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk
 • İktidarın Yolu
 • Diktatör Devirme Sanatı
 • Adalet Manifestosu
 • Gayya Kuyusu
 • Riya Tabirleri
 • Devrimci Peygamber

Eren Erdem Alıntıları - Sözleri

 • Özgür olmak ile özgürlüğe tapınmak aynı şey değildir. (İç)
 • Dikkat edelim, Kur'an'da bütün surelerinin başında "Besmele" vardır. Bir tek Tevbe Suresi'nin başında Besmele yoktur. Hatta bir çok insan bu durumdan ötürü "spekülasyonlar" kopartır durur. Bunun nedeni çok açıktır. Kur'an'ın 113 suresi hoşgörü, bir suresi de "horgörü" içerir. Yani yaptırımsal, sert bir dille eleştirilerin odaklandığı, hatta savaş çığlıklarının yükseldiği, onlara karşı merhametsizleşme alametlerinin ayyuka çıktığı bir suredir. Dolayısıyla "Besmele" yoktur. (Devrim Ayetleri)
 • ... "İkra/oku" emri, insanın kendisini okuması manasına gelir. (Devrim Ayetleri)
 • Tarih boyunca işgal ve sömürüye geçit vermeyen büyük halk yığınlarını bir arada tutan kültürel kodlar, genetik ruh ve toplumsal akıl; bireycilik adlı zehirle zehirlenerek, kültürel dinamiklerin tasfiyesi adına, sanayi devriminin ürettiği aygıtlar vasıtasıyla yeni dünya düzeni kurulmuştur. (Devrimci Peygamber)
 • Ölen her saatten yakın ve uzak atilerde muzafferen yaşayacak birkaç fikir yaratıyor. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • “Aydınlanma adına ortaya konulan referanslar, skolastik düşünceye karşı hümanizmin saflarında yer alır gibi görünse de, hümanizmin tanımlanış biçimi,bireyselciliğin ve egoizmin gelişmesi dışında pozitif tek bir nitelik dahi katmamıştı hayata...” (Devrimci Peygamber)
 • Çünkü; yarattığımız toplum, ve medeniyet algısı; toprak ile aramıza ciddi mesafeler sokmuştur... Ki toprağa yabancılaşmak demek, kişinin öncelikle kendisine, akabinde kendi eliyle yarattığı topluma yabancılaşması demektir... (Nurjuvazi)
 • Vatan dediğimiz bir tek anadan doğmuş 15 milyon halkın en fedakar aşığı şüphe yok ki O’dur. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • İdeoloji bir "ideali" benimsetir. Ve dünü, bugünü tanımlayarak yarınları tasarlar. Bilimsel olarak, "herkesin bir ideolojisi vardır." (İktidarın Yolu)
 • "Unutmak o kadar kolay mı sandın?" (Riya Tabirleri)
 • “Havarilerini yaratamayan İsa’nın yeri tımarhanedir.” | Cemil Meriç (Devrimci Peygamber)
 • Allah peygamberi, tüm insanlığa gönderildiğine göre, tüm insanlık ümmettir. (Devrim Ayetleri)
 • Düşünün, PKK ile HDP arasında bir yakınlık olduğu öteden beri ifade edilir. Diyelim ki böyle; HDP’nin %13 civarında oy alıp 80 milletvekiliyle TBMM’ye girdiği bir ortamda, hele hele seçime giderken PKK’nın terörü tırmandırması hangi makul mantıkla açıklanabilir? (Diktatör Devirme Sanatı)
 • İbrahim atamız, 3 büyük dinin atası değil, müslümanların atasıdır. Üç büyük din olarak ifade edilen ehli kitabın küfre sapmışları olarak göze çarpan Allah'ın kabul etmediği Yahudilik ve Hristiyanlığı kabul edilir kılmak dindarlık adına putperestliğin ta kendisidir. (Abdestli Kapitalizm)
 • Her karşı çıkış bir “vatan hainliği” olacaktır. Bu uğurda bilim insanları, akademisyenler, cezaevlerine doldurulacaktır. (İktidarın Yolu)
 • "Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk... Evet ölmeli! Ölmeden evvel ölmeli. Aşk için..." (Selman-ı Pak)
 • İlelebet yaşamak iste ki ilelebet yaşayasın! diyor ve bizi küçük değil büyük yaşatmak istiyor. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • Size ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Sadece Türkiye’de olan bir dolandırıcılık sektörü var, bilirsiniz. Hırsız vatandaşı arıyor ve şöyle diyor: “Ben polisim/savcıyım, FETÖ/PKK/DHKP-C/IŞİD ile irtibatınız saptandı. Karakola gelir misiniz?” Vatandaş yanıtlıyor: “Nasıl olur?” Hırsız devam ediyor: “Aslında bu işi kapatabiliriz, şu kadar para verirseniz örteriz.” Peki vatandaş ne yapıyor? “Bu ülkede hukuk var canım, ne iltisakı, nasılsa aklanırım” diyerek telefonu hırsızın suratına mı kapatıyor? Yoksa, hırsızın istediği parayı verip dolandırılıyor mu? ... Çünkü bu ülkenin mahkemelerinde hukuk ve adalet olmadığını biliyor. Dünya’da böyle bir dolandırıcılık şekli yok! Sadece Türkiye’de var. ... Düşünün hırsızlar; hakim, savcı, polis kılığında dolandırıcılık yapıyor. İşte durum budur. (Adalet Manifestosu)
 • Mal yığan, vermeyenler karşısında tavizsiz biçimde, mustazaf(ezilen) direnişin safındaydı. Hatta kendisine teklif edilen büyük serveti de bu yaklaşım dahilinde reddetmişti. "Bir elime Güneş'i Bir elime Ay'ı verseniz, davamdan dönmem!" (Devrim Ayetleri)
 • Yalnız peşinen ifade edeyim. (Adalet Manifestosu)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle